wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/26

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


uppgifter som han lämnar, istället för att säga oriktiga saker. Han har - tidigare.märkt, att när han skulle renskriva sina dagboksanteckningar, att“..

dessa inte riktigt stämde med den ursprungliga rapporten. Han vill tala om detta och påpekar att han har också skrivit om detta i skrivelsen. Han :. känner samma osäkerhetskänsla nu, över de senaste uppgifterna han

lämnat.

Ersson tillfrågas om Stander sagt att den aktuella sydafrikanska gruppen vänt sig till kollegor och varför Ersson dragit slutsatsen att detta var kollegor inom den svenska polisen. Ersson säger, att Stander sagt, att de vänt sig Security People. Tillfrågad om Stander sett sig själv som polis, så uppger Ersson, att han inte kan säga detta, men säger att Stander sagt, att han arbetat under Craig Williamson i dennes säkerhetsverksamhet. Huruvida Stander såg sig själv som polis vet inte Ersson. Däremot så minns Ersson att Stander skulle ha ägnat sig åt avlyssning, telefonavlyssning och datorverksamhet av olika slag. Därefter så säger Ersson spontant, att Stander vid ett tillfälle sagt, att han ingått i "the Hammer" och efter att Ersson på senare tid kontrollerat denna uppgift i sina anteckningar, så har han fått en viss tveksamhet rörande Stander. Tidigare säger han, att han uppfattade Stander som en person som inte hade något med mordet på Olof Palme att göra, utan att han bara relaterade er han hört, men säger, att han i dag, efter att ha tittat på sina anteckningar hyser en viss tveksamhet om detta.

Tillfrågad om "the Hammer” i det här sammanhanget skulle betyda kodord ”Hammer" eller "Hammer Unit” i Port Elisabeth, så säger

Ersson, att han själv ställt sig denna fråga.