Uppslag:D21660-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21660-00
Registrerat
2015-02-28
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
SOM vari gm meg nu avliden, har 18 dusketter ang mordet frår = som fortsatte utreda mordet efter sia Vill att de ska hämtas
Uppslagsanteckningar
Som varit 8ift med nua har 8 disketter ang mordet från om fortsatte mordet efter sin pension. Vil att de ska hämtas. Anteckningar 18 disketter hämtade hos Utdrag från ON debattang! om ev ivandalartad desinformatör Han måste bort Ett hypotetiskt resonemang
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Tag kontakt med for att se nar det passar henne att härnta deisketterna Dssketterna innehöll inget av intresse eller förde utred framåt. AA
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Vi för men är att det finns en grundmurad sanning i botten
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


D21660:16

HAN MÅSTE BORT!

H H

I

Som Du vet är det hypotetiska resonemang vi för men är att det finns en grundmurad sanning i botten. Det är i princip faktiska oms tändligheter vi talat om och i samband med detta bibringats en klar. upp-fattning om att det låg en organiserad verksamhet bakom förföljelsen som slutade i katastrofen på Sveavägen. Man hade rimligen inte tänkt mörda OP utan hade väl tänkt att genom olika kampanjer få bort honom. Han måste bort sade dom! dödshatade Palme langt innan han blev statsminister 1969. ansågs väl tillhöra kultureliten, den intel-lektuella, och kunde inte stå ut i ett land som styrdes av Palme. Palme var en mycket spektakulär person i den politiska nomenklaturan som vältaligt kunde gång efter annan kunde driva genom saker som borde störde borgare och sossar i de egna leden.

var tyckarbroder med och inte minst .

är en riktig tjurskalle som inte kan kompromissa på ett enkelt sätt utan konserverar dispyter och låter hatet gro i kroppen. Palme beskrevs varande en galen diktator. Det var liberalernas krig mot den svenska socialistiska auktoriteten där Palme var malet för liberalernas bespottning. insinuerade att Palme en vänsterfascist som missbrukade tung narkotika. Palmes fiender beskrivs i allmänhet som varande nazister eller högerextremister och mera sällan som socialliberaler

Pol- D21660-00 Förhör med Okänd.pdf

eller nyliberaler fastän det var dessa som i stort genom en mäktig förföljelse i media kunde fördriva Palme från taburetten 1976. När Palme kommer tillbaka, 1982, så börjar de omedelbart hetsa mot Palme och nu i sällskap med de allt mer gapiga lättmanipulerade högerkrafterna som var kraftigt frustrerade över att förlorat reger-ingsmakten till den förhatlige Palme,

Palme fick omedelbart vid regeringstillträdet 1982 ubåtsincidenten i Hårsfjärden på bordet. De Moderata hökarna och angrep Palme och stödde "officersrevolten" som från direkt försvarspolitik genom politikerna varvades upp till att Palme till att äventyra den svenska neutraliteten genom att, som ryktet sade, att Palme ge order om att ge den i Hårsfjärden instängda ubåten fri lejd och sedermera förta ubåtskommissionens prickning genom att låta tona ned det hela. Palme utmålades som varande en verklig landsförrädare. Marinens revolt mot Palme stöddes inte enbart av moderaterna. Fp-ledaren förfäktade i januari 1986, någon månad innan OP avrättas, att Palme förde en sovjetanpassad politik som kunde vara förödande för den svenska säkerheten. Sammantaget ansågs i den samlade kritiken mot Palme att han förorsakat ett farligt krisläge. En sov-jetisk invasion kunde vara nära förestående.

Man litade inte alls på den i vissa marina kretsar, till den i deras uppfattning, sinnessjuke knarkande landsförrädaren Palme.

Pol- D21660-00 Förhör med Okänd.pdf

Marinofficerarnas främste palmehatare med sina överdrivet negativa tolkningar av säkerhetsläget, krävde ( att Palme skulle avstå från ett planerat statsbesök i Moskva våren 1986.

Man ansåg helt enkelt att Palme skulle inlåta till och förbinda svenska säkerhetsintressen enligt till sovjetiska önskemål. Dvs underlätta den för-väntade invasionen. En invasionsrisk som gjordes till sanning av organiserade palmefienderna. Med stöd i ryggen av FP och M var officararnas råd till Palme egentligen ett uttalat ultimatum. Palme skulle förstå, med ledning vad som anförts från både politiskt som militärt håll, att det var oef-tergivligt krav han måste avstå från Moskvaresan.

Officerarnas frustration eskalerade kraftigt, efter valet 1985 då Op återtog makten, och skanderade HAN MÅSTE BORT!

Pol- D21660-00 Förhör med Okänd.pdf