wpu.nu

Sida:Pol-1987-09-03 D7586-00 Brev-om-att-någon-sagt-på-nyheterna-att-Palme-inte-får-leva-längre.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


STOCKHOLM

KSN

Brev daterat

5.4.87

att hans slut är nära.

Översatt från

Brevskrivaren lyssnade på

nyheterna dagen innan mordet. I programmet hade något yttrats på något utländskt språk, varefter någon genast efter detta sagt, på att Palme inte får leva längre och

Izliziveluha

Ali Lindholm, krinsp KSN

Postadress

Box 12510

102 29 STOCKHOLM

9

Stockholm som ovan

O.TS

Datum

1987-09-03 Ert datum

Man hade sagt på radion varifrån det utländska inslaget var men brevskrivaren minns inte detta. Hon har dock hört på nyheterna igen att man sökt den skyldige från samma land.

Vår referens

Er referens

Telefon 08-769 30 00

D7586

870907 B