wpu.nu

Sida:Pol-2018-11-05 DA21183-04-E mail-Stocklassa.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Jonas Englund

DA 21183-04-E

Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer:

Hans Melander den 5 november 2018 12:26 Jonas Englund VB: Tips till Palmeutredningen Essay Chris Hani murder revisited - ZAM.pdf;PMVet inte om du fått detta mail, men de

erkar vara noggrann med att allt diarieförs är det väl bäst att regga även detta.

/HasseFrån: Skickat: den 24 augusti 2018 10:13 Til: krister.petersson@aklagare.se; Hans Melander Kopia: registrator@aklagare.se; rikskriminalpolisen@polisen.se Ämne: Tips till Palmeutredningen

Till

Förundersökningsledaré Krister Petersson Spaningsledare Hans Melander Palmeutredningen

Tips :medyaoch förhörd i Palmeutrera

hans närmste vän ärför Palmemordet. Enlig

i mordet på Olof Palme.

Jag har gedigen kunskap och ett omfattande material, som PU inte har tillgång till. om alla dessa personer och är villig att dela med mig av det. Som exempel kan jag nämna att jag träffadamt att jag visste att PU försökt få kontakgenom mail som jag har tillgång till från en anonym källa. Ett annat exempel är den artikel

nig efter vårt möte)ch som beskriver tre mord i apartheids namn med ekonomiska motiv bakom, se bilaga. Jag har fört och for tontraranaeFör att ge er möjlighet att ställa frågor och för att spara tid vill jag överlämna mitt material i möte med er båda.lamnar jag en ups moravapnets placering och undrande upplysingar uili ponsci, viiket jag gjort i och med gårdagens möte med Hans Melander och detta mail.Som bilaga hittar ni det PMsom jag lämnade in till PU för sex år sedan. Sedan dess har jag fått tillgång It till en lång rad nya fakta och graverande omstầndigheter. Vid sidan av det har ett omfattande material omsom

jag inte har tillgång till.

1