Uppslag:D2351-08

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
2351-08
Registrerat
1994-08-04
Ad acta
1994-08-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
SÄK 861101 ANG -2H,SPL 890410(SAMORDN)  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
  upplystes Uppgav att han talat i telefon mea   morgonen den 12 mars.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-12
Avslutat


 upplystes

Uppgav att han talat i telefon mea morgonen den 12 mars. Berättade på särskild fråga, att han inte kände närmare.

at namngivit honom samt att berättat om par man villean i tiden runt mordet på statsminister_Palme varit   boende hos

ckh och dd name

med  riktigheten i detta. Beträffande personen  boh hade han egentligen bara andrahandsuppgifter och dessa gick ut på att polisen integträngt nogt djupt i förhållandet runt Det var en del

mystiska omstängheter runt denna man. Känt var att skulle vara född i att han då och då uppehöll sig att han kommit till Sverige, att han komåt att bo hos denna att han från hennes bostad tillfälligt dygnet före mordet på Palme men att han  efter mordet, att han   vakat ytterst noga, att det hos honom Palme mördades, att hans utseende kunde stamma med den sk. rantombilden.  uppgav, att han företrädde en tidning

poh redan under april-maj månad 86 ha hållandet med just denne och  hade endast helt ytligt behandlat ännet ifråga och på grund av viss nyfikenhet från kom det senare till en viss fortsättning.

Fortsättningsvis blev det så att personer hörté av sig och det syntes klart

0903.3 kan anknyta till uppslag ni

Pol-1987-03-12 D2351-08 Tips-CG-Holm-Latif.pdf

(enligt vissa uppgifter) att polisen inte gått i botten med I samnanhanget hade personer hörts och dessa skulle ha givit för, som det sagts tiden för mordet, personer som på något sätt var inblandade i mordet på personer som knappats kunde vara trovärdiga. I sammanhanget poängterades att mannen

blev intressant för polisen och möjligt var att polisen därför inte trängt djupare in på denna Det blev också intressant med På särskild fråga uppgav att han haft viss kontakt med polisman/män om denne Han ville dock inte säga mera i detta. På fortsatta frågor avseende vad han egentligen kände till i saken, uppgav Satt han ville fundera på saken. Er kunde han & texkomma med namn på personer. Notecas att "jag fick dra u svar på ställda frågor. ej tillfrågad beträffande form av anställning hos

eller  hans funktion i denna

Pol-1987-03-12 D2351-08 Tips-CG-Holm-Latif.pdf