wpu.nu

Uppslag:HBL19346-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2017-01-04
Ad acta
2003-06-16
Uppslagsanteckningar (PU)
2015-09-30 Kopla överlamnas från Region Stockholm I vilken 000006 Dolsanmäler för spionen
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.