wpu.nu

Uppslag:HLÖ12802-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-29
Ad acta
1994-07-18
Uppslagsanteckningar (PU)
REDOVISNING - FÖRSLAG
Uppslagsanteckningar (wpu)
REDOVISNING - FÖRSLAGUppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-03-20 00:00
Avslutat


Avsnitt HL - redogörelse och förslag.

Allmänt

Sveriges Nationella Förbund SNF, bildades 1915 som ett ungdomsförbund SNU.

Efter en utbrytning från SNU 1934, bildades nuvarande förbund SNF, då namnet antogs.

Medlemsantalet talar för att grundideologin inom organisationen levt vidare. SNF hade året efter utbrytningen 38.000 medlemmar varav tre (3) riksdagsmän.

I mars 1986, avlämnade SNF:s förbundssekreterare en skriftlig berättelse över verksamhetsåret 1985/86.

I berättelsen skriver han bland annat att SNF "vid riksdagsvalet åstadkom en icke obetydlig framgång" och vidare "vid riksdagsvalet i Stockholm erhöll en förbundet närstående riksdagskandidat 5.482 röster". 10.501 röster hade lagts på nationella kandidater, vilket ger en bild av organisationens storlek.

Avsnitt HL fokuseras kringhar ett stort kontaktnät i utländska nazistiska- och högerextremistiska kretsar samt i motsvarande kretsar i Sverige.

SNF har sina starkaste fästen inom landet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristianstad och Ängelholm. I dessa orter uppgår det sammanlagda medlemsantalet till 1.500.

Utredningen

SNF som förbund, ogillade Olof Palme och det han stod för.
SÄK har förhört några personer i kretsen kring .

Därav har konstaterats att ingenting framkommit som tyder på att haft med mordet att göra.

SÄK föreslår efter utredningen 1986-08-13, att uppslaget i mordutredningen avskrives.

Pol-1990-03-20 HLÖ12802-00 Sammanställning-SNF.pdf

Pol-1990-03-20 HLÖ12802-00 Sammanställning-SNF.pdf

Avsnitt HL - redogörelse och förslag.

Allmänt

Sveriges Nationella Förbund SNF, bildades 1915 som ett ungdomsförbund SNU.

Efter en utbrytning från SNU 1934, bildades nuvarande förbund SNF, då namnet antogs.

Medlemsantalet talar för att grundideologin inom organisationen levt vidare. SNF hade året efter utbrytningen 38.000 medlemmar varav tre (3) riksdagsmän.

I mars 1986, avlämnade SNF:s förbundssekreterare en skriftlig berättelse över verksamhetsåret 1985/86.

I berättelsen skriver han bland annat att SNF "vid riksdagsvalet åstadkom en icke obetydlig framgång" och vidare "vid riksdagsvalet i Stockholm erhöll en förbundet närstående riksdagskandidat 5.482 röster". 10.501 röster hade lagts på nationella kandidater, vilket ger en bild av organisationens storlek.

Avsnitt HL fokuseras kringhar ett stort kontaktnät i utländska nazistiska- och högerextremistiska kretsar samt i motsvarande kretsar i Sverige.

SNF har sina starkaste fästen inom landet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristianstad och Ängelholm. I dessa orter uppgår det sammanlagda medlemsantalet till 1.500.

Utredningen

SNF som förbund, ogillade Olof Palme och det han stod för.
SÄK har förhört några personer i kretsen kring .

Därav har konstaterats att ingenting framkommit som tyder på att haft med mordet att göra.

SÄK föreslår efter utredningen 1986-08-13, att uppslaget i mordutredningen avskrives.

Andra vittnen ger en bild av

påstås vara vilket även vidimerar.


Förslag

SÄK har visserligen avskrivit i ärendet vilket i sig inte fråntar tankarna om att någon i organisationen enskild person är inblandad eller utfört mordet.

Den fortsatta utredningen bör bedrivas förutsättningslöst med förhör bland organisationsbundna - samt om möjligt med tidigare organisationsbundna personer.

Utredningen kan således drivas vidare med stöd av organisationens ideologi och med stöd av uppgifter från

SÄK grundar sin bedömning efter förhör med


Stockholm 1990-03-20

(Namnteckning)
Torsten Stålnacke / krinsp.

Pol-1990-03-20 HLÖ12802-00 Sammanställning-SNF.pdf

Pol-1990-03-20 HLÖ12802-00 Sammanställning-SNF.pdf

Andra vittnen ger en bild av

påstås vara vilket även vidimerar.


Förslag

SÄK har visserligen avskrivit i ärendet vilket i sig inte fråntar tankarna om att någon i organisationen enskild person är inblandad eller utfört mordet.

Den fortsatta utredningen bör bedrivas förutsättningslöst med förhör bland organisationsbundna - samt om möjligt med tidigare organisationsbundna personer.

Utredningen kan således drivas vidare med stöd av organisationens ideologi och med stöd av uppgifter från

SÄK grundar sin bedömning efter förhör med


Stockholm 1990-03-20

(Namnteckning)
Torsten Stålnacke / krinsp.