wpu.nu

Sida:Pol-2018-08-27 DA21183-04-A Korrespondens-Stocklassa.pdf/40

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Fotnoter

4

SOU 1999:88 sidan 163: Birgitta W åberopades som vittne i målet mot Christer P och uppgav då bl.a. följande. Hon såg mannen under några sekunder. Hon hade fäst sig vid mannens blick, som hon beskrev med ord som brinnande och sjukt stirrande. Han hade markerat ansikte med tydliga, markerade kinder och tunn mun. Mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall sidan 98: samma vittne Birgitta W konstaterar att gärningsmannen har. ... långsmalt ansikte..."

Mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall sidan 97: vittnesbeskrivning av maskinisten Hubert F: "rak näsa med buckla upptill". 3 Mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall sidan 97: vittnesbeskrivning av maskinisten Hubert F: ... omkring 180 cm lång, troligen mörkt hår, mannen gav ett "sportigt, senigt intryck"

SOU 1999:88 sidan 164, vittnesuppgift från Anneli K: "... det mest iögonenfallande var hans stirrande blick och att han tycktes vänta på någon." Margareta S omnämner på samma sida mannens blick som "mörk och intensiv" samt "spänd och ångestfylld* 5 SOU 1999:88 sidan 164, vittnesuppgift från Margareta S: "Han bar glasögon ...", sidan 166 vittnesuppgift från Mårten Palme: "Han uppfattade vidare att mannen bar stålbågade glasögon." samt Utdrag ur gärningsmannaprofil sidan 889: "I detta sammanhang kan det även kommenteras att gämingsmannen troligen har ett synfel. När han syns vid biografen, strax innan Palmekommer ut, har gm glasögon. Under förföljandet på Sveavägen, mordet och flykten har inte glasögonen på sig. I profilen från februari anges orsaken härtill vara att gm skulle ha ett ålderssynfel, men grundligare analys visar att han lika gäma, eller hellre, skulle kunna vara nårsynt, vilket möjligen skulle kunna förklara varför han följer efter paret Palme så nära, att han tar tag i Palme och varför han tvekar en kort stund innan han bestämmer sig för att springa från mordplatsen. Kanske för att han utan glasögon inte får den totala överblicken över situationen." Vid personligt möte med Fredin bar han glasögon. Han bär också glasögon på nästan alla foton. Av ett porträtt framgår att hans glasögon korrigerar för närsynthet. * SOU 1999:88 sidan 157 Gämningsmannens signalement: "Rörelsemönster: Vittnen har beskrivit mannens rörelsemönster som lunkande, klumpigt, haltande, rullande, som en elefant, smidigt som en stor björn etc“. Vid personligt möte gick Fredin med långa steg, vilket gav en lunkande gång. 7 Ulrikas vittnesmål publicerades i Aftonbladet 881103

8 SOU 1999:88 sidan 890 Gäningsmannaprofilen: Även om omständigheterna från tid till annan kan ha gett honom en känsla av osårbarhet, att han inte skulle kunna gripas kan det ändå ha funnits en känsla av osäkerhet, som kan ha lett gärningsmannen till att infiltrera utredningen. Det kan ha skett på olika sätt: · Han kan ha kommit med eget vittnesmål eller allmän information och i samband med det försökt skaffa information om utredningens läge. · Han kan ha lämnat direkt vilseledande information i ett försök att rikta utredningens fokus åt annat håll.

Han kan under täckmantel av journalist eller särskilt intresserad medborgare ha försökt få ut information från utredningen på helt legal väg. · Han kan ha förlett eller förmått andra att lämna vilseledande information. 9 SOU 1999:88 sidan 175: Polisbilen med Gösta Söderström och Ingvar W anlände till mordplatsen som första polispatrull.11 Från De Wet Potgieter Total Onslaught