wpu.nu

Uppslag:D2549-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2549-01
Registrerat
1991-11-21
Ad acta
1993-04-26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Ev hållpunkler för samt bedömning Se bifogat brev.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-29 00:00
Avslutat


ev hållpunkler för samt bedömning Se bifogat brev.

Jansson: Se till att brev t lämnas till KKT för tecknisk undersökning. Kolla vidare upp (bl.a. med datan) vilka bilder vi har tilggång till frin begravningen. Möjlicen får uppslaget därvid lämnas till annan avd. /K.W.

1150

7601

karanknyta till spaningscher

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

ev hållpunkler för samt bedömning Se bifogat brev.

Jansson: Se till att brev t lämnas till KKT för tecknisk undersökning. Kolla vidare upp (bl.a. med datan) vilka bilder vi har tilggång till frin begravningen. Möjlicen får uppslaget därvid lämnas till annan avd. /K.W.

1150

7601

karanknyta till spaningscher

w

mej får ni

Det var jag som mördade Olof Palme jag är inte Svensk mig får ni inte tag på Sveriges folk kan vara glada att jag mördade Palme för han tänkte sala Sverige rice frammandle lana

han låd av ttornets van sime

Sveriges volk och dess invandrare kan vara glada att Palme ir varta får man ville regera varlden han

vah temi Hitler boletaq postar detta for att vilseleda er on valgărare far

Sverige

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

w

mej får ni

Det var jag som mördade Olof Palme jag är inte Svensk mig får ni inte tag på Sveriges folk kan vara glada att jag mördade Palme för han tänkte sala Sverige rice frammandle lana

han låd av ttornets van sime

Sveriges volk och dess invandrare kan vara glada att Palme ir varta får man ville regera varlden han

vah temi Hitler boletaq postar detta for att vilseleda er on valgărare far

Sverige

fill

var

det var

azarketing

Ni har tagit fel person

colar Palme mardare det år aratoist att han tkall sitta atalad samlar skyldig i pet ar jag som nar mãdal Palme onen mej far ni inte tag na jag

och tittade på Palmes Legravning att man heulle hedinas en de mycket det var han

vård rá jeg angrar inte att jag masila de nepom honom

kanske att det dom får samma

to maming om tem

arbetade far Sveriges undergång houpas att det blick battle nu

om

politik

Palnig får

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

fill

var

det var

azarketing

Ni har tagit fel person

colar Palme mardare det år aratoist att han tkall sitta atalad samlar skyldig i pet ar jag som nar mãdal Palme onen mej far ni inte tag na jag

och tittade på Palmes Legravning att man heulle hedinas en de mycket det var han

vård rá jeg angrar inte att jag masila de nepom honom

kanske att det dom får samma

to maming om tem

arbetade far Sveriges undergång houpas att det blick battle nu

om

politik

Palnig får

GA 22287-00

OP 552

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT

23.037-1986

KiỦc.

кг

Tekniska rolein

Datuin 1989-03-20

Beslag 10 Brottsadress

RIKSAKLAGAREN Anlr, adress

Storkyrkobrinken

Palme Lisbeth pallil sägare Brott

Olaga hot Reg nr, typ fabrikat

9

Daluin

IT ای 1 )

REKVISITION

Undersökningsmatcrial Ett handskrivet brev i kuvert, adresserat

till "Riksåklagaren i Palme Mordet p Axel Morath Stockholm“

Avdrag

Avgjutning

Glasprov

Undersökningens ändamål

att fastställa avsändarens identitet.

..

Materialet

RK - A2 (Palmegruppen)

Orar

åter till

får kastas

Spåravd

Materialet lämnat till

Fingeravd.

X Fotoavd

Rotel

Misstänkta

Handläggare

Krkom I Krusell, RK-A2

Rotel/tel

769 79 05

fikaguwaflossels

1989-03-21

Underskrirt

Datuin

Undersökt av

Dalumn

Datum

Redovisningssäll 11:;-material äler till

Dalum

Anteckningar

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

GA 22287-00

OP 552

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT

23.037-1986

KiỦc.

кг

Tekniska rolein

Datuin 1989-03-20

Beslag 10 Brottsadress

RIKSAKLAGAREN Anlr, adress

Storkyrkobrinken

Palme Lisbeth pallil sägare Brott

Olaga hot Reg nr, typ fabrikat

9

Daluin

IT ای 1 )

REKVISITION

Undersökningsmatcrial Ett handskrivet brev i kuvert, adresserat

till "Riksåklagaren i Palme Mordet p Axel Morath Stockholm“

Avdrag

Avgjutning

Glasprov

Undersökningens ändamål

att fastställa avsändarens identitet.

..

Materialet

RK - A2 (Palmegruppen)

Orar

åter till

får kastas

Spåravd

Materialet lämnat till

Fingeravd.

X Fotoavd

Rotel

Misstänkta

Handläggare

Krkom I Krusell, RK-A2

Rotel/tel

769 79 05

fikaguwaflossels

1989-03-21

Underskrirt

Datuin

Undersökt av

Dalumn

Datum

Redovisningssäll 11:;-material äler till

Dalum

Anteckningar

!

malme for

cher att ni rhea Plaza Palme van en yara Jou Sueue Sverige kern vara gloda al Palme Cleo mördad för det veljós Seanr41 årmaci, qui má mardet ná lausa

sir men meja dana mi aldrig en de niedos, Pill aftan blodet och till Liberas ra

avej tro inte Lisbet Paline to søges af hon såg 41 aling

tar non inte det hon har sagt, to

akit aven drójer mon, hon tha,do an inte 41 aringen blir bré jag äter kommer

a thro -

а a

e ,

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

!

malme for

cher att ni rhea Plaza Palme van en yara Jou Sueue Sverige kern vara gloda al Palme Cleo mördad för det veljós Seanr41 årmaci, qui má mardet ná lausa

sir men meja dana mi aldrig en de niedos, Pill aftan blodet och till Liberas ra

avej tro inte Lisbet Paline to søges af hon såg 41 aling

tar non inte det hon har sagt, to

akit aven drójer mon, hon tha,do an inte 41 aringen blir bré jag äter kommer

a thro -

а a

e ,

PRIVA

insi

SSVERICE 190

15... :)

X01 Tüm Reksaklagaren Palme Mar det Atel Marath Clockholm

RIKSKRIMINACEN

Våldsrätein!2

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 bek nnelsebrev-hotbrev-Lisbeth-Palmeoch.pdf

PRIVA

insi

SSVERICE 190

15... :)

X01 Tüm Reksaklagaren Palme Mar det Atel Marath Clockholm

RIKSKRIMINACEN

Våldsrätein!2
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-29 00:00
Avslutat


Se bifogat brev.

Jansson: Se till att brevet lämnas till KKT för tecknisk undersökning. Kolla vidare upp (bl.a. med datan) vilka bilder vi har til gång till från begravningen, Möjligen får uppslaget därvid lämnas till annan avd. /K.W.


860405 ,

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

Se bifogat brev.

Jansson: Se till att brevet lämnas till KKT för tecknisk undersökning. Kolla vidare upp (bl.a. med datan) vilka bilder vi har til gång till från begravningen, Möjligen får uppslaget därvid lämnas till annan avd. /K.W.


860405 ,

mej får ni

tag nara geada att

kan

Det var jag som anändrade Colaw Palme jag ar inte Swensk, får ni intre

Sverges folk Jag harda de Palme for nan tänkte sälja Sverige till frammancle

land! han lad are ttornetsvansinne Sveriges folk och dess imandrare

kan vara glada att Palme Er borta par nan ville regera varlden non Hitler

Worntalie for att vilseleda er valgărare for

Sverige

tem

best as postar detta

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

mej får ni

tag nara geada att

kan

Det var jag som anändrade Colaw Palme jag ar inte Swensk, får ni intre

Sverges folk Jag harda de Palme for nan tänkte sälja Sverige till frammancle

land! han lad are ttornetsvansinne Sveriges folk och dess imandrare

kan vara glada att Palme Er borta par nan ville regera varlden non Hitler

Worntalie for att vilseleda er valgărare for

Sverige

tem

best as postar detta

var

Joalmes

.

Ni har tagit fel person fill

Clare Paime mårdare det ar aratoist att han tkall sitta atalad samar

pet ar jag som har mördat Palme min mej far ni inte tag na

och tittade på lyckle det var gråthuis!

att han teuble, hedras så indo mycket det var han

vard så jag angrar in be att jag masila de honom kanske att det blir Hera så småningom

dom fär samma politik dim Palmg fór han ärbefede for Sveriges undergång hampas att

Wees battlice nu

1

am

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

Pol-1986-03-29 D2549-01 Erkännandebrev.pdf

var

Joalmes

.

Ni har tagit fel person fill

Clare Paime mårdare det ar aratoist att han tkall sitta atalad samar

pet ar jag som har mördat Palme min mej far ni inte tag na

och tittade på lyckle det var gråthuis!

att han teuble, hedras så indo mycket det var han

vard så jag angrar in be att jag masila de honom kanske att det blir Hera så småningom

dom fär samma politik dim Palmg fór han ärbefede for Sveriges undergång hampas att

Wees battlice nu

1

am