wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/41

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


sina tidigare uppdragsgivare. Tillfrågad om huruvida denna uppgift är riktigt, så säger Ersson, att detta är vad Riian Stander berättat för .,

honom.

! Tillfrågad angående uppgiften att den person som utfört mordet i

Stockholm, som angivits på sidan 13, tredje stycket, och huruvida den personen, Anthony White, varit ensam eller om det fanns ytterligare personer som Riian Stander uppgivit, förutom den också tidigare nämnda PaUL Asmussen. Ersson säger, att det är de två personer som Riian Stander sagt namnet på. I övrigt känner han inte till något annat

namn.

Ersson tillfrågas därefter om uppgiften på sidan 13, tredje stycket nerifrån, där Riian Stander sagt, ”jag var själv med i Long Reach. Jag har arbetat nära intill Craig Williamson i flera år. Jag berättar inte om saker jag hört av andra. Jag har själv varit med i teamet. Vi hade mycket

nära kontakt med varandra".

Tillfrågad om vad det menas med att han själv varit med i teamet, så uppger Ersson, att Stander arbetat länge i företaget och att han därför hade insyn i olika delar i företaget. Senare, efter det han återvänt till Sverige, så har han börjat fundera över om detta skulle kunna betyda, att Stander på något sätt själv varit inblandad i Olof Palme. Detta är egna tankar, och funderingar som han är osäker över.

Därefter på sidan 15, strax nedanför mitten, finns ett stycket som lyder "om jag får ett löfte om amnesti är jag beredd att berätta allt jag vet, med