wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/23

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Från denna anteckningsbok så förde Ersson över uppgifterna direkt till sin dator senare samma kvällen för, att ha dessa dokumenterade.:.'

.... Ersson tillfrågas, vad han i dag kan minnas av vad som avhandlades på

restaurangen, således vad Stander för honom berättat om mordet på Olof Palme och hur detta skulle ha planerats och genomförts. Detta utan att kontrollera i sina anteckningar.

Ersson säger, att vad han i dag kan minnas, är de viktiga punkterna att Stander uppgivit, att mordet på Olof Palme genomfördes som en operation av den militära säkerhetstjänsten eller åtminstone folk inom denna. Craig Williamson skulle ha varit hjärnan bakom planeringen. Kodordet för själva operationen var "Hammer". Ersson minns, att han vid det tillfället tillfrågade Stander om ”Hammer-unit”, en grupp som funnits i Port Elisabeth och som utfört en massa mord, var samma människor som avsågs vid detta tillfälle. Stander hade då uppgivit, att det inte var samma personer, utan hade sagt att "Hammer var mer än så” och menade alltså, att detta var en större sak.

Ersson säger vidare, att han är inte säker på att Stander i alla stycken förklarat för honom hur mordet skett, då han ”rotat” mycket i den här händelsen och fått olika uppgifter från olika håll. Han säger, att hans intryck i dag är, att Stander sagt, att mordet på Olof Palme planerats och

letts av Craig Williamson och folk inom den militära

underrättelsetjänsten.