wpu.nu

Sida:Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 3

närvarat vid möten då den kände revisionisten Faurisson varit i Stockholm.

Anmärkning:
Vid kontroll med skattemyndigheten 1993-11-30 framkom att skilsmässa är registrerad till 1987-07-06.

Enligt mantalsregistret finns det bara tre som har förnamnet

Av dessa är det endast ovannämnda som är i -års åldern.

Vid kontakt med Hjern 1993-11-30 vidhöll han uppgiften om att lånat rummet efter det att denne skilt sig.

Hjern erinrade sig att f d hustrun bröt med ( i början av 1987.

Hjern uppger att det inte kan uteslutas att upplåtit rummet, på eget bevåg, till kamrater, före 1987. Hjern finner detta dock osannolikt.

knöt kontakter med efter skilsmässan.

De kände emellertid varandra sedan tidigare.

Enligt Hjern är ingen högerextremist.

Swedenborgskyrkan- och sällskapen har inte tidigare tilldragit sig SÄPOs intresse.