wpu.nu

Trådar

Från wpu.nu

Klustring av personer med förkunskaper om mordet

Om en person vet om att mordet skall ske innan det faktiskt gör det, kan man söka mördaren i den riktning varifrån personen fick informationen. För att man ska säga att personen A vet B räcker det inte med att säga att A anser att B är sant, och B är sant. A måste också ha goda skäl att tro att B är sant. Annars är det inte nödvändigt att A vet B, utan det kan hända att A önskar, hoppas, räds, tror, gissar eller vill B. Om vi låter B symbolisera OP ska mördas, vet vi nu att det var sant. Vi kan också hitta förhör med och om personer som ansåg att Palme ska mördas. I vissa förhör kan vi säkert också hitta personer som har goda skäl för att så kommer bli fallet. ref:Epistemologi


Vi antar också att informationen om det stundande mordet i alla fall inte sprider sig nämnvärt långsammare från dem som har goda skäl att anse att det ska ske, jämfört dem som bara anser att det kommer att ske. Det kan hända att det är så att en faktisk attentatsperson eller attentatsgrupp är bättre på att hålla tyst - men det kan också vara så att de som får informationen har bättre skäl att tro att den är sann och därför sprida den vidare till PU. Om så är fallet kan denna metod komma att ge felaktiga svar, eller många falska positiva svar.


Denna idé bygger på att identifiera kluster av personer som anser sig ha haft förkunskap om mordet, och därifrån, i varje kluster, härleda en gemensam faktor. Denna faktor kan ju vara en person som alla har kontakt med, en organisation som Stay behind, Swedenborgskyrkan eller SAG.

Jag föreslår följande steg:

 • Identifiera personer som har haft kunskap om att mordet skulle ske innan det så gjorde.
  • Använd wpu.nu för att söka i förhör, tex efter alla som varnade om mordet.
  • Använd wpu-utredaren och lägg till alla dessa personer där.
 • Utforska nätverket.
  • Lägg till relaterade personer manuellt
  • Lägg till sociala kontakter
 • Identifiera kluster
  • Välj olika layouter för att se om kluster utkristalliserar sig
  • Kontrollera om de har något gemensamt
 • Läs förhören med personerna i klustret
  • Varifrån har de fått informationen?
  • Ingår informationens källa i klustret?
 • Om det går, identifiera källan
  • Kolla om källan vet om mordet innan det händer
  • Är det GM eller en länk till GM?


Samband till eventuellt tidigare mordförsök

Samband till mordförsök på andra relevanta personer

Identifiering av vapen

Uteslutningsmetoden

KPs humörsvägning

Klustring av material som förkommit

Hypotesgeneratorer

Gärningsmannaprofilering

Motivbilder

Personer med Palmehat

Erkännanden

Personer med tillgång till vapen