wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/12

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Rikskriminalen 941124. Vidare en skrivelse daterad Luleå 961007,

inkommen till Rikskriminalen 961010. I insänd dokumentation nämns

i

.bl.a. att personer boende i Sydafrika låg bakom mordet på statsminister

Olof Palme.

Boris Ersson underrättas också om att förhöret ingår som en del i.

Palmeutredningen.

Boris Ersson kommer framledes i förhöret att kallas vid sitt efternamn

Ersson.

Inledningsvis tillfrågas Ersson om sitt yrke och om han har någon annan yrkesutbildning vid sidan om yrket frilansfilmare. Ersson uppger, att han genomgått Filminstitutets filmskola samt Dramatiska institutets regiutbildning i film. Ersson säger vidare, att han sedan 1972 varit frilansfilmare. I februari 1978 så anställdes han som producent hos Sveriges Radio i Luleå. Sedan 1993 har han haft ledigt från Sveriges Radio för att ägna sig åt filmarbete angående Sydafrika. Ersson förklarar, att Sveriges Radio genomgick en omorganisation, varför det var svårt för honom att få tjänstledigt. Han säger, att han dock kom överens med sitt företag om, att om han sade upp sig, så skulle han få möjlighet att få tillbaks sin tjänst efter det att han var klar med filmningen i Sydafrika. När detta engagemang var klart, så uppger Ersson, att han inte återvände till sin tjänst, utan att han ville fortsätta att

vara frilansfilmare.