Uppslag:D20929-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
20929-00
Registrerat
2011-04-18
Ad acta
2011-11-15
Avsnittsanteckningar
DNR 113-11
Uppslagsanteckningar
Tips om en person
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Att Olof Palmes mördare heter som skall ha militär bakgrund är i dag ca 75
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2011-02-24 16:35
Avslutat


Uppgiftsmottagare Krinsp Eiler Augustson

03 Telefon 08-4019531

2011-02-28

09 Brott med vilket uppslaget hör samman (dor) Mordet på statsminister Olof Palme 11 Uppgiftslämnarens, efternamn

10 Spaningsuppslaget ämra! vid person

per ligt besök

telefon

per brev,

samtliga förnamn

Traltalsnamaith FINALPOLISEN

12 Yrke/Tite

13 Utdelningsadress

postnummer

postort

1 telefon

14 Arbetsplats, arbetsgivare

utdelningsadress

postnummer

poslort

telefon


x misstänkt

16 Handelse (kort rubricering t.ex. lakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc, med ang av tid och plats) Olof Palmes mördare heter Börje Älvebrand

fordon

person

- berort ringde mig torsdagen den 24 februari 2011 kl. 16.35.

framförde att han kontaktats av en icke namngiven uppgiftslämnare som lät helt normal. Uppgiftslämnaren berättade att Olof Palmes mördare heter

som skall ha militär bakgrund är i dag ca 75 är och skall bo Eiler Augustsson

krinsp

DNR: 113-11

Forts blad

18

19 Tage del Spaningschel


Bit spaningsche

20

anknyter till uppslag nr 21 Registrerat 22 Ärender tilldelat

datum


23 Färdigbearbetat: datum

24 Spaningschef, sign

Pol-2011-02-24 D20929-00 LGWP-förmedlar-tips.pdf