wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/18

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Ersson uppger, att nämnda villaområde där Dirk Coetzee bor ligger i en dalgång mellan två bergskedjor och att ironiskt nog så bor han ganska nära president Nelson Mandela.

3

"Tillfrågad om när Ersson första gången av Dirk Coetzee får höra om Palmemordet, så uppger han, att han den aktuella dagen befann sig i Dirk Coetzees hus. Han filmade huset och omgivningarna och gjorde en längre intervju med Dirk Coetzee. Under denna intervju så kom Dirk Coetzee att uppge, att han hade uppgifter om Palmemordet. Han uppmanade Ersson, att prata med Craig Williamson vilken skulle vara inblandad i mordet. För att styrka detta, så säger också Dirk Coetzee, att han skulle kunna sammanföra Ersson med en person som hade en närmare koppling till mordet på Olof Palme och som skulle känna till mer än vad han själv gjorde. Han nämner i detta sammanhang också namnet på denna person, Riian Stander, som skulle ha arbetat i ett företag drivet av Craig Williamson, benämnt Long Reach. Ersson säger också, att denne Riian Stander är den person han kallat för källa A eller Mr A i de skrivelser som han tillställt Palmeutredningen.

Tillfrågad om Craig Williamson och vad denna är för en person, så uppger Ersson, att det är sydafrikas främste spion i modern tid och som han tidigare nämnt i sina skrivelser, är den person som infiltrerar i IUEF, beläget i Geneve. Ytterligare uppgifter om nämnda person kommer senare i förhöret.

Ersson tillfrågas också om Dirk Coetzee under intervjun uttryckligen sagt någonting angående mordet på Olof Palme. Ersson säger, att