wpu.nu

Uppslag:HO17228-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1995-10-17
Ad acta
1995-10-23
Uppslagsanteckningar (PU)
OMREGISTRERAD-FRÅN-I214
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
PM av Jan Winner
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-10 00:00
Avslutat


Delen sällande Carlbergska stiftelsen.

Stig Johansson SÄK tol. 8087.

O

Stiftelsen har upplösts för många år sedan. Har inga lokaler i BirgerTarlsgatan 23 längre.

Det finns ea rörelse som heter Nynazistiska rörelsen. Den är uppsplittrad i två fraktioner. Håller ej sans inbördes. Den rörelsen brukar he sammankomster ibland dá den 30/11 vilken är någon slags bemärkelsedag. Den ena fraktionen på söder någonstarns och den erdra på hotell Kung Sarl på Birger Jarlsyatan 23.

Jan Vinner

'

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

Pol-1986-03-10 HO17228-01 Tips-om-Carlbergska-stiftelsen-och-revolver.pdf

Pol-1986-03-10 HO17228-01 Tips-om-Carlbergska-stiftelsen-och-revolver.pdf

Delen sällande Carlbergska stiftelsen.

Stig Johansson SÄK tol. 8087.

O

Stiftelsen har upplösts för många år sedan. Har inga lokaler i BirgerTarlsgatan 23 längre.

Det finns ea rörelse som heter Nynazistiska rörelsen. Den är uppsplittrad i två fraktioner. Håller ej sans inbördes. Den rörelsen brukar he sammankomster ibland dá den 30/11 vilken är någon slags bemärkelsedag. Den ena fraktionen på söder någonstarns och den erdra på hotell Kung Sarl på Birger Jarlsyatan 23.

Jan Vinner

'

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)