wpu.nu

Sida:Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 2 (3)

att det var olämpligt att de lånade lokalen.

Hjern kände dock att ett "löfte är ett löfte". Han ville ha en konkret anledning att köra ut dem.

Vid ett tillfälle, okänt när, anträffade högerextrema skrifter i en låda (norska skrifter: Natjonal Samling).

När Hjern och samtidigt fick klart för sig att ej längre deltog i "träffarna" förbjöd de fortsatta möten.

De bytte ut låsen till lokalen. Detta var någon gång under år 1991. Lokalen rymmer cirka 25 personer.

Olle Hjern kände till att och deltog i "träffarna". Dessa hade vid några tillfällen "dykt upp vid Swedenborgssällskapens möten".

Vilka som i övrigt deltog i "kamratträffarna" känner inte Hjern till.

Olle Hjern uppger att Swedenborgskyrkan och Swedenborgssällskapen är "öppna demokratiska" rörelser.

"Kyrkan är ingen liten hemlig sekt". Bara i Afrika finns det cirka 20 000 medlemmar. Kyrkan är en religiös rörelse, som ingår i den "Nya kyrka" som Swedenborg förkunnade om. Swedenborg gav ut en mängd andliga skrifter.

Swedenborgssällskapen ägnar sig inte åt politiska möten.

Sällskapen ger ut böcker, tidskrifter, översätter skrifter, håller föredrag och håller diskussioner. Mötena påannonseras genom predikoturer och genom högmässor och annonser i tidningar.

Gemene man från gatan är välkommen att deltaga i mötena.

Under våren 1993 gästföreläste ( för dem.

De två Swedenborgssällskapen heter "Skandinaviska Swedenborgssällskapet" och "Föreningen Swedenborgs Minne".

Olle Hjern är ordförande i Skandinaviska Swedenborgssällskapet och han är även ledamot i den andra styrelsen.

är ordförande i "Föreningen Swedenborgs Minne. Denne är chef för (

och (bankdirektör) ingår också i styrelserna.

Sällskapen håller sina möten på flera olika håll.

Bl a i kyrkans lokaler i Tegnérlunden  7 , i Hjerns lokaler på Banérgatan 4 samt i församlingslokaler på Hornsgatan i Stockholm.

och har besökt sällskapen vid tre till fyra gånger/år. Hjern vet att och har kontakt med och att dessa