wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/33

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


statsminister Olof Palme och eventuella klarlägganden av det som han

skrivit i nämnda rapport.

Inledningsvis så tillfrågas Ersson om sidan 1, där han berättar i andra

stycket, att han funnit ett vittne som haft uppgifter angående mordet på Olof Palme och att han i nästa stycke kallar denna person för A och tillfrågad om vad denne person heter, uppger Ersson att hans namn är Riian Stander. Detta är samma person som tidigare nämnts i förhöret

med samma namn.

Tillfrågad om uppgiften markerad med fet stil på första sidan, att mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, planerades av sydafrikas främste spion i modern tid, Craig Williamson, och vem som lämnat denna uppgift, så uppger Ersson, att det är den person han kallar för A och som han också lämnat namnet på, nämligen Riian Stander.

Ersson tillfrågas om uppgiften som finns i näst sista stycket, sidan 1, att Craig Williamson skulle ha byggt upp ett stort kontaktnät långt in i den socialdemokratiska partiapparaten.

Ersson säger, att Craig Williamson, som i organisationen IUEF arbetat tillsammans med Lars Gunnar Eriksson, lyckades genom honom komma in i socialdemokratiska kretsar under den tid som han således var spion i nämnda organisation.

Vidare så säger Ersson, att de kretsar inom socialdemokratiska partiet som jobbade med anti apartheidfrågor var främst de personer som Craig