wpu.nu

Uppslag:D4757-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4757-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-01 00:00
Avslutat


Yrke/tite!


misstänkt person


plan

fordon


21


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat: 23 Ärendet tilldelatgods


I datum

Avslutningsvis meddelar att det för några dagar sedan ringt en SKOGLUND från polisen i Sthlm och frågat samma sak. Kommentar: Förmodligen har Erik SKOGLUND, våldsroteln Sthlms pd, redan "betat" av tipset.

4757

Planet har inte kunnat identifieras. Uppgiftslämmaren uppger att han inte såg planets beteckning. Anledningen till att han lade märke till planet, var att det flög relativt lågt..Uppgiftlämnaren tror inte att planet gick ner

på Dala Airport. Han har inte sett planet vare sig före den 28 februari eller efter den 1 mars.

) REF

och

och uppEftersom personerna i tips

giftslämmaren såg planet den 1 mars vid? eller 8-tiden, så hör det troligtvis inte ihop med tips


I övrigt har inget framkommit som tyder på att planet eller dess besättning har något med mordet på PALME att göra.


ett privat flyg8605/6

125, Spanchet sign

ESTSAK

Ex 2: Till sparingpärm (i nr-följd avsnitt)

Pol-1986-04-01 D4757-01 Observation av litet flygplan över Borlänge.pdf

Pol-1986-04-01 D4757-01 Observation av litet flygplan över Borlänge.pdf

Yrke/tite!


misstänkt person


plan

fordon


21


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat: 23 Ärendet tilldelatgods


I datum

Avslutningsvis meddelar att det för några dagar sedan ringt en SKOGLUND från polisen i Sthlm och frågat samma sak. Kommentar: Förmodligen har Erik SKOGLUND, våldsroteln Sthlms pd, redan "betat" av tipset.

4757

Planet har inte kunnat identifieras. Uppgiftslämmaren uppger att han inte såg planets beteckning. Anledningen till att han lade märke till planet, var att det flög relativt lågt..Uppgiftlämnaren tror inte att planet gick ner

på Dala Airport. Han har inte sett planet vare sig före den 28 februari eller efter den 1 mars.

) REF

och

och uppEftersom personerna i tips

giftslämmaren såg planet den 1 mars vid? eller 8-tiden, så hör det troligtvis inte ihop med tips


I övrigt har inget framkommit som tyder på att planet eller dess besättning har något med mordet på PALME att göra.


ett privat flyg8605/6

125, Spanchet sign

ESTSAK

Ex 2: Till sparingpärm (i nr-följd avsnitt)