wpu.nu

Sida:Pol-2018-08-27 DA21183-04-A Korrespondens-Stocklassa.pdf/17

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


vid mordet

på Palme.personnumeraoch sedan många årav

tror att han möter

en slump. De är ytligt bekanta ochle börjar umgås och

frågan om vad gör påhanTid senare träffaroch berättar

att han stött ihop med

Somskall tillbaka till

ber

honomoch

känner varandra rätt väl sedan många åretc)

sedanligen och

trolig86 fårskickas till Sverige där det

a) lämnas till Palmeutredningenb) lämnas till UD via1987:uppsöker på nyttochdenna gång