Susanne Agel

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Grandvittne
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Susanne Agel i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Susanne Agel ligger under avsnittet L843-00 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

Dokument

Det finns inga dokument registrerade i L843-00

Det finns inga dokument registrerade där Susanne Agel är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Susanne Agel omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Susanne Agel som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Susanne Agel har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer