Sven Palme

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Sven Palme, Olof Palmes farfar, blev 1888 VD för Lifförsäkrings AB Thule, som senare kom att uppföra Thulehuset. Sven Palme avlöstes av hans son, tillika Olof Palmes far Gunnar Palme 1932.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Sven Palme i wpu.nu.

Avsnitt

Sven Palme har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Sven Palme är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Sven Palme omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Sven Palme som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Sven Palme har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer