Uppslag:A18673-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
18673-00
Registrerat
2000-10-27
Ad acta
2006-05-02
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Förteckning över särskilda sammanståtiningar (104 st) Finns Hos   för
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Lista över särkilda sammanställningar
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1999-09-20
Avslutat

А

A 18673

Dokumentation över utredningsmaterialet.

"Dokumentera bedömningar och analyser, samt upprätta sammanställningar över vad som framkommit i större utredningsuppslag." Ingetdera förekommer, annat än helt undantagsvis."

Kap. 8, sid 893

ankn A 18642-/

[MAS]

[MASKATMASKATMASKAT]

[MASKATMAS]

I utredningen finns bl a särskilda sammanställningar vad avser;

Signalementuppgifter lämnade av vittnen på mordplatsen.

E

GA

D

Sammanställning av hotelser mot Olof Palme under perioden 1979-1986. Sammanställning och bedömning av de personer som erkänt mordet. Sammanställning till cRKP 4/5 1988 betr. verksamheten och arbetsfördelningen. Regelbunden dokumentation från vecko-/månads-/åklagarmöten iform av tjänsteanteckningar för utredningsarbetets bedrivande - innefattande bla det pågående utredningsläget, genomgång avstämning och beslut mm. Särskild fotosammanställning betr a) personer som tipsats inblandade i mord b) A-pressfoton, c) foton från valturnéer och Sv Radio-TV, samt videofilmer. Sammanställning betr anmälan, polisiära åtgärder, larm mm Sammanställning betr kriminalteknik och rättsmedicin

R

A

.

B

D.G.MS

E

Sammanställning betr allmänna tips, farliga personer, fantombild, rymlingar, psykfall,självmord, försvunna och avlidna. Sammanställning av signalementuppgifter från mordplatsvittnena (1:a förhöret). Sammanställning avseende beslagtaget eller omhändertaget gods/handlingar Sammanställning betr män dömda för grova våldsbrott. Sammanställningar, analyser betr Sydafrikaavsnittet.

F GB HBO

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

DH HEO HFÖ

А

к

A

IV

.

Q

IV

HJÖ HLÖ KÖ

Sammanställning avseende vissa Greklandsrelaterade uppslag. Sammanställning och bedömning avseende EAP. Sammanställning avseende Scientologkyrkan Sammanställning betr tjänstgörande polismäns position vid mordtillfället(karta). Sammanställning i form av aktivitets-prioritet-åtgärd-analys och fu-protokoll vad avser CP. Sammanställning, bedömning och analys i PKK-delen. Brottsanlalys och gärningsmannaprofil. Sammanställning beträffande vapen(legala, illegala, provskjutning mm) Sammanställning i Boforsutredningen Sammanställning betr Henrik Westanders undersökning av påstådda vapenleveranser mellan Bofors och Iran under åren 1985-1986. Redovisning av förteckning av händelser av betydelse i affären Bofors-Indien. Sammanställning i ammunitionsundersökningen. Sammanställning beträffande Nordiska Rikspartiet Sammanställning beträffande Sveriges nationella förbund Sammanställning beträffande genomgång av K-avsnittet efter Hovrättsdom. Sammanställning beträffande vittnesuppgifter i anslutning till Grandbiografen. Sammanställning beträffande Viktor Gunnarsson Sammanställning beträffande press-info-radio-TV. Sammanställning beträffande Olof Palmes sista dag

Sammanställning -bakgrund -beträffande dataintrång i länsrätten • Sammanställning och konklusion beträffande tysk terrorism

Sammanställning över SÄPOS bedömning av uppgifter om att Rote arméFraktion(RAF) skulle vara ansvarig för mordet på Olof Palme. Sammanställning beträffande jugoslaver Sammanställning över kända fakta avseende vapen och ammunition i särtryck. till Polisunderrättelser Sammanställning beträffande personer som iakttagit makarna Palme i Gamla stan Sammanställning avseende Baresichypotesen - kroatdelen Sammanställning beträffande iakttagelser i närheten av statsminister Olof Palmes bostad, Västerlånggatan 31 i Stockholm. Sammanställning tidsaxel-gärningsmannens flyktväg Sammanställning avseende genomgång av mordplats-Grand-G:a stanavsnitten 5-7/10 1987(video).

L

.

N

R

ΤΟ

T

U

I

zo ÅO

Z

A

А

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

D

K

K

.

Sammanställningar avseende datasökning i fu-basen utifrån återkommande specifika uppgifter i signalementsbeskrivningar. Sammanställning av tänkbara personer med gärningsmannaprofilen som utgångspunkt. Sammanställning från SÄPO med GMP som utgångspunkt. Sammanställning - avsnittsindelningen-prioriteringen av de centrala avsnitten-ärendefördelningen på enheterna. Sammanställning - juni 1988 över enheternas ansvarsområden i PU. Sammanställning 12/10 1989 avseende Palmeutrednings omfattning i de tre fu-baserna. Sammanställning avseende handläggningrutiner i mordfallet Olof Palme. Sammanställning beträffande iakttagna fordon i området i och omkring mordplatsen. Sammanställning över fordon felparkerade fordon i Stockholms city.

A.E Sammanställning över stulna fordon och registreringsskyltar vid tiden för mordet. Sammanställning beträffande telefonkommunikation som förekom vid tiden för mordet på Olof Palme

Sammanställning - aktivitetslista - "Oxen" • Förundersökningsprotokollet i målet mot CP

Utvärdering av hovrättsdomen mot CP och förundersökningsmässig analys av förutsättningarna för fortsatt arbete med CP den 8-10/11 1989. Sammanställning - tillbakablick nov. 1989 över vad PU bl a arbetat med, samt utvärdering. FU-protokollet i resningsansökan till Högsta domstolen. Sammanställning beträffande överläggning om fortsättningen med RẢ den 18-19/12 1989 Sammanställning över uppföljning av överläggning med RẢ den 26-27/3 1990. Sammanställning - fortlöpande kontroll vid SKL:s handstilssektion i syfte att försöka identifiera vissa hotbrevsskrivare. Sammanställning - kontroll av SIV-viseringar Sammanställning av polisärenden(identifierade poliser tipsade i utredningen) Ny polispublikation beträffande aktuella vapen och ammo 12/5 1992, 27/4 1993, 21/6 1993, 4/11 1998 Sammanställning - rekonstruktion vid SKL 1995-02-13-03-14 Kronologisk sammanställning över viktiga händelser i Palmeutredningen(PU), Sammanställning av utlåtanden beträffande vapentyp. Sammanställning av utlåtanden beträffande kulorna 1-2. Sammanställning av alla kriminaltekniska fakta och slutsatser i april 1989.

.

KK

B

.

B

B

B

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

Sammanställning över brottstillfällen och platser där vapen av samma typ och kaliber har använts som det vapen som kommit till användning vid mordet på Olof Palme

B

EG

L

L

R

A

.

KD

Sammanställning över blyisotopundersökningar, SKL, 27/1 1997, samt analys och bedömning Sammanställning över provskjutna vapen 26/1 1994.

X.XŐ Sammanställning av vittnen som sett mördaren, respektive kan ha sett mördaren Sammanställning av personer som gjort bankomatuttag den 28/2 1986 vid de banker som ligger i närheten av brottsplatsen. Sammanställning av filmföreställningar och tider, samt antalet besökare vid biografen Grand Sammanställning av Sandrewsbiografernas veckoprogram 28/2-6/3 1986 i Stockholm. Sammanställning videokassetter beträffande Olof Palmeinslag i Sv Radio/TV. Prioriteringslistor i samband med resningsförfarandet - focus CP Sammanställning avseende om Olof Palme varit föremål för kartläggning och övervakning. Sammanställning över rekonstruktion vid biografen Grand. Handlingsplan den 2 april 1996 beträffande CP. Sammanställning betr uppgifter om vapnet kastats i sjön Norrviken eller Edsản. Sammanställning betr CP:s permissioner.

K Sammanställning betr. CP:s kriminalvårdsakt.

K Sammanställning-tidsstege betr CP:s förehavanden den 28/2 1986.

K Sammanställning i koncentrat betr vapen med utgångspunkt för fortsatt granskning IÖ Sammanställning över uppgifter betr Belgisk terrorism.

H Sammanställning - inresor vissa nationaliteter

8-bas Sammanställning - hotellgäster i Stockholm

G-bas Kurdsammanställningar

8-bas Sammanställning över leasingbilar

o Sammanställning i dataintrånget-länsrätten-Harwardärendet Sammanställning USA Canadamaterial Sammanställning AbdUL Kassembreven Ledningsgruppsprotokoll 1986 Sammanställning utvisningsbeslut 1985-1986 Sammanställning tjänstgöringsjournaler för polismän i Sthlms pd Sammanställning över namngivna vittnen i boken OP är skjuten

.

T

A

A

A

А

.

A

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

A

.

A

А

Sammanställning IM/ingripandemeddelande Sammanställning av SAS-tidtabeller- passagerarlistor Sammanställning av SL, tunnelbanetider, tidtabell Sammanställning över TV-program 28/2 1986 Sammanställning in/utpasseringskontroll Televerket, Jakobsg. Sthlm Sammanställning - erfarenhetsberättelse - BKA

А

.

А

А

---

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

Rikskriminalpolisen Palmeenheten

Särskilda sammanställningar

Palmeutredningen

Sak

Avsnitt 8-bas

1

2.

8-bas

3

A

4

А

5

A

6

A

7

A

8

A

A

10

A

11

A

A

A

14

A

A

A

А

18

A

A

Kurdsammanställningar. Sammanställning - inresor vissa nationaliteter. Brottsanalys och gärningsmannaprofil

. Kronologisk sammanställning över viktiga händelser i Palmeutredningen(PU). Ledningsgruppsprotokoll 1986. Polispublikationer betr aktuella vapen och ammunition. Sammanställning - erfarenhetsberättelse - BKA.

Sammanställning - kontroll av SIV-viseringar. 9 Sammanställning av AbdUL Kassembreven.

Sammanställning av IM/ingripandemeddelande.

Sammanställning av SAS - tidtabeller- passagerarlistor. 12 Sammanställning av SL, tunnelbanetider, tidtabell. 13 Sammanställning avseende genomgång av mordplatsen-Grand-Gamla stan.

Sammanställning -bedömning om Olof Palme kartlagts och övervakats. 15 Sammanställning betr anmälan, polisjära åtgärder, larm mm. 16 Sammanställning betr tjänstgörande polismäns position vid mordtillfället(karta). 17 Sammanställning in/utpasseringskontroll Televerket, Jakobsg. Stockholm.

Sammanställning tjänstgöringsjournaler för polismän i Sthlms pd. 19 Sammanställning USA/Canadamaterial.

Sammanställning utvisningsbeslut 1985-1986. 21 Sammanställning över namngivna vittnen i boken OP är skjuten.

Sammanställning över TV-program 28/2 1986. 23 Sammanställning/tidsaxel-gärningsmannens flyktväg. 24 Sammanställning-avsnittsindelning-prioritering-ärendefördelning på enheterna 25 Sammanställning över fordon felparkerade fordon i Stockholms city. 26 Sammanställning - rekonstruktion vid SKL 1995-02-13-03-14 27 Sammanställning av alla kriminaltekniska fakta och slutsatser i april 1989. 28 Sammanställning av brottstillfällen där vapen av samma typ och kaliber använts. 29

Sammanställning av utlåtanden beträffande kulorna 1-2. 30 Sammanställning av utlåtanden beträffande vapentyp.

Sammanställning betr kriminalteknik och rättsmedicin. 32 Sammanställning över blyisotopundersökningar, analys och bedöming, 33

Sammanställning betr telefonkommunikation vid tiden för mordet på Olof Palme. 34 Sammanställning och bedömning av de personer som erkänt mordet. Sammanställning betr allmänna tips, farliga personer, fantombild, rymlingar m fl

. 36 Sammanställning avseende vissa Greklandsrelaterade uppslag. 37 Sammanställning av signalementsuppgifter från mordplatsvittnen. 38 Sammanställning av signalementuppgifter från mordplatsvittnena (1:a förhöret). 39 Sammanställning av bankomatuttagare 28/2 1986.

20

A

A

22

A

A

A

A,E

B

B

B

B

B

31

B

B

D

D

35

D.G.MS

DH

E

E

EG

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

Rikskriminalpolisen Palmeenheten

Särskilda sammanställningar

Palmeutredningen

F

41

GA

GB G-bas

H

HBO HEO HFO HJO HLÖ

1

1

1

IV

IV

K

K

K

K

K

40 Sammanställning avseende beslagtaget eller omhändertaget gods/handlingar.

Sammanställning av hotelser mot Olof Palme under perioden 1979-1986. 42 Sammanställning betr män dömda för grova våldsbrott. 43 Sammanställning av hotellgäster i Stockholm. 44 Sammanställning över uppgifter betr Belgisk terrorism. 45 Sammanställningar och analyser i Sydafrikaavsnittet. 46 Sammanställning och bedömning avseende EAP. 47 Sammanställning avseende Scientologikyrkan. 48 Sammanställning beträffande Nordiska Rikspartiet. 49 Sammanställning beträffande Sveriges nationella förbund. 50 Sammanställning av intressanta vapen i Palmeutredningen. 51 Sammanställning i koncentrat betr vapen med utgångspunkt för fortsatt granskning. 52 Sammanställning över kända fakta avseende vapen och ammunition i särtryck. 53 Sammanställning beträffande vapen(legala, illegala, provskjutning mm). 54 Sammanställning betr ammunitionsundersökningen. 55 Förundersökningsprotokollet i målet mot CP. 56 Sammanställning - aktivitet-prioritet-åtgärd-analys vad avser CP. 57 Sammanställning betr CP:s permissioner, 58 Sammanställning betr CP:s kriminalvårdsakt. 59 Sammanställning betr uppgifter om vapnet kastats i sjön Norrviken eller Edsån. 60 Sammanställning-tidsstege betr CP:s förehavanden den 28/2 1986. 61 FU-protokollet i resningsansökan till Högsta domstolen. 62 Sammanställning beträffande genomgång av K-avsnittet efter Hovrättsdom. 63 Sammanställning av Sandrewsbiografernas veckoprogram 28/2-6/3 1986 i Stockholm. 64 Sammanställning beträffande vittnesuppgifter i anslutning till Grandbiografen. 65 Sammanställning -filmer, tider och antalet besökare vid biografen Grand. 66 Sammanställning över rekonstruktion vid biografen Grand 67 Sammanställning beträffande Viktor Gunnarsson. 68 Redovisning av förteckning av händelser av betydelse i affären Bofors-Indien. 69 Sammanställning-H Westanders undersökning av påstådda vapenleveranser. 70 Sammanställning i Boforsutredningen.

Sammanställning beträffande press-info-radio-TV.

Särskild fotosammanställning betr personer som tipsats inblandade i mord mm. 73 Sammanställning -bakgrund -beträffande dataintrång i länsrätten-Harwardärendet. 74 Sammanställning beträffande Olof Palmes sista dag, 75 Sammanställning och konklusion beträffande tysk terrorism. 76 Sammanställning över SÄPOS bedömning av uppgifter om Rote armefraktion(RAF). 77 Sammanställning beträffande jugoslaver. 78 Sammanställning over provskjutna vapen 26/1 1994.

Sammanställning, bedömning och analys i PKK-delen.

K

KK κό

L

L

L

71

R.

z & EPD

72

R

T

U

U

vo XXO YÖ

79

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf

Rikskriminalpolisen Palmeenheten

Särskilda sammanställningar

Palmeutredningen

Z

81

zö ÅÖ

82

84

91

80 Sammanställning -iakttagelser i närheten av Olof Palmes bostad.

Sammanställning beträffande personer som iakttagit makarna Palme i Gamla stan.

Sammanställning avseende Baresichypotesen - kroatdelen. 83 Sammanställning över leasingbilar.

Dokumentation från vecko-/månads-låklagarmöten betr utredningens bedrivande. 85 Handlingsplan den 2 april 1996 beträffande CP. 86 Prioriteringslistor i samband med resningsförfarandet - focus CP. 87 Sammanställning - juni 1988 över enheternas ansvarsområden i PU. 88 Sammanställning betr överläggning den 18-19/12 1989 om fortsättningen med RĂ. 89 Sammanställning - hotbrevsskrivare - fortlöpande kontroll SKL-handstilssektion 90 Sammanställning - tillbakablick o utvärdering över vad PU arbetat med 1989.

Sammanställning 12/10 1989 betr Palmeutrednings omfattning i de tre fu-baserna. 92 Sammanställning av polisärenden.

Sammanställning av vittnen som sett mördaren, respektive kan ha sett mördaren.

Sammanställning avseende handläggningrutiner i mordfallet Olof Palme. 95 Sammanställning betr datasökning på specifika signalementsuppgifter. 96 Sammanställning betr om Olof Palme varit föremål för kartläggning och övervakning. 97 Sammanställning beträffande iakttagna fordon i området i och omkring mordplatsen. 98 Sammanställning från SÄPO med GMP som utgångspunkt. 99 Sammanställning till CRKP 475 1988 betr, verksamheten och arbetsfördelningen. 100 Sammanställning -tänkbara personer med gärningsmannaprofilen som utgångspunkt. 101 Sammanställning videokassetter beträffande Olof Palmeinslag i Sv Radio/TV. 102 Sammanställning över stulna fordon och registreringsskyltar vid tiden för mordet. 103 Sammanställning över uppföljning av överläggning med RÅ den 26-27/3 1990. 104 Utvärdering av hovrättsdomen och förutsättningarna för fortsatt arbete 8-10/11 1989.

93

94

Pol-1999-09-20 A18673 Lista över särkilda sammanställningar.pdf