wpu.nu

Uppslag:EDC10668-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-09-03
Ad acta
1993-09-22
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-06 00:00
Avslutat


Ungefär kl 21.30, två timmar före mordet, den 28:e februari, skulle anmälaren

hitta en p-plats för sin bil, på Döbelnsgatan, Strex söder om korsningen med REXH Rehnsgatan, fortfarande på Döbelnsgatan fann anmälaren en plats. Platsen var omedelbart framför en vit Volvo. Väl på plats började anmälaren med tala om huruvida deras bil stod för nära korsningen eller ej. När

vänder sig om upptäcker hon att det sitter en man på förarplatsen i den vita Volvon. Hon antalar detta för anmälaren som också ser sig om. Anmälaren tänker i detta ögonblick att han ska gå ur bilen och fråga hur länge Volvo-föraren ämnar stå kvar (tanken var att få dennes plats). När anmälaren öppnar sin bildörr öppnar också Volvoföraren sin. Anmälaren avvaktar då och ser hur den andre går ur Volvon, slår igen dörren och låser densamuna. Han går sedan sakta förbi anmälarens bil och ner Rehnsgatan, mot Sveavägen. Han är klädd i halvlång diskret mörk jacka, barhuvad och har händerna fria. Anmälaren upplever det som

Efter det att anmälaren förtärt en pizza och kommer tillbaka till aktuell plats, en dryg timma senare, före kl 23.00, är Volvon borta.

Anmälaren tänker inte närmare på händelsen trots att han blir varse mordet.

860307

Spaningschef

Pol-1986-03-06 EDC10668-00 Vit Volvo på Döbelnsgatansidorna 1-2.pdf

Pol-1986-03-06 EDC10668-00 Vit Volvo på Döbelnsgatansidorna 1-2.pdf

Ungefär kl 21.30, två timmar före mordet, den 28:e februari, skulle anmälaren

hitta en p-plats för sin bil, på Döbelnsgatan, Strex söder om korsningen med REXH Rehnsgatan, fortfarande på Döbelnsgatan fann anmälaren en plats. Platsen var omedelbart framför en vit Volvo. Väl på plats började anmälaren med tala om huruvida deras bil stod för nära korsningen eller ej. När

vänder sig om upptäcker hon att det sitter en man på förarplatsen i den vita Volvon. Hon antalar detta för anmälaren som också ser sig om. Anmälaren tänker i detta ögonblick att han ska gå ur bilen och fråga hur länge Volvo-föraren ämnar stå kvar (tanken var att få dennes plats). När anmälaren öppnar sin bildörr öppnar också Volvoföraren sin. Anmälaren avvaktar då och ser hur den andre går ur Volvon, slår igen dörren och låser densamuna. Han går sedan sakta förbi anmälarens bil och ner Rehnsgatan, mot Sveavägen. Han är klädd i halvlång diskret mörk jacka, barhuvad och har händerna fria. Anmälaren upplever det som

Efter det att anmälaren förtärt en pizza och kommer tillbaka till aktuell plats, en dryg timma senare, före kl 23.00, är Volvon borta.

Anmälaren tänker inte närmare på händelsen trots att han blir varse mordet.

860307

Spaningschef

misstänkt person


fordon

het kan säga.


21

Volvon var vit och hade

2

Stockholm som oven.

Vertintitu Judetu

Lars Richter, cs, 769 30 11.


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat:

23 Ärendet tilldelat

godsFörst idag i samband med att han ser bilden på TV och i tidningen dyker

händelsen upp i anmälarens minne.


| datum

)

I

Det anmälaren framförallt kommer ihåg är


Det är allt anmälaren med säker


|

Pol-1986-03-06 EDC10668-00 Vit Volvo på Döbelnsgatansidorna 1-2.pdf

Pol-1986-03-06 EDC10668-00 Vit Volvo på Döbelnsgatansidorna 1-2.pdf

misstänkt person


fordon

het kan säga.


21

Volvon var vit och hade

2

Stockholm som oven.

Vertintitu Judetu

Lars Richter, cs, 769 30 11.


anknyter till uppslag nr

22 Registrerat:

23 Ärendet tilldelat

godsFörst idag i samband med att han ser bilden på TV och i tidningen dyker

händelsen upp i anmälarens minne.


| datum

)

I

Det anmälaren framförallt kommer ihåg är


Det är allt anmälaren med säker


|