wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-14 HA9803-01-D Ivan-von-Birchan.pdf/9

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Säker,i New York. Samtidigt han har som jag kom ihåg, mensamtidigtDet vet jag. : Är du säker på det här nu?: Hur får jag tag på? Han är alltså lång och kraftig.

Ja. : Mörkbrbåt hår, vit man..

Vit man, amerikan, amerikan, han varit: Hur gammal är han?

Han är cirka 38 år gammal. Och han varit, jag tror han varit: Och så sent som i januari i år har du träffat honom?

Ja. : Här i Stockholm?

Ja. : Var?

Jag träffade honom i Vasagatan båda gånger. : På själva gatan?

Ja, därför han bor i, Om han kom, han bor i: Under vilket namn? jag aldrig, men jag känner honom som: vet du någon adress till dom (Jag kan skaffa till er adress 1: Jaha, där är han alltså anställd? Han är anställd: Och vem styr det företaget?