wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/32

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Ersson tillfrågas om han har någonting ytterligare som han tycker, att - han vill nämna i det här sammanhanget runt de tre tidigare nämnda

.

personerna.

Ersson säger, att han gärna vill lämna uppgifterna runt Hammer Unit i Port Elisabeth. Han använde den händelsen som en test av Standers trovärdighet med mordfall som han hade god kännedom om.

Po

Stander hade bl.a. berättat om mordet på Matthew Gooneway och sagt i detaljer samt också nämnt namn på personer som skulle ha utfört mordet, vilka inte var kända för i vart fall Ersson, i hans undersökning av detta mord. I övrigt så nämner Stander detaljer som Ersson kände igen och visste att dessa stämde från den aktuella händelsen. Stander hade också sagt, att när det gällde det här mordet, så hade detta planerats på hans egen farm och med det så ville, som Ersson uppfattade det, Stander säga, att jag var med. Stander hade insyn i vad som hände.

Varför Ersson berättar detta beror på att han i sina anteckningar, när han har kontrollerat senare vad han skrivit, så finns uppgiften att Stander var med i "Hammer" och att han i dag känner en viss osäkerhet, huruvida Stander menade, att han var med i Hammer Unit i Port Elisabeth eller om han på något sätt skulle ha varit inblandad i kodord "Hammer”, således mordet på Olof Palme.

Förhöret övergår här till att ställa frågor till Ersson angående den av honom tidigare nämnda insända rapporten rörande mordet på