wpu.nu

Uppslag:A14912-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-03-30
Ad acta
1993-04-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-03-01 00:00
Avslutat


Fotografier ( 15 st ) tagna av polispersonal på mordplatsen i samband med övervakning årsdagen 1993-02-28.

Fotografierna förvaras i originalpärm.

Stockholm dag som ovan.

negribus

Ingegar Isaksson

ANUN. A2494

A 9585 A13732 A/3762 A 14492

marie

o

Ifylla et une blankaillant anulnus som fortsattwigula.

Ex 2: TUL spaningschalens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pok 4-93 Hall

Pol-1993-03-01 A14912-01 Spaning-årsdagen-1993.pdf

Pol-1993-03-01 A14912-01 Spaning-årsdagen-1993.pdf

Fotografier ( 15 st ) tagna av polispersonal på mordplatsen i samband med övervakning årsdagen 1993-02-28.

Fotografierna förvaras i originalpärm.

Stockholm dag som ovan.

negribus

Ingegar Isaksson

ANUN. A2494

A 9585 A13732 A/3762 A 14492

marie

o

Ifylla et une blankaillant anulnus som fortsattwigula.

Ex 2: TUL spaningschalens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pok 4-93 Hall