wpu.nu

Uppslag:EBC2378-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2378-00
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-19 00:00
Avslutat


uppehöll sig i sin bostad från kl 17.00 1986-02-28. Klockan 22.45 lämnade en middags-gäst hennes adr 22.45.

satt därefter och kopplade av. Hon hörde in till bostaden 1 judet av kommunikationsradio utifrån gatan.

tittade ut genom salsdörren not gatan. En vit polisbil var uppställd på gångbanan utanför I fordonets förersäte satt en ensam polisman, iklädd overall. Genom en skiva var fordonets bakre del avdelad. Eni.

"Det babblades högt" Polis mannen talade ien kommunikationsradio. Efter en stund fördes fordonet från platsen.

Då han passerade Biografen Grand lämnade biograf-besökarna denna ,kl var 23.45-1

El

var polisfordonet försett ned nr: 0502 eller 0520 eller 0522. Hon såg siffroma genom fordonets backspegel.

Sthlms PD har ej polis-radiobilar med ovan nunmer.

Solna PD har polisradiobil med nr 520. Detta fordon var 1986-02-28 på uppdrag inon Solna Pd.

Fortor

oregikopteri SLIP
spaningschef

Pol-1986-03-19 2245 EBC2378-00 Polisbil-kommunikationsradio-utanför-bostaden.pdf

Pol-1986-03-19 2245 EBC2378-00 Polisbil-kommunikationsradio-utanför-bostaden.pdf

uppehöll sig i sin bostad från kl 17.00 1986-02-28. Klockan 22.45 lämnade en middags-gäst hennes adr 22.45.

satt därefter och kopplade av. Hon hörde in till bostaden 1 judet av kommunikationsradio utifrån gatan.

tittade ut genom salsdörren not gatan. En vit polisbil var uppställd på gångbanan utanför I fordonets förersäte satt en ensam polisman, iklädd overall. Genom en skiva var fordonets bakre del avdelad. Eni.

"Det babblades högt" Polis mannen talade ien kommunikationsradio. Efter en stund fördes fordonet från platsen.

Då han passerade Biografen Grand lämnade biograf-besökarna denna ,kl var 23.45-1

El

var polisfordonet försett ned nr: 0502 eller 0520 eller 0522. Hon såg siffroma genom fordonets backspegel.

Sthlms PD har ej polis-radiobilar med ovan nunmer.

Solna PD har polisradiobil med nr 520. Detta fordon var 1986-02-28 på uppdrag inon Solna Pd.

Fortor

oregikopteri SLIP
spaningschef