wpu.nu

Uppslag:EAE9671-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9671-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-08-26 00:00
Avslutat


Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: GEDA, KLAS, Fredrik por, 57 11 01 - 1931. Boende: Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov, 08- 91 54 51. ARB: Stockholms polisdistrikt, trafiksektit 68, 769 68 09. Förhöret hållet den 26 augusti 1988 med början klockan 11.00. Förhörsplatsen var i RK-A-2- tjänstebil på Sveavägen 31, Sthlm. Förhörsledare; krinsp Lennart Gustafsson och Tuve Johansson, Förhörsvittne : Ej tillgängligt.

INLEDNING

Gedda ombads att om möjligt redogöra vad han och hans kollegor i piket bussen 3230 hade gjort innan dom fick larmet om skottlossningen på Sveavägen den 28 februari 1986,

Gedda berättade att han aktuell kväll hade tjänstgöringspass 17.00 - 02.00. Han ingick i piketstyrkan 3230 tilsammans med pinsp Kjell Östling, polisassistenterna Wickström, Hermansson och Djurfeldt. Vid 22.00 hade piketgruppen sitt schemalagda avbrott. Vad Gedda minns vid förhörstillfället var att hela gruppen var på VD 3 Södermalms polisstation. Under avbrottet ägnade sig piketpersonalen åt fysikik träning i form av inn bandy. Avbrottet var slut klockan 23.00. Efter avbrottet återsamlades gruppen i tjänstgöringsbussen 3230. Någon exakt tidpunkt när dom lämnade vd 3 kan ej Gedda erinra sig så här 2 år efteråt.

Från Va 3 åkte piketgruppen till Regeringsgatan 107. Anledningen till detta

Pol-1988-08-26 EAE9671-01-A Klas Gedda 3230.pdf

Pol-1988-08-26 EAE9671-01-A Klas Gedda 3230.pdf

Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: GEDA, KLAS, Fredrik por, 57 11 01 - 1931. Boende: Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov, 08- 91 54 51. ARB: Stockholms polisdistrikt, trafiksektit 68, 769 68 09. Förhöret hållet den 26 augusti 1988 med början klockan 11.00. Förhörsplatsen var i RK-A-2- tjänstebil på Sveavägen 31, Sthlm. Förhörsledare; krinsp Lennart Gustafsson och Tuve Johansson, Förhörsvittne : Ej tillgängligt.

INLEDNING

Gedda ombads att om möjligt redogöra vad han och hans kollegor i piket bussen 3230 hade gjort innan dom fick larmet om skottlossningen på Sveavägen den 28 februari 1986,

Gedda berättade att han aktuell kväll hade tjänstgöringspass 17.00 - 02.00. Han ingick i piketstyrkan 3230 tilsammans med pinsp Kjell Östling, polisassistenterna Wickström, Hermansson och Djurfeldt. Vid 22.00 hade piketgruppen sitt schemalagda avbrott. Vad Gedda minns vid förhörstillfället var att hela gruppen var på VD 3 Södermalms polisstation. Under avbrottet ägnade sig piketpersonalen åt fysikik träning i form av inn bandy. Avbrottet var slut klockan 23.00. Efter avbrottet återsamlades gruppen i tjänstgöringsbussen 3230. Någon exakt tidpunkt när dom lämnade vd 3 kan ej Gedda erinra sig så här 2 år efteråt.

Från Va 3 åkte piketgruppen till Regeringsgatan 107. Anledningen till detta

Från Regeringsgatan åkte sedan piketbussen efter kollegan Djurfelts privata Wy- 1300 vilken framfördes av Djurfeldt själv. Vilka exakta gator dom körde minns ej Gedda. Djurfelat parkerade sedan sin bil någonstans vid korsningen Johannesgatan X David Bagares gata. Under den tid det tog för Djurfeldt att parkera om sin bil hade resten av polispersonalen varit kvar i piketbussen. Hter det att Dgurfeldt var klar hade gruppen åkt vidare i piketbussen väste ut på David Bagares gata till Malmskillnadsgatan där dom körde söderut till Beridarbangatan, ner i rondellen Sergel arkaden. Det var när piketstyrkan befann sig i rondellen som larmet om skottlossning utlarmades via polispeketens system 80. Vad som sedan händer finns i separat förhöö med Gedda. Gedda vill slutligen klargöra att under den tidsperiod som piketstyrkan befann sig på Regeringsgatan David Bagares gata Johannesgatan hade varka han eller vad han vet någon annan i piketstzyrkan ej observerat något anmär! - ningvärt som kan sättas i samband med mordet på statministem Olof Palme,

Gedda gör slutligen sin egen bedömning att från det att dom lämnade Djurfeldts parkerade bil till det att dom får får larmet i rondellen Sergelarkaden kan det max ha gått 3 - 4 minuter.

Sthlm som ovan. Gedda har läst det skrivna förhöret och godkänner det.

Förhöret slut klockan 11.30,

کر

for

Krinsp Lennart Gustafsson.

Pol-1988-08-26 EAE9671-01-A Klas Gedda 3230.pdf

Pol-1988-08-26 EAE9671-01-A Klas Gedda 3230.pdf

Från Regeringsgatan åkte sedan piketbussen efter kollegan Djurfelts privata Wy- 1300 vilken framfördes av Djurfeldt själv. Vilka exakta gator dom körde minns ej Gedda. Djurfelat parkerade sedan sin bil någonstans vid korsningen Johannesgatan X David Bagares gata. Under den tid det tog för Djurfeldt att parkera om sin bil hade resten av polispersonalen varit kvar i piketbussen. Hter det att Dgurfeldt var klar hade gruppen åkt vidare i piketbussen väste ut på David Bagares gata till Malmskillnadsgatan där dom körde söderut till Beridarbangatan, ner i rondellen Sergel arkaden. Det var när piketstyrkan befann sig i rondellen som larmet om skottlossning utlarmades via polispeketens system 80. Vad som sedan händer finns i separat förhöö med Gedda. Gedda vill slutligen klargöra att under den tidsperiod som piketstyrkan befann sig på Regeringsgatan David Bagares gata Johannesgatan hade varka han eller vad han vet någon annan i piketstzyrkan ej observerat något anmär! - ningvärt som kan sättas i samband med mordet på statministem Olof Palme,

Gedda gör slutligen sin egen bedömning att från det att dom lämnade Djurfeldts parkerade bil till det att dom får får larmet i rondellen Sergelarkaden kan det max ha gått 3 - 4 minuter.

Sthlm som ovan. Gedda har läst det skrivna förhöret och godkänner det.

Förhöret slut klockan 11.30,

کر

for

Krinsp Lennart Gustafsson.
Förhör
Kort sammanfattning
Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: GEDA, KLAS, Fredrik por, 57 11 01 – 1931.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-08-26 11:00
Avslutat
1988-08-26 11:30


Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: GEDA, KLAS, Fredrik por, 57 11 01 – 1931. Boende: Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov, 08- 91 54 51. ARB: Stockholms polisdistrikt, trafiksektit 08, 769 68 09. Förhöret hållet den 26 augusti 1988 med början klockan 11.00. Förhörsplatsen var i RK-4-2- tjänstebil på Sveavägen 31, Sthlm. Förhörsledare; krinsp Lennart Gustafsson och Tuve Johansson, Förhörsvittne : Ej tillgängligt.

INLEDNING.

Gedda ombads att om möjligt redogöra vad han och hans kollegor i piket bussen 3230 hade gjort innan dom fick larmet om skottlossningen på Sveavägen den 28 februari 1986.

Gedda berättade att han aktuell kväll hade tjänstgöringspass 17.00 - 02.00. Han ingick i piketstyrkan 3230 tilsammans med pinsp Kjell Östling, polisassistenterna Wickström, Hermansson och Djurfeldt. Vid 22.00 hade piketgruppen sitt schemalagda avbrott. Vad Gedda minns vid förhörstillfället var att hela gruppen var på VD 3 Södermalms polisstation, Und er avbrottet ägnade sig piketpersonalen åt fysitik träning i form av inn bandy. Afbrottet var slut klockan 23.00. Efter avbrottet återsamlades gruppen i tjänstgöringsbussen 3230. Någon exakt tidpunkt när dom lämnade vd 3 kan ej Gedda erinra sig så här 2 år efteråt.

Från Vd 3 åkte piketgruppen till Regeringsgatan 107. Anledningen till detta var att kollegan Djurfeldt hadệ sin priva.WV-bubbla 1300 parkerad där. Djurfeldt skulle enligt Gedda parkera om bilen P.8,a på Regeringsgatan råddi

det vid aktuellt

Pol-1988-08-26 1100 EAE9671-01-A Förhör med Klas Gedda.pdf

Pol-1988-08-26 1100 EAE9671-01-A Förhör med Klas Gedda.pdf

Protokoll hållet vid vittnesförhör med Polisassistenten: GEDA, KLAS, Fredrik por, 57 11 01 – 1931. Boende: Bildhuggarvägen 27, 121 44 Johanneshov, 08- 91 54 51. ARB: Stockholms polisdistrikt, trafiksektit 08, 769 68 09. Förhöret hållet den 26 augusti 1988 med början klockan 11.00. Förhörsplatsen var i RK-4-2- tjänstebil på Sveavägen 31, Sthlm. Förhörsledare; krinsp Lennart Gustafsson och Tuve Johansson, Förhörsvittne : Ej tillgängligt.

INLEDNING.

Gedda ombads att om möjligt redogöra vad han och hans kollegor i piket bussen 3230 hade gjort innan dom fick larmet om skottlossningen på Sveavägen den 28 februari 1986.

Gedda berättade att han aktuell kväll hade tjänstgöringspass 17.00 - 02.00. Han ingick i piketstyrkan 3230 tilsammans med pinsp Kjell Östling, polisassistenterna Wickström, Hermansson och Djurfeldt. Vid 22.00 hade piketgruppen sitt schemalagda avbrott. Vad Gedda minns vid förhörstillfället var att hela gruppen var på VD 3 Södermalms polisstation, Und er avbrottet ägnade sig piketpersonalen åt fysitik träning i form av inn bandy. Afbrottet var slut klockan 23.00. Efter avbrottet återsamlades gruppen i tjänstgöringsbussen 3230. Någon exakt tidpunkt när dom lämnade vd 3 kan ej Gedda erinra sig så här 2 år efteråt.

Från Vd 3 åkte piketgruppen till Regeringsgatan 107. Anledningen till detta var att kollegan Djurfeldt hadệ sin priva.WV-bubbla 1300 parkerad där. Djurfeldt skulle enligt Gedda parkera om bilen P.8,a på Regeringsgatan råddi

det vid aktuellt

Från Regeringsgatan åkte sedan piketbussen efter kollegan Djurfelts privata Wy- 1300 vilken framfördes av Djurfeldt själv. Vilka exakta gator dom körde minns ej Gedda. Djurfelat parkerade sedan sin bil någonstans vid korsningen Johannesgatan x David Bagares gata. Under den tid det tog för Djurfeldt att parkera om sin bil hade resten av polispersonalen varit kvar i piketbussen. Efter det att Dgurfeldt var klar hade gruppen åkt vidare i piketbussen väste ut på David Bagares gata till Malmskillnadsgatan där dom körde söderut till Beridarbangatan, ner i rondellen Sergel arkaden. Det var när piketstyrkan befann sig i rondellen som larmet om skottlossning utlarmades via polispeketens system 80. Vad som sedan händer finns i separat förhöz med Gedda. Gedda vill slutligen klargöra att under den tidsperiod som piketstyrkan befann sig på Regeringsgatan David Bagares gata Johannesgatan hade varke han eller vad han vet någon annan i pikets tryrkan ej observerat något anmär! ningvärt som kan sättas i samband med mordet på statministem lof Palme,

Gedda gör slutligen sin egen bedömning att från det att dom lämnade Djurfeldts parkerade bil till det att dom får får larmet i rondellen Sergelarkaden kan det max ha gått 3-4 minuter.

Sthlm som svan.

Gedda har läst det skriva förhöret och godkänner det.

Förhöret slut klockan 11.30,

Krinsp Lennart Gustafsson.

Pol-1988-08-26 1100 EAE9671-01-A Förhör med Klas Gedda.pdf

Pol-1988-08-26 1100 EAE9671-01-A Förhör med Klas Gedda.pdf

Från Regeringsgatan åkte sedan piketbussen efter kollegan Djurfelts privata Wy- 1300 vilken framfördes av Djurfeldt själv. Vilka exakta gator dom körde minns ej Gedda. Djurfelat parkerade sedan sin bil någonstans vid korsningen Johannesgatan x David Bagares gata. Under den tid det tog för Djurfeldt att parkera om sin bil hade resten av polispersonalen varit kvar i piketbussen. Efter det att Dgurfeldt var klar hade gruppen åkt vidare i piketbussen väste ut på David Bagares gata till Malmskillnadsgatan där dom körde söderut till Beridarbangatan, ner i rondellen Sergel arkaden. Det var när piketstyrkan befann sig i rondellen som larmet om skottlossning utlarmades via polispeketens system 80. Vad som sedan händer finns i separat förhöz med Gedda. Gedda vill slutligen klargöra att under den tidsperiod som piketstyrkan befann sig på Regeringsgatan David Bagares gata Johannesgatan hade varke han eller vad han vet någon annan i pikets tryrkan ej observerat något anmär! ningvärt som kan sättas i samband med mordet på statministem lof Palme,

Gedda gör slutligen sin egen bedömning att från det att dom lämnade Djurfeldts parkerade bil till det att dom får får larmet i rondellen Sergelarkaden kan det max ha gått 3-4 minuter.

Sthlm som svan.

Gedda har läst det skriva förhöret och godkänner det.

Förhöret slut klockan 11.30,

Krinsp Lennart Gustafsson.