wpu.nu

Sida:Pol-1989-09-21 D4582-01-C skrivelser-från-Anders-Larsson.pdf/19

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


C.

Jag kommer nu till det väsentliga, nämligen det jag glömde bort 000019ler omedvetet förträngde, och som kompletterar det som sägs

under extra f ört roligt och konfidentiellt på sidan 12 i den första, delvis illustrerade rapporten.Som sagts tidigare i denna skrivelse 89-09-30), va helt oväntade död i slutet

v november 1986 enför mig, in på allvar metog IIi ställetoch(Palmeskiten våren sommiren hijsten

1987 giorde_inte sakerassere. Som bekant pick ing imen stoppades avens( Början av juni 1987)

ܫܫܐ

Dat

då jl

Att jag skulle varisedan 1975 motsäges av omfattandeh framträdanden samt arbeten åtessaget samt av intyganden från seriösa personer i Sverige, Västeuropa Asien och USA med vilka jag u pprätthöll kontakt vid omfattande ncor och i omfattande korrespondens. Man behöver int

VO-talet av rent arbetsmarknadsmässiga skal

själv, var ju arkivarbetare (respektive

ofton 1986).var riksdagsman I ungdom då han i

ig åt verksamhet. Fru marja

Inär hon stade mit den slarvige halvannالمسمسلم

Palmehistorien

Redan 1984 deklarerade jag för motståndarna i Contra (i en skrivelse) att jag var socialdemokrat på högerflygeln. (Äntligen har jag fått upp ett arkivskåp som varit i baklås sedan januari 1987!!!) Under 1984 och 1985 fick jag klart för mig graden, omfattningen i svindlerierna bluffandet (mot myndigheter och hidraconiuranal bedrägeriet sombedrev i Estniska Nationalrådet och Boltiska Kommittén. Bluffandet bedrevs som en "skön konst", enligegna skrytsamma interna medgivanden. (Den figuren har ni använt som källa!!!) Redan 1984 diskuterade jag medom att återgå till arbete hos honom, öppet och avlönat och inte bara i hemlighet på fritiden. Detta var min "livförsäkring" och

återfing om arbete, i ett projekt som dels skulle dryga ut

mycket låga ATP pension från 1987, dels bereda mig en trivsam anställning hos Baltiska Kulturfonden (för att skaffa sponsorer i Norden för svensk-baltiskt kultur och vetenskapsutbyte). Redan 1975 och 1976 anställdes jag hosej

och trivdes utmarkt och var framgångsrik då det gällde att formulera brev till donerande stiftelser. Dåbröt sig ur Estniska, Kommittén övergick jag dock t.11; grannkontoret å