wpu.nu

Uppslag:HK10283-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-15
Ad acta
1996-01-30
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-09-16 00:00
Avslutat


Anonymt brev i vilket polisen uppmanas att titta närmare på


är vid RPS känd som medlem i BSS (Bevara Sverige Svenskt) där han

Samma år upprätthöll han i okänd omfattning kontakt med
den i

. I februari 1988 bytte BSS-falangen inom partiet namn till Sverigedemokraterna.


Foto i fotosamlingen

Anknytning:

Avsnitt:HB


HO12547

H184-81

G2592-5

Pol-1988-09-16 HK10283-00 Anonymt-brev-tips-om-BSS-skyddad-identitet.pdf

Pol-1988-09-16 HK10283-00 Anonymt-brev-tips-om-BSS-skyddad-identitet.pdf

Anonymt brev i vilket polisen uppmanas att titta närmare på


är vid RPS känd som medlem i BSS (Bevara Sverige Svenskt) där han

Samma år upprätthöll han i okänd omfattning kontakt med
den i

. I februari 1988 bytte BSS-falangen inom partiet namn till Sverigedemokraterna.


Foto i fotosamlingen

Anknytning:

Avsnitt:HB


HO12547

H184-81

G2592-5