wpu.nu

Sida:Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf/24

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


Z8386-00 (forts)

för de glasade svängdörrarna, stod en man som signalementsmässigt stämmer in på andra bitar i redovisningen. Det är osäkert om mannen följde med det tåg som makarna PALME senare färdades i. Från den position mannen befann sig i, går det att ha full kontroll över inkommande tåg.


Vad avser tunnelbanefärden från Gamla Stan till Rådmansgatan har i den genomgångna tipsmassan, utöver de ovan redovisade, inkommit uppgifter från 17 olika personer eller sällskap som observerat makarna PALME under vistelsen i tunnelbanan. De personer som hört av sig till polisen har antingen stått på samma perrong eller rest i samma tunnelbanevagn som makarna PALME.

Makarna PALME reste med ett tåg som avgick från Gamla Stan klockan 20:47 .Detta är vid en tidpunkt då antalet passagerare är som störst. Det finns uppgifter som tyder på att ett 20-tal personer fanns på perrongen samtidigt med makarna PALME.

Inne i vagnarna fanns det så mycket resenärer att ett stort antal inte fick sittplatser. Det finns i tipsmassan inte någon uppgift om att någon stiger på tåget i Gamla stan och sedan stiger av vid Rådmansgatan tillsammans med makarna PALME. Några uppgifter från passagerare i andra vagnar i tåget föreligger inte.


Z8332-00 1986-02-28 20:47

Uppslagslämnare:  Leila Kangasviri 
I tipsmassan finns det endast en observation som med tveksamhet skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden. En man rusade in i samma vagn som makarna PALME och genom samma dörr precis innan tåget skulle avgå. När uppgiftslämnaren steg av tåget vid Hötorget var mannen fortfarande kvar på tåget. Händelsen framstår som alltför iögonfallande och amatörmässig för att kunna utgöra ett prov på någon större planläggning bakom en eventuell övervakning.


Det är inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan skulle ha ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. Det är korta avstånd mellan stationerna och de tillhör de mer belastade en fredagskväll. En övervakning kan dessutom ha skett genom att medfölja i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.

Från det att makarna PALME steg av tåget vid Rådmansgatan och fram till biografen GRAND finns inga iakttagelser som kan ge stöd för att en övervakning skulle ha ägt rum. Det är samtidigt värt att notera att det inte heller finns några uppgifter som utesluter den möjligheten.

Observationer inne i och utanför biografen till filmens slut
De händelser och iakttagelser som finns noterade från biografen Grand delas upp i tre avsnitt bestående av händelser inne i biografsalongen, ute i foajén samt på Sveavägen utanför biografen.

Från biografsalongen respektive foajén redovisas här inga iaktta-