wpu.nu

Uppslag:D20840-02-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
20840-02-A
Registrerat
2019-06-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-06-07 lämnar information om person kopplad till Must som besökte under 1988. Efter intervju med hade samma person besökt
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.