wpu.nu

Sven Palme

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Sven Palme, Olof Palmes farfar, blev 1888 VD för Lifförsäkrings AB Thule, som senare kom att uppföra Thulehuset. Sven Palme avlöstes av hans son, tillika Olof Palmes far Gunnar Palme 1932.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Det finns inget registrerat i wpu på Sven Palme

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer