wpu.nu

Uppslag:A14218-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1995-03-08
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Att hans kollega Bidefjord kontaktats av kanalenreporters Borgnäs och inför denne erinrat sig att han varit på jobb vid Johannesgatan 6, mordnatten vid 23-tiden
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 00:00
Avslutat


Eventuellt ingripande på Johannesgatan 1986-02-28

Lennart Källström uppringdes med anledning av att hans kollega Leif Bidefjord kontaktats av kanalenreportern Lars Borgnäs och inför denne erinrat sig att han varit på jobb vid Johannesgatan 6, mordnatten vid 23-tiden.

Lennart Källström sade att han minns jobbet men har för sig att det var en annan dag än mordnatten.

Omständigheterna var följande:
Sambandscentralen hade larmat ut händelsen som "man jagar kvinna med yxa". Klockan var 22:50.

Lennart Källström och Leif Bidefjord i rb 2160 hade tagit jobbet.

När de kom till adressen fann de endast en forvirrad man med vilken de sysslade.

Arbetet drog ut på tiden och de fick en sk liten varning vilket innebär att de inte hört av sig till sambandscentralen på 40 minuter varför larm automatiskt indikeras.

Till adressen hade därför rb 2110 eller 2150 samt 2480 sänts.

De borde därför ha varit kvar på adressen till klockan 23:30 minst vilket inte stämmer med andra arbeten de hade under kvällen och med deras engagemang i mordet på Olof Palme.

Lennart Källström minns att den minnesanteckning som upprättats med anledning av händelsen på Johannesgatan tillkommit först några dagar senare och han håller inte för otroligt att de då feldaterat denna.

Anknytning: A1-23Referens behövs (gammal beteckning)

Pol-1987-11-04 A14218-01 Lennart K llstr m rb 2160 pdf.pdf

Pol-1987-11-04 A14218-01 Lennart K llstr m rb 2160 pdf.pdf

Eventuellt ingripande på Johannesgatan 1986-02-28

Lennart Källström uppringdes med anledning av att hans kollega Leif Bidefjord kontaktats av kanalenreportern Lars Borgnäs och inför denne erinrat sig att han varit på jobb vid Johannesgatan 6, mordnatten vid 23-tiden.

Lennart Källström sade att han minns jobbet men har för sig att det var en annan dag än mordnatten.

Omständigheterna var följande:
Sambandscentralen hade larmat ut händelsen som "man jagar kvinna med yxa". Klockan var 22:50.

Lennart Källström och Leif Bidefjord i rb 2160 hade tagit jobbet.

När de kom till adressen fann de endast en forvirrad man med vilken de sysslade.

Arbetet drog ut på tiden och de fick en sk liten varning vilket innebär att de inte hört av sig till sambandscentralen på 40 minuter varför larm automatiskt indikeras.

Till adressen hade därför rb 2110 eller 2150 samt 2480 sänts.

De borde därför ha varit kvar på adressen till klockan 23:30 minst vilket inte stämmer med andra arbeten de hade under kvällen och med deras engagemang i mordet på Olof Palme.

Lennart Källström minns att den minnesanteckning som upprättats med anledning av händelsen på Johannesgatan tillkommit först några dagar senare och han håller inte för otroligt att de då feldaterat denna.

Anknytning: A1-23Referens behövs (gammal beteckning)