wpu.nu

Uppslag:A14202-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-27 12:20
Avslutat
1986-03-27 00:00Uppgiftslämnare: Per Englund

Hörd om sina eventuella iakttgelser 1986-02-28 vid 23 -tiden,i samband med patrullering i rb 1120, på bland annat Sveavägen.

Englund uppger följande:

Mordkvällen 1986-02-28 vid 23 -tiden patrullerade han tillsammans med Torsten Lantz i radiobil 1120.

Englund var förare av radiobilen. De körde Sveavägen i sydlig riktning.

Vid Adolf Fredriks Kyrkogata blev de stoppade av en kvinna, vilken berättade att hon haft inbrott i sin bil, som hon hade parkerad på Adolf Fredriks kyrkogata.

Kvinnan fick åka med polismännen till adressen, där hon hade sin bil parkerad.

Englund kommer ihåg att bilen stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata, och inte så långt ifrån korsningen med Olofsgatan.

För att komma till platsen fick Englund köra Sveavägen till Tunnelgatan, och Tunnelgatan till Norra Bantorget.

Därifrån körde han Barnhusgatan över Drottninggatan och fram till Adolf Fredriks Kyrkogata.

Han kommer ihåg att han parkerade polisbilen bakom kvinnans bil som var av märket Mercedes.

Englund och Lantz konstaterade att kvinnans bil varit utsatt för inbrott, och enligt uppgift från kvinnan skulle inbrottet ha ägt rum under tiden som angivits i polisanmälan, dvs klockan 22:30-23:00 .

Englund beräknar att körtiden och undersökningen av bilen tog cirka 7-8 minuter

Englund kommer ihåg att han anropade radion under tiden som de tog uppgifterna om inbrottet.

Anropet gjorde han för att bli antecknad för ett IM.

Sedan Englund och Lantz var klar med undersökningen åkte de till VD 1, för rast.

Englund uppger att det gick cirka 4 minuter (av ovannämnda 7-8 min) innan han anropade radion.

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf


Uppgiftslämnare: Per Englund

Hörd om sina eventuella iakttgelser 1986-02-28 vid 23 -tiden,i samband med patrullering i rb 1120, på bland annat Sveavägen.

Englund uppger följande:

Mordkvällen 1986-02-28 vid 23 -tiden patrullerade han tillsammans med Torsten Lantz i radiobil 1120.

Englund var förare av radiobilen. De körde Sveavägen i sydlig riktning.

Vid Adolf Fredriks Kyrkogata blev de stoppade av en kvinna, vilken berättade att hon haft inbrott i sin bil, som hon hade parkerad på Adolf Fredriks kyrkogata.

Kvinnan fick åka med polismännen till adressen, där hon hade sin bil parkerad.

Englund kommer ihåg att bilen stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata, och inte så långt ifrån korsningen med Olofsgatan.

För att komma till platsen fick Englund köra Sveavägen till Tunnelgatan, och Tunnelgatan till Norra Bantorget.

Därifrån körde han Barnhusgatan över Drottninggatan och fram till Adolf Fredriks Kyrkogata.

Han kommer ihåg att han parkerade polisbilen bakom kvinnans bil som var av märket Mercedes.

Englund och Lantz konstaterade att kvinnans bil varit utsatt för inbrott, och enligt uppgift från kvinnan skulle inbrottet ha ägt rum under tiden som angivits i polisanmälan, dvs klockan 22:30-23:00 .

Englund beräknar att körtiden och undersökningen av bilen tog cirka 7-8 minuter

Englund kommer ihåg att han anropade radion under tiden som de tog uppgifterna om inbrottet.

Anropet gjorde han för att bli antecknad för ett IM.

Sedan Englund och Lantz var klar med undersökningen åkte de till VD 1, för rast.

Englund uppger att det gick cirka 4 minuter (av ovannämnda 7-8 min) innan han anropade radion.

Färden till VD 1 gick via Olofsgatan - Tunnelgatan - Vasagatan.

Englund körde aldrig ut på Sveavägen. Det är han helt säker på.

Lantz minns fel om han uppgivit att de åkte Sveavägen efter att de skildes från kvinnan,

Körtiden från Adolf Fredriks kyrkogata till VD 1 tar enligt upp mätt tid 1 minut 40 sekunder vid en hastighet av cirka 40 km/h.

När Englund och Lantz befunnit sig cirka 2-3 minuter på polisstationen fick de via radion höra att det varit skottlossning på Sveavägen vid Tunnelgatan, och efter ytterligare någon minut fick de höra att offret var statsministern.

De åkte då omedelbart ut till brottsplatsområdet, och spanade efter misstänkta.

Efter cirka 10 minuter fick de order över radion att åka till Sabbatsbergs sjukhus, för bevakningsuppdrag.

Englund har inte iakttaget något misstänkt vare sig före eller efter mordet.

Kvinnan som fick sin bil utsatt för inbrott heter  Danica Najic 


För kännedom kan nämnas att med

tillsammans med polismännen.

Stockholm som ovan

Karl-Gustaf Sjödin

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf

Färden till VD 1 gick via Olofsgatan - Tunnelgatan - Vasagatan.

Englund körde aldrig ut på Sveavägen. Det är han helt säker på.

Lantz minns fel om han uppgivit att de åkte Sveavägen efter att de skildes från kvinnan,

Körtiden från Adolf Fredriks kyrkogata till VD 1 tar enligt upp mätt tid 1 minut 40 sekunder vid en hastighet av cirka 40 km/h.

När Englund och Lantz befunnit sig cirka 2-3 minuter på polisstationen fick de via radion höra att det varit skottlossning på Sveavägen vid Tunnelgatan, och efter ytterligare någon minut fick de höra att offret var statsministern.

De åkte då omedelbart ut till brottsplatsområdet, och spanade efter misstänkta.

Efter cirka 10 minuter fick de order över radion att åka till Sabbatsbergs sjukhus, för bevakningsuppdrag.

Englund har inte iakttaget något misstänkt vare sig före eller efter mordet.

Kvinnan som fick sin bil utsatt för inbrott heter  Danica Najic 


För kännedom kan nämnas att med

tillsammans med polismännen.

Stockholm som ovan

Karl-Gustaf Sjödin


AVSLUTADE IM (Ingripandemeddelanden) STOCKHOLM


1986-02-28 23:14


OMRÅDE:

62B

HÄNDELSE: LARM ANMÄLARE: E ANTECKN.:

ADRESS:

PX KISTAG 4, POSTENS

FILATELISTAVD

SIGN:

PATRULL:

6550

BEORDRAD:

23:14 KLAR PÅ PLATS: 23:14 AVSLUTAT:

23:14

JH JH JH

ANTECKNINGAR: ALLT OK ÅTGÄRD:

INGEN ÅTGÄRD ANTAL GRIPNA: 00

23:15

OMRÅDE:

12R

HÄNDELSE: FYLLERI ANMÄLARE: E ANTECKN.:

ADRESS: MALMSKILLNADSG-MASTER SAMUELSG

SIGN:

ET

PATRULL:

1110

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:15 AVSLUTAT:

23:46

ÅT AT

ANTECKNINGAR: VD 1 ÅTGÄRD:

MINNESANTECKNING/PM ANTAL GRIPNA: 01

ÅT

23:15

12P

ADRESS: KUNGSG

HÄNDELSE: HJÄLP/SERVICE OMRRDE: ANMÄLARE: E

    • IN KOD 17** ANTECKN.: GAMMAL FÖRVIRRAD MAN

SIGN:

PATRULL: 2160

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:26 AVSLUTAT:

23:26

GJ GJ

ANTECKNINGAR: HOTEL SAVOY ÅTGÄRD:

UTFÖRT ANTAL GRIPNA: 00

23:15

OMRÅDE:

13M

ADRESS: ADOLF FREDRIKSKYRKOG 7

HÄNDELSE: STÖLD, INBROTT ANMÄLARE: 1120 ANTECKN.: BILINBROTT

SIGN:

KZ

PATRULL: 1120

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:15 AVSLUTAT:

23:49

KZ KZ AT

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD: ANTAL GRIPNA:

ANM/PRIMÄRRAPP, VD 00

23:16

OMRÅDE:

63 V

ADRESS: ULVSUNDAPLAN

HÄNDELSE: TRAFIKBROTT ANMÄLARE: & ANTECKN.:

PATRULL: 6360

BEORDRAD:

23:17 KLAR PÅ PLATS: 23:17 AVSLUTAT:

23:17

ÅT АТ

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD:

ORDNINGSBOT ANTAL GRIPNA: 00

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf

Pol-1986-03-27 A14202-01 Per-Englund-rb-1120.pdf


AVSLUTADE IM (Ingripandemeddelanden) STOCKHOLM


1986-02-28 23:14


OMRÅDE:

62B

HÄNDELSE: LARM ANMÄLARE: E ANTECKN.:

ADRESS:

PX KISTAG 4, POSTENS

FILATELISTAVD

SIGN:

PATRULL:

6550

BEORDRAD:

23:14 KLAR PÅ PLATS: 23:14 AVSLUTAT:

23:14

JH JH JH

ANTECKNINGAR: ALLT OK ÅTGÄRD:

INGEN ÅTGÄRD ANTAL GRIPNA: 00

23:15

OMRÅDE:

12R

HÄNDELSE: FYLLERI ANMÄLARE: E ANTECKN.:

ADRESS: MALMSKILLNADSG-MASTER SAMUELSG

SIGN:

ET

PATRULL:

1110

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:15 AVSLUTAT:

23:46

ÅT AT

ANTECKNINGAR: VD 1 ÅTGÄRD:

MINNESANTECKNING/PM ANTAL GRIPNA: 01

ÅT

23:15

12P

ADRESS: KUNGSG

HÄNDELSE: HJÄLP/SERVICE OMRRDE: ANMÄLARE: E

    • IN KOD 17** ANTECKN.: GAMMAL FÖRVIRRAD MAN

SIGN:

PATRULL: 2160

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:26 AVSLUTAT:

23:26

GJ GJ

ANTECKNINGAR: HOTEL SAVOY ÅTGÄRD:

UTFÖRT ANTAL GRIPNA: 00

23:15

OMRÅDE:

13M

ADRESS: ADOLF FREDRIKSKYRKOG 7

HÄNDELSE: STÖLD, INBROTT ANMÄLARE: 1120 ANTECKN.: BILINBROTT

SIGN:

KZ

PATRULL: 1120

BEORDRAD:

23:15 KLAR PÅ PLATS: 23:15 AVSLUTAT:

23:49

KZ KZ AT

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD: ANTAL GRIPNA:

ANM/PRIMÄRRAPP, VD 00

23:16

OMRÅDE:

63 V

ADRESS: ULVSUNDAPLAN

HÄNDELSE: TRAFIKBROTT ANMÄLARE: & ANTECKN.:

PATRULL: 6360

BEORDRAD:

23:17 KLAR PÅ PLATS: 23:17 AVSLUTAT:

23:17

ÅT АТ

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD:

ORDNINGSBOT ANTAL GRIPNA: 00