wpu.nu

Sida:Pol-1986-05-06 Protokoll-Ledningsgruppen.pdf/4

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


forts 1986-05-06 kl 18.00

18. JO

Genomgång av aktlvitetslistan Pettersson föreslår att punkterna A36 och A39 sammanförs under punktHolmér beslutar enligt Petterssons förslag. Pettersson är beredd att redovisa, punkt E17 Mobiltelefonsamtalet, under nästa vecka»

.

Holmér beslutar att punkt E2 "Teknisk undersökning", i fortsättningen skall kallas för "Brottsplatsprotokoll",

Gruvedal anser att punkterna E19 och E27 bör ingå i brottsplatsprotokollets redovisning. Beslutas att punkterna 319 och E27 skall tillföras "brottsplatsprotokollet", men en delredovisning skall ske av respektive ärende:,

Holmér beslutar att en ny punkt skall tillföras listan, nämligen punkt E32 "Rättsmedicinskundersökning",

Severin upplyser att KK 1 är redo att redovisa punkterna A35 och A43,

i nästa vecka.

Lindström påpekar att RK kan hållaSeverin påpekar att det kan ske först efter kontakt med Irvell på KK1, Lindström kommer att kontakta Irvell i

ärendet»Lindström undrar om ärendetSeverin upplyser att KR 1 skall sköta detta ärende i samarbete med SÅK. Holmér påpekar attSeverin upplyser att det är känt för KK 1.