wpu.nu

Uppslag:EH14879-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-06-17
Ad acta
1993-11-13
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1993-06-15 13:25
Avslutat


Protokoll över förhör medFörhöret hållet i rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm, tisdagen den 15 juni 1993, med början klockan 13.25. Förhörsledare: krinsp Ingemar Isaksson. Förhörsvittne: krinsp Per Gustavsson.informerades om att förhöret ingår i förundersökningen beträffande mordet på Olof Palme ochdå en person visade foto på en man förTillfrågad uppgavatt han (ochsedan år_Under årenhan mer, cirkaSenare år har han börjatmerHani regelmen inte på några direkt bestämda tider.uppgav attDenna lokal hade man kvar fram till årdå man flyttade till SS

och den nuvarandeuppgav att han väl minns den aktuella händelsen. Den inträffade någongång ikan ej närmare precisera datum. Någon kväll unter den tidsperioden kom en äldre man in iMannen gick först runt och tittade och mannen kan fram tillmed ett foto. Fotot föreställde en man och mannen frågadeom denne kände igen mannen på fotot. Tillfrågad uppgavatt han har svårt att beskriva storleken på fotografiet, men det var större än ett vanligt passfoto. Bilden

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

Protokoll över förhör medFörhöret hållet i rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm, tisdagen den 15 juni 1993, med början klockan 13.25. Förhörsledare: krinsp Ingemar Isaksson. Förhörsvittne: krinsp Per Gustavsson.informerades om att förhöret ingår i förundersökningen beträffande mordet på Olof Palme ochdå en person visade foto på en man förTillfrågad uppgavatt han (ochsedan år_Under årenhan mer, cirkaSenare år har han börjatmerHani regelmen inte på några direkt bestämda tider.uppgav attDenna lokal hade man kvar fram till årdå man flyttade till SS

och den nuvarandeuppgav att han väl minns den aktuella händelsen. Den inträffade någongång ikan ej närmare precisera datum. Någon kväll unter den tidsperioden kom en äldre man in iMannen gick först runt och tittade och mannen kan fram tillmed ett foto. Fotot föreställde en man och mannen frågadeom denne kände igen mannen på fotot. Tillfrågad uppgavatt han har svårt att beskriva storleken på fotografiet, men det var större än ett vanligt passfoto. Bilden

föreställde ett ansikte på en man och var av bra kvalitet.kände igen mannen på fotot och sade detta till den äldre mannen som visade det. Den äldre mannen började då ställa frågor om när (sett killen på fotot (och om denne (där fortfarande.inskjuter här att mannen först frågat om det var samma som tidigare legat i. När mannen började ställa frågor tyckteatt hanHan fick dock inte några ytterligare svar avhade dock tillfrågat mannen om varför han frågade om mannen på fotot. Den äldre mannen hade då förklarat att mannen på fotot tidigare haftoch att denna nu var intresserad av att få kontakt med mannen igen.

Tillfrågad angående mannen på fotot säger, att han kände igen denne från. Han har sett mannen på fototdär för länge sedan, antagligen någongång under tidsperioden. Han har då sett mannen där vid cirka 20 tillfällen då hanmed en kamrat.vet dock inte namnet på vare sig mannen på fotot eller dennes. Han minns dock att båda varoch att mannen på fototSom exempel nämneratt om man gick fram och frågade om mannen var färdig med ettså verkade denne inte förstå vad man sade.

Ombedd att beskriva mannen på fotot och sin minnesbild av denne uppgav, att han varår under den tid han. Han var vidare ganska lång,bedömmer längden till, och hadesäger att det syntes att mannenett tag. Mannen hade. Hårfärgen var likasom förhörsledarens. Mannen hade inget skägg. När det gäller mustasch ärosäker på detta. Tillfrågad om mannen hade mustasch på fotot som visades, uppgavatt detta tror han ej. Mannen hade inga tatueringar eller andra speciella kännetecken.minns dock att han var. Beträffande klädsel minnsatt mannen ofta tränade i en

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

föreställde ett ansikte på en man och var av bra kvalitet.kände igen mannen på fotot och sade detta till den äldre mannen som visade det. Den äldre mannen började då ställa frågor om när (sett killen på fotot (och om denne (där fortfarande.inskjuter här att mannen först frågat om det var samma som tidigare legat i. När mannen började ställa frågor tyckteatt hanHan fick dock inte några ytterligare svar avhade dock tillfrågat mannen om varför han frågade om mannen på fotot. Den äldre mannen hade då förklarat att mannen på fotot tidigare haftoch att denna nu var intresserad av att få kontakt med mannen igen.

Tillfrågad angående mannen på fotot säger, att han kände igen denne från. Han har sett mannen på fototdär för länge sedan, antagligen någongång under tidsperioden. Han har då sett mannen där vid cirka 20 tillfällen då hanmed en kamrat.vet dock inte namnet på vare sig mannen på fotot eller dennes. Han minns dock att båda varoch att mannen på fototSom exempel nämneratt om man gick fram och frågade om mannen var färdig med ettså verkade denne inte förstå vad man sade.

Ombedd att beskriva mannen på fotot och sin minnesbild av denne uppgav, att han varår under den tid han. Han var vidare ganska lång,bedömmer längden till, och hadesäger att det syntes att mannenett tag. Mannen hade. Hårfärgen var likasom förhörsledarens. Mannen hade inget skägg. När det gäller mustasch ärosäker på detta. Tillfrågad om mannen hade mustasch på fotot som visades, uppgavatt detta tror han ej. Mannen hade inga tatueringar eller andra speciella kännetecken.minns dock att han var. Beträffande klädsel minnsatt mannen ofta tränade i en

var även hanoch i samma ålder. Han var dock något kortare, cirka centimeter. Denne hade normal kroppsbyggnad, ej muskulös. Han hade vidareoch saknade skägg och mustasch. Han hade.minns inga andra kännetecken eller klädsel på denne.

Tillfrågad uppgavatt dom båda männen pratadeoch med andrasom, Hans uppfattning är dock att dom båda ej verkade känna några bland dom andraSOMdär. Tillfrågad uppgavatt han ej vet hur dom båda männen kom till I, i bil eller till fots. Han säger dock att det borde finnas andra sommer regelbundet under tidsperioden som eventuellt sett männen fler gånger.uppgav vidare att den äldre mannen som visade fotot för honom varit där och försökt fråga ut honom vid ytterligare ett tillfälle, men då inte fått några svar. Vid detta andra tillfälle vet |att mannen visat fotot för andra personer, menvet inte om dom kände igen mannen på fotot eller inte. Avharfått veta att mannen frågat denne efterhar dessutomfått höra att den äldre mannen som visade fotot sagt att han var från rikskrim.hardesstutom hört att mannen varit där ytterligare tillfällen och visat foto för olika personer, men huruvida någon annan känt igen mannen på bild eller inte vet ej.

Tillfrågad uppgavatt han aldrig sett mannen på fotot någon annanstans änuppgav vidare att det enda den äldre mannen berättat var att

tmannen på fotot och attDen äldre mannen har aldrig talat om något namn eller dylikt.

Den äldre mannen som visade fotot beskrivs som cirka

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

var även hanoch i samma ålder. Han var dock något kortare, cirka centimeter. Denne hade normal kroppsbyggnad, ej muskulös. Han hade vidareoch saknade skägg och mustasch. Han hade.minns inga andra kännetecken eller klädsel på denne.

Tillfrågad uppgavatt dom båda männen pratadeoch med andrasom, Hans uppfattning är dock att dom båda ej verkade känna några bland dom andraSOMdär. Tillfrågad uppgavatt han ej vet hur dom båda männen kom till I, i bil eller till fots. Han säger dock att det borde finnas andra sommer regelbundet under tidsperioden som eventuellt sett männen fler gånger.uppgav vidare att den äldre mannen som visade fotot för honom varit där och försökt fråga ut honom vid ytterligare ett tillfälle, men då inte fått några svar. Vid detta andra tillfälle vet |att mannen visat fotot för andra personer, menvet inte om dom kände igen mannen på fotot eller inte. Avharfått veta att mannen frågat denne efterhar dessutomfått höra att den äldre mannen som visade fotot sagt att han var från rikskrim.hardesstutom hört att mannen varit där ytterligare tillfällen och visat foto för olika personer, men huruvida någon annan känt igen mannen på bild eller inte vet ej.

Tillfrågad uppgavatt han aldrig sett mannen på fotot någon annanstans änuppgav vidare att det enda den äldre mannen berättat var att

tmannen på fotot och attDen äldre mannen har aldrig talat om något namn eller dylikt.

Den äldre mannen som visade fotot beskrivs som cirka

själv som är centimeter. Mannen är vidare

och harhår. Han var propert klädd i en lång rock.vet ej hur mannen kom till, i bil eller på något annat sätt. Mannen presenterade sig aldrig med namn. Tillfrågad uppgavatt han själv aldrig hört mannen säga att han var polis eller från rikskrim, utan att detta bara är något han hört/Förhöret övergår i konferensform.

F

FörhörsledareF.

Ja,

F.

då har du hört vad jag har talat in på bandet här. Är det riktigt uppfattat?

Ja, det är det. Vill du ha bandet återuppspelat för dej och lyssna igenom det en gång till eller kan du godkänna förhöret i nuvarande form? Ja, jag godkänner det. Då tackar jag för det och så avslutar vi klockan 14.10.

F.

Stockholm dag som ovan

Ingemar Isaksson Krinsp.

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

Pol-1993-06-15 1326 EH14879-03 Per.pdf

själv som är centimeter. Mannen är vidare

och harhår. Han var propert klädd i en lång rock.vet ej hur mannen kom till, i bil eller på något annat sätt. Mannen presenterade sig aldrig med namn. Tillfrågad uppgavatt han själv aldrig hört mannen säga att han var polis eller från rikskrim, utan att detta bara är något han hört/Förhöret övergår i konferensform.

F

FörhörsledareF.

Ja,

F.

då har du hört vad jag har talat in på bandet här. Är det riktigt uppfattat?

Ja, det är det. Vill du ha bandet återuppspelat för dej och lyssna igenom det en gång till eller kan du godkänna förhöret i nuvarande form? Ja, jag godkänner det. Då tackar jag för det och så avslutar vi klockan 14.10.

F.

Stockholm dag som ovan

Ingemar Isaksson Krinsp.
Förhör
Kort sammanfattning
.Ang. gym Upplands Väsby
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1993-06-15 13:25
Avslutat


Protokoll över förhör medFörhöret hållet i rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm, tisdagen den 15 juni 1993, med början klockan 13.25. Förhörsledare: krinsp Ingemar Isaksson. Förhörsvittne: krinsp Per Gustavsson.

informerades om att förhöret ingår i förundersökningen beträffande mordet på Olof Palme och

då en person visade foto på en man för

Tillfrågad uppgav

att han

sedan år Under åren

han mer

cirka Senare år har han börjat Han i regel

men inte på några direkt bestämda tider. uppgav att

Denna lokal hade man kvar fram till år då man flyttade till

och den nuvarande

uppgav att han väl minns den aktuella händelsen. Den inträffade någongång i

kan ej närmare precisera datum. Någon kväll unter den tidsperioden kom en äldre man in i Mannen gick först runt och tittade och mannen kom fram till

med

ett foto. Fotot föreställde en man och mannen frågade

om denne kände igen mannen på fotot. Tillfrågad uppgav

att han har svårt att beskriva storleken på fotografiet, men det var sto

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

Protokoll över förhör medFörhöret hållet i rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm, tisdagen den 15 juni 1993, med början klockan 13.25. Förhörsledare: krinsp Ingemar Isaksson. Förhörsvittne: krinsp Per Gustavsson.

informerades om att förhöret ingår i förundersökningen beträffande mordet på Olof Palme och

då en person visade foto på en man för

Tillfrågad uppgav

att han

sedan år Under åren

han mer

cirka Senare år har han börjat Han i regel

men inte på några direkt bestämda tider. uppgav att

Denna lokal hade man kvar fram till år då man flyttade till

och den nuvarande

uppgav att han väl minns den aktuella händelsen. Den inträffade någongång i

kan ej närmare precisera datum. Någon kväll unter den tidsperioden kom en äldre man in i Mannen gick först runt och tittade och mannen kom fram till

med

ett foto. Fotot föreställde en man och mannen frågade

om denne kände igen mannen på fotot. Tillfrågad uppgav

att han har svårt att beskriva storleken på fotografiet, men det var sto

föreställde ett ansikte på en man och var av bra kvalitet.kände igen mannen på fotot och sade detta till den äldre mannen som visade det. Den äldre mannen började då ställa frågor om när (sett killen på fotot (och om dennedär fortfarande.inskjuter här att mannen först frågat om det var samma som tidigare legat (När mannen började ställa frågor tyckteatt hanI(Han fick dock inte några ytterligare svar ay

hade dock tillfrågat mannen om varför han frågade om mannen på fotot. Den äldre mannen hade då förklarat att mannen på fotot tidigare haft (och att denna nu var intresserad av att få kontakt med mannen igen.

Tillfrågad angående mannen på fotot säger, att han kände igen denne från

Han har sett mannen på fotot där för länge sedan, antagligen någongång under tidsperioden

Han har då sett mannen där vid cirka 20 tillfällen då han

med en kamrat.

vet dock inte namnet på vare sig mannen på fotot eller dennes

Han minns dock att båda varoch att mannen på fototISom exempel nämner) att om man gick fram och frågade om mannen var färdig med ett

så verkade denne inte förstå vad man sade.

låny,

Ombedd att beskriva mannen på fotot och sin minnesbild av denne uppgav att han var år under den tid han

Han var vidare ganska bedömmer längden till

och hade säger att det syntes att mannen ett tag. Mannen hade

Hårfärgen var lika som förhörsledarens. Mannen hade inget skägg. När det gäller mustasch är

osäker på detta. Tillfrågad om mannen hade mustasch på fotot som visades, uppgav

att detta tror han ej. Mannen hade inga tatueringar eller andra speciella kännetecken. minns dock att han varBeträffande klädsel minns att mannen ofta tränade i en

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

föreställde ett ansikte på en man och var av bra kvalitet.kände igen mannen på fotot och sade detta till den äldre mannen som visade det. Den äldre mannen började då ställa frågor om när (sett killen på fotot (och om dennedär fortfarande.inskjuter här att mannen först frågat om det var samma som tidigare legat (När mannen började ställa frågor tyckteatt hanI(Han fick dock inte några ytterligare svar ay

hade dock tillfrågat mannen om varför han frågade om mannen på fotot. Den äldre mannen hade då förklarat att mannen på fotot tidigare haft (och att denna nu var intresserad av att få kontakt med mannen igen.

Tillfrågad angående mannen på fotot säger, att han kände igen denne från

Han har sett mannen på fotot där för länge sedan, antagligen någongång under tidsperioden

Han har då sett mannen där vid cirka 20 tillfällen då han

med en kamrat.

vet dock inte namnet på vare sig mannen på fotot eller dennes

Han minns dock att båda varoch att mannen på fototISom exempel nämner) att om man gick fram och frågade om mannen var färdig med ett

så verkade denne inte förstå vad man sade.

låny,

Ombedd att beskriva mannen på fotot och sin minnesbild av denne uppgav att han var år under den tid han

Han var vidare ganska bedömmer längden till

och hade säger att det syntes att mannen ett tag. Mannen hade

Hårfärgen var lika som förhörsledarens. Mannen hade inget skägg. När det gäller mustasch är

osäker på detta. Tillfrågad om mannen hade mustasch på fotot som visades, uppgav

att detta tror han ej. Mannen hade inga tatueringar eller andra speciella kännetecken. minns dock att han varBeträffande klädsel minns att mannen ofta tränade i en

var även han

och i samma ålder. Han var dock något kortare, cirka centimeter. Denne hade normal kroppsbyggnad, ej muskulös. Han hade vidareoch saknade skägg och mustasch. Han hade (minns inga andra kännetecken eller klädsel på denne.

Tillfrågad uppgav

att dom båda männen pratade med andrasom (Hans uppfattning är dock att dom båda ej verkade känna några bland dom andra

där. Tillfrågad uppgavatt han ej vet hur dom båda männen kom till ſi bil eller till fots. Han säger dock att det borde finnas andra som (mer regelbundet under tidsperioden som eventuellt sett männen fler gånger.

(uppgav vidare att den äldre mannen som visade fotot för honom varit där och försökt fråga ut honom vid ytterligare ett tillfälle, men då inte fått några svar. Vid detta andra tillfälle vet (att mannen visat fotot för andra personer, menvet inte om dom kände igen mannen på fotot eller inte. Av (har (fått veta att mannen frågat denne efterhar dessutomfått höra att den äldre mannen som visade fotot sagt att han var från rikskrim. (hardesstutom hört att mannen varit där ytterligare tillfällen och visat foto för olika personer, men huruvida någon annan känt igen mannen på bild eller inte vet ej

att han aldrig sett mannen på fotot någon annanTillfrågad uppgav stans än

uppgav vidare att det enda den äldre mannen berättat var att

mannen på fotot och att Den äldre mannen har aldrig talat om något namn eller

dylikt.

Den äldre mannen som visade fotot beskrivs som cirka (

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

var även han

och i samma ålder. Han var dock något kortare, cirka centimeter. Denne hade normal kroppsbyggnad, ej muskulös. Han hade vidareoch saknade skägg och mustasch. Han hade (minns inga andra kännetecken eller klädsel på denne.

Tillfrågad uppgav

att dom båda männen pratade med andrasom (Hans uppfattning är dock att dom båda ej verkade känna några bland dom andra

där. Tillfrågad uppgavatt han ej vet hur dom båda männen kom till ſi bil eller till fots. Han säger dock att det borde finnas andra som (mer regelbundet under tidsperioden som eventuellt sett männen fler gånger.

(uppgav vidare att den äldre mannen som visade fotot för honom varit där och försökt fråga ut honom vid ytterligare ett tillfälle, men då inte fått några svar. Vid detta andra tillfälle vet (att mannen visat fotot för andra personer, menvet inte om dom kände igen mannen på fotot eller inte. Av (har (fått veta att mannen frågat denne efterhar dessutomfått höra att den äldre mannen som visade fotot sagt att han var från rikskrim. (hardesstutom hört att mannen varit där ytterligare tillfällen och visat foto för olika personer, men huruvida någon annan känt igen mannen på bild eller inte vet ej

att han aldrig sett mannen på fotot någon annanTillfrågad uppgav stans än

uppgav vidare att det enda den äldre mannen berättat var att

mannen på fotot och att Den äldre mannen har aldrig talat om något namn eller

dylikt.

Den äldre mannen som visade fotot beskrivs som cirka (

själv som är centimeter. Mannen är vidare och har hår. Han var propert klädd i en lång rock. (vet ej hur mannen kom till

i bil eller på något annat sätt. Mannen presenterade sig aldrig med namn. Tillfrågad uppgav (att han själv aldrig hört mannen säga att han var polis eller från rikskrim, utan att detta bara är något han hört|.

Förhöret övergår i konferensform.

FörhörsledareF.

Ja,

F.

då har du hört vad jag har talat in på bandet här. Är det riktigt uppfattat?

Ja, det är det. Vill du ha bandet återuppspelat för dej och lyssna igenom det en gång till eller kan du godkänna förhöret i nuvarande form? Ja, jag godkänner det. Då tackar jag för det och så avslutar vi klockan 14.10.

F.

Stockholm dag som ovan

Ingemar Isaksson Krinsp.

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf

själv som är centimeter. Mannen är vidare och har hår. Han var propert klädd i en lång rock. (vet ej hur mannen kom till

i bil eller på något annat sätt. Mannen presenterade sig aldrig med namn. Tillfrågad uppgav (att han själv aldrig hört mannen säga att han var polis eller från rikskrim, utan att detta bara är något han hört|.

Förhöret övergår i konferensform.

FörhörsledareF.

Ja,

F.

då har du hört vad jag har talat in på bandet här. Är det riktigt uppfattat?

Ja, det är det. Vill du ha bandet återuppspelat för dej och lyssna igenom det en gång till eller kan du godkänna förhöret i nuvarande form? Ja, jag godkänner det. Då tackar jag för det och så avslutar vi klockan 14.10.

F.

Stockholm dag som ovan

Ingemar Isaksson Krinsp.