wpu.nu

Uppslag:KC10400-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10400-00-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1998-10-04 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med SANDBERG1 MIKKAL INA, Harrý Sakkari f. 410131, bor Vinkelvägen 4, Lundevarv, tfn, 1612-32357. Förhöret hållet i den hördes bostad 1998-10-14 med början kl. 17.40. Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén och Ingvar Kjellvås, utan tillgång till förhörsviltne.

Sandberg underrättades öre förhöret om att förhöret gällde en del kompletterande frågor till ett tidigare hållet förhör angående hans besök hos Krister Pettersson i Rotebro.

Mikkalina uppger följande:

Ja, som jag tidigare berättat i det förra förhöret, besökte jag tillsammans med *"Lidingö-kjelle" och Kicki Eriksson, Krister Pettersson i dennes bostad på

Kung Hans väg, Rotebro.

Vi färdades i en av mina bilar. Jag kan inte komma ihåg om det var i gula Fiaten, röda eller gula Simcan. Men det var i alla fall någon av de bilar som jag disponerade vid tillfället.

Han har vidare för sig att det aktuella besöket ägde rum samma dag som han greps för olaga vapeninnehav.

Som han tidigare uppgivit var han lite "spänd" över hur Krister skulle reagera, när han hade två för honom okända personer med sig til hans lägenhet. Krister tycktes dock icke reagera negativt på att Harry hade två okända med sig, utan tog det hela, "som han säger ganska naturligt" och tillägger; jag och Krister känner ju varandra sedan "kåktiden" och vi har ju båda haft två stycken 5-årsvolter tillsammans, så vi är ju som bröder.

Tillfrågad om vad de gjorde efter att de hade kommit in i lägenheten, uppgav

Ex 1: Till originalpárm (i naföljd)

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Protokoll fört vid förhör med SANDBERG1 MIKKAL INA, Harrý Sakkari f. 410131, bor Vinkelvägen 4, Lundevarv, tfn, 1612-32357. Förhöret hållet i den hördes bostad 1998-10-14 med början kl. 17.40. Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén och Ingvar Kjellvås, utan tillgång till förhörsviltne.

Sandberg underrättades öre förhöret om att förhöret gällde en del kompletterande frågor till ett tidigare hållet förhör angående hans besök hos Krister Pettersson i Rotebro.

Mikkalina uppger följande:

Ja, som jag tidigare berättat i det förra förhöret, besökte jag tillsammans med *"Lidingö-kjelle" och Kicki Eriksson, Krister Pettersson i dennes bostad på

Kung Hans väg, Rotebro.

Vi färdades i en av mina bilar. Jag kan inte komma ihåg om det var i gula Fiaten, röda eller gula Simcan. Men det var i alla fall någon av de bilar som jag disponerade vid tillfället.

Han har vidare för sig att det aktuella besöket ägde rum samma dag som han greps för olaga vapeninnehav.

Som han tidigare uppgivit var han lite "spänd" över hur Krister skulle reagera, när han hade två för honom okända personer med sig til hans lägenhet. Krister tycktes dock icke reagera negativt på att Harry hade två okända med sig, utan tog det hela, "som han säger ganska naturligt" och tillägger; jag och Krister känner ju varandra sedan "kåktiden" och vi har ju båda haft två stycken 5-årsvolter tillsammans, så vi är ju som bröder.

Tillfrågad om vad de gjorde efter att de hade kommit in i lägenheten, uppgav

Ex 1: Till originalpárm (i naföljd)

De satt i köket i cirka en halvtimme.

Vid detta tillfälle då de tre kom ut till Christer, var Christer ensam i lägenheten,

Harry tillfrågas om de under vistelsen i köket, satt och läste några brev. Harry säger då att något sånt minne har han inte, det enda minnet han har vad gäller brev, är att Christer vid något tillfälle, om det var detta eller om det var något annat, läst ett brev som han fått från en kvinna. Vad denna tjej hette, kommer inte Harry ihåg.

Under tiden som Harry och Kicki befann sig i rummet för att inta narkotika, gick Kjell iväg och skulle uträtta något ärende. Vad detta ärende var, kommer inte Harry ihåg idag. Det kan vara så här att Kjelle vid detta tillfälle åkte iväg och hämtade en pistol, alltså den tidigare nämnda 635:an. Detta beroende på att han inte sett vapnet, förrän de lämnade lägenheten i Rotebro.

Däremot Christer gick ut ungefär samtidigt och köpte mat till katten. Christer återvände efter cirka en halvtimme/45 minuter. Kjelle däremot var borta lite längre, uppskattningsvis en timme.

Under denna tiden, sysselsatte sig Harry med att hjälpa Kicki med att få i sig narkotika.

Harry tillfrågas om de under diskussionen i köket, pratat någonting om kuitum. Han säger då att nåt sånt minne har han inte.

Harry tillfrågas om de under diskussion, pratade om något vapen. Harry säger då att det enda minne han har, var att de pratade om den tidigare nämnda 635:an, förnicklade. Christer däremot pratade ingenting om att han hade något eget vapen. Detta är Harry absolut säker på. Harry tillfrågas om han i samband med vapensnacket, hört talas om något vapen i någon sängbotten. Harry känner inte alls igen detta och kan inte dra sig till minnes nånting i denna vägen.

O O

  • Tylls ei om Ex 1: Till originalpärit (i nr-foild)

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

De satt i köket i cirka en halvtimme.

Vid detta tillfälle då de tre kom ut till Christer, var Christer ensam i lägenheten,

Harry tillfrågas om de under vistelsen i köket, satt och läste några brev. Harry säger då att något sånt minne har han inte, det enda minnet han har vad gäller brev, är att Christer vid något tillfälle, om det var detta eller om det var något annat, läst ett brev som han fått från en kvinna. Vad denna tjej hette, kommer inte Harry ihåg.

Under tiden som Harry och Kicki befann sig i rummet för att inta narkotika, gick Kjell iväg och skulle uträtta något ärende. Vad detta ärende var, kommer inte Harry ihåg idag. Det kan vara så här att Kjelle vid detta tillfälle åkte iväg och hämtade en pistol, alltså den tidigare nämnda 635:an. Detta beroende på att han inte sett vapnet, förrän de lämnade lägenheten i Rotebro.

Däremot Christer gick ut ungefär samtidigt och köpte mat till katten. Christer återvände efter cirka en halvtimme/45 minuter. Kjelle däremot var borta lite längre, uppskattningsvis en timme.

Under denna tiden, sysselsatte sig Harry med att hjälpa Kicki med att få i sig narkotika.

Harry tillfrågas om de under diskussionen i köket, pratat någonting om kuitum. Han säger då att nåt sånt minne har han inte.

Harry tillfrågas om de under diskussion, pratade om något vapen. Harry säger då att det enda minne han har, var att de pratade om den tidigare nämnda 635:an, förnicklade. Christer däremot pratade ingenting om att han hade något eget vapen. Detta är Harry absolut säker på. Harry tillfrågas om han i samband med vapensnacket, hört talas om något vapen i någon sängbotten. Harry känner inte alls igen detta och kan inte dra sig till minnes nånting i denna vägen.

O O

  • Tylls ei om Ex 1: Till originalpärit (i nr-foild)

Harry tillfrågas om han kan lämna en beskrivning på lägenheten. Han säger då att räknat från entrén är köket till höger, cirka tio kvadrat. Rakt fram ligger vardagsrummet. Köket var möblerat med köksbord och några stolar. I vardagsrummet steg en stor dubbelsäng till vänster, när man kommer in i vardagsrummet.

Förhöret avbryts klockan 19.10 för en paus.

Förhöret återupptas klockan 19.15.

Rurrunet innehöll vidare några bord och stolar. Det var inte möblerat som vanligt, en vanlig människa skulle säga att det såg för jävligt ut. På väggen hängde en oljemålning, föreställande något udda motiv, vilket kan inte Harry säga. Vidare fanns det ett porträtt av Palme på någon av väggarna, vilken kan inte Harry säga. Om det fanns gardiner kan han heller inte säga. På väggarna fanns det bilder och tidningsurklipp, vad det var för motiv, kommer inte Harry ihåg. Vissa av bilderna och tidningsurklippen var inramade. Harry säger att rummet var en bild av Christers själsliv. Vad han menar med detta, att Christer var lite schizofren. Lite sinnesförvirrad, som Harry säger. Motivena var Hitler och Palme. En väldig salig röra och vad det hela gick ut på, kunde inte Harry förstå. Det var budskap som var positiv och även negativt förekom. Han som avslutning, säger att rummet liknade en cell på Hall,

Harry tillfrågas om han har nåt minne av var fotot på Palme var. Och han säger då att nåt sådant minne har han inte var den satt. Harry har inget minne av om det var något ljus i lägenheten eller om det fanns någon belysning. Fotot var inte inramat på ett vanligt konversonellt sätt, utan det var placerat på väggen på något underligt sätt, som inte passade in. Harry blev förvånad att bilden satt där den satt. Speciellt i Christers lägenhet på detta sätt. Han hade inte förväntat sig att hitta ett porträtt av Palme i Christers lägenhet. Detta beroende på ett fruktansvärt hat från Christers sida gentemot Palme eller också en varm känsla. Harry är dock inte riktigt klok på vad Christer kände i detta fall.

Harry och Christer har efter mordet på Olof Palme, pratat mycket om detta, då

  • Fylls el om blanketlen anv Sds som forts a uningsblad

Ex 1: Till originalpärm ti nr-fold)

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Harry tillfrågas om han kan lämna en beskrivning på lägenheten. Han säger då att räknat från entrén är köket till höger, cirka tio kvadrat. Rakt fram ligger vardagsrummet. Köket var möblerat med köksbord och några stolar. I vardagsrummet steg en stor dubbelsäng till vänster, när man kommer in i vardagsrummet.

Förhöret avbryts klockan 19.10 för en paus.

Förhöret återupptas klockan 19.15.

Rurrunet innehöll vidare några bord och stolar. Det var inte möblerat som vanligt, en vanlig människa skulle säga att det såg för jävligt ut. På väggen hängde en oljemålning, föreställande något udda motiv, vilket kan inte Harry säga. Vidare fanns det ett porträtt av Palme på någon av väggarna, vilken kan inte Harry säga. Om det fanns gardiner kan han heller inte säga. På väggarna fanns det bilder och tidningsurklipp, vad det var för motiv, kommer inte Harry ihåg. Vissa av bilderna och tidningsurklippen var inramade. Harry säger att rummet var en bild av Christers själsliv. Vad han menar med detta, att Christer var lite schizofren. Lite sinnesförvirrad, som Harry säger. Motivena var Hitler och Palme. En väldig salig röra och vad det hela gick ut på, kunde inte Harry förstå. Det var budskap som var positiv och även negativt förekom. Han som avslutning, säger att rummet liknade en cell på Hall,

Harry tillfrågas om han har nåt minne av var fotot på Palme var. Och han säger då att nåt sådant minne har han inte var den satt. Harry har inget minne av om det var något ljus i lägenheten eller om det fanns någon belysning. Fotot var inte inramat på ett vanligt konversonellt sätt, utan det var placerat på väggen på något underligt sätt, som inte passade in. Harry blev förvånad att bilden satt där den satt. Speciellt i Christers lägenhet på detta sätt. Han hade inte förväntat sig att hitta ett porträtt av Palme i Christers lägenhet. Detta beroende på ett fruktansvärt hat från Christers sida gentemot Palme eller också en varm känsla. Harry är dock inte riktigt klok på vad Christer kände i detta fall.

Harry och Christer har efter mordet på Olof Palme, pratat mycket om detta, då

  • Fylls el om blanketlen anv Sds som forts a uningsblad

Ex 1: Till originalpärm ti nr-fold)

i allmänna ordalag. Harry har inte sett någon reaktion alls efter mordet på Olof Palme på Christer. Han har inte ändrat sig nånting i sätt att uttrycka sig eller föra sig. Detta tycker Harry är underligt, om han har utfört mordet på Olof Palme. Han har så att säga, varit som vanligt.

Harry tillfrågas om Christer berättat för Harry vad han gjorde den 28 februari 1986, då Palme mördades. Harry säger då att de har säkert Christer berättat för mig, men jag har inte lagt på minnet, vad det var han berättade. Harry har heller inte frågat honom vad han gjorde. Detta är vad han kommer ihåg idag.

I samband med detta tillfrågas Harry, hur pass ofta Harry och Christer träffades vid tidien för mordet. Harry säger då att vid denna tiden var den intensivaste tiden, som de båda träffades. Detta innebar att de under 1985 och 1986 träffades regelbundet, en gång i månaden och då dessa träffar inträffade, var de tillsammans tre/fyra dagar. De här träffarna skedde oftast ute i Harrys lägenhet i Rågsved. Bland annat har Christer varit barnvakt åt Harrys datter vid ett flertal tillfällen.

Efter det att kjelle kommit tillbaks, cirka en halvtimme efter detta, lämnade Harry, Kicki och Kjelle, Christers lägenhet. Troligtvis stannade Christer kvar i sin lägenhet. Harry tillägger då att han är lite osäker på denna uppgift för att någon gång har Christer följt med Harry till Sigge. Dm det var denna gången eller någon annan gång, är han lite osäker på. Om det var så här att han följde med in till Sigge, försvann han från Sigge omgående när de anlände till Sigges lägenhet. Han har nämligen varit hos Sigge vid ett tillfälle tillsammans med Christer. Uppgiften att Christer följde med in till Sigge den aktuella dagen, är han väldigt osäker på och han tror att så inte var fallet. Harry tillfrågas om han innan de lämnade Christers lägenhet, sett något vapen i lägenheten. Han säger då att han har inget minne av detta, det enda som var aktuellt i vapenväg, var den tidigare nämnda förnicklade 635:an. Om han sett denna uppe i Christers lägenhet, är han dock osäker på. Han är dock säker på att han frågat Christer om Christer hade något vapen. Anledningen till att han frågade detta, var att han kanske kunde skaffa fram vapen. Detta beroende på att som rövare, som han bedömer Christer är, har han nog möjlighet till detta.

ilylis ej om blankeller anvends som forse Ininsula a

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

i allmänna ordalag. Harry har inte sett någon reaktion alls efter mordet på Olof Palme på Christer. Han har inte ändrat sig nånting i sätt att uttrycka sig eller föra sig. Detta tycker Harry är underligt, om han har utfört mordet på Olof Palme. Han har så att säga, varit som vanligt.

Harry tillfrågas om Christer berättat för Harry vad han gjorde den 28 februari 1986, då Palme mördades. Harry säger då att de har säkert Christer berättat för mig, men jag har inte lagt på minnet, vad det var han berättade. Harry har heller inte frågat honom vad han gjorde. Detta är vad han kommer ihåg idag.

I samband med detta tillfrågas Harry, hur pass ofta Harry och Christer träffades vid tidien för mordet. Harry säger då att vid denna tiden var den intensivaste tiden, som de båda träffades. Detta innebar att de under 1985 och 1986 träffades regelbundet, en gång i månaden och då dessa träffar inträffade, var de tillsammans tre/fyra dagar. De här träffarna skedde oftast ute i Harrys lägenhet i Rågsved. Bland annat har Christer varit barnvakt åt Harrys datter vid ett flertal tillfällen.

Efter det att kjelle kommit tillbaks, cirka en halvtimme efter detta, lämnade Harry, Kicki och Kjelle, Christers lägenhet. Troligtvis stannade Christer kvar i sin lägenhet. Harry tillägger då att han är lite osäker på denna uppgift för att någon gång har Christer följt med Harry till Sigge. Dm det var denna gången eller någon annan gång, är han lite osäker på. Om det var så här att han följde med in till Sigge, försvann han från Sigge omgående när de anlände till Sigges lägenhet. Han har nämligen varit hos Sigge vid ett tillfälle tillsammans med Christer. Uppgiften att Christer följde med in till Sigge den aktuella dagen, är han väldigt osäker på och han tror att så inte var fallet. Harry tillfrågas om han innan de lämnade Christers lägenhet, sett något vapen i lägenheten. Han säger då att han har inget minne av detta, det enda som var aktuellt i vapenväg, var den tidigare nämnda förnicklade 635:an. Om han sett denna uppe i Christers lägenhet, är han dock osäker på. Han är dock säker på att han frågat Christer om Christer hade något vapen. Anledningen till att han frågade detta, var att han kanske kunde skaffa fram vapen. Detta beroende på att som rövare, som han bedömer Christer är, har han nog möjlighet till detta.

ilylis ej om blankeller anvends som forse Ininsula a

Christer sade däremot att han hade en kamrat, som hade smeknamnet Laddaren, en svensk kille, cirka 180, kraftig kroppsbyggnad, mellanblont kort hår, runt ansikte, övriga kännetecken i ansiktet okänt, inget skägg och inga glasögon. Den här killen skulle bo några kvarter från Christer. Vid aktuell tidpunkt umgicks Christer och Laddaren flitigt. Harry skulle med säkerhet kunna känna igen honom.

Orsaken till att Christer visste om att han hade vapen, berodde säkert på enligt Harry att de båda umgicks rätt så flitigt. Något annat känner inte Harry till.

Samtidigt berättar, säger Harry att han aldrig vid något tillfälle sett något skjutvapen ute i Christers lägenhet. Han har heller aldrig sett Christer inneha något skjutvapen. Detta menat, bära på sig eller ha det i sin närhet någonstans. Rent spontant säger nu Harry att vi måste ha pratat med Kjelle och Kicki om händelsen ute i Christers lägenhet. Harry säger då att den som pratar mest sanning av dessa är Kjelle, Kjelle är väldigt trovärdig enligt Harry, däremot Kicki kan låta fantasin skena iväg. Om det skett vid detta tillfälle a hon har pratat med polisen, kan dock inte Harry uttala sig om.

När de åkt från Christers lägenhet, åkte de in till Sigge Cedergren på Tegnérgatan 16. Varför de åkte till Sigge, kommer inte Harry ihåg idag. Han har dock ett klart minne av att han hade den tidigare nämnda 635:an, när han kom upp till Sigge. Om han har fått den ute hos Christer av Kjelle eller om han har fått den av Kjelle i bilen in till stan, kommer han dock inte ihåg. Något annat vapen hade han inte med sig, då han kom upp till Sigge.

Harry tillfrågas om vem som följde med honom upp till Sigge Cedergren. Han säger då att han inte har något minne av, vem som följt med upp.

Förhörsledaren läser då ur förhöret hållet den 4 oktober 1988 med Harry. Det som läses upp, står på sidan tre, femte stycket och det börjar med: efter det att punkt, punkt och slutar med ifrån Sigges port. När förhörsledaren läst upp detta, vidimerar han att så var fallet. Han har nu kommit ihåg det hela.

Ifylis ej om blanketten används som taris 5tninsbjad

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Christer sade däremot att han hade en kamrat, som hade smeknamnet Laddaren, en svensk kille, cirka 180, kraftig kroppsbyggnad, mellanblont kort hår, runt ansikte, övriga kännetecken i ansiktet okänt, inget skägg och inga glasögon. Den här killen skulle bo några kvarter från Christer. Vid aktuell tidpunkt umgicks Christer och Laddaren flitigt. Harry skulle med säkerhet kunna känna igen honom.

Orsaken till att Christer visste om att han hade vapen, berodde säkert på enligt Harry att de båda umgicks rätt så flitigt. Något annat känner inte Harry till.

Samtidigt berättar, säger Harry att han aldrig vid något tillfälle sett något skjutvapen ute i Christers lägenhet. Han har heller aldrig sett Christer inneha något skjutvapen. Detta menat, bära på sig eller ha det i sin närhet någonstans. Rent spontant säger nu Harry att vi måste ha pratat med Kjelle och Kicki om händelsen ute i Christers lägenhet. Harry säger då att den som pratar mest sanning av dessa är Kjelle, Kjelle är väldigt trovärdig enligt Harry, däremot Kicki kan låta fantasin skena iväg. Om det skett vid detta tillfälle a hon har pratat med polisen, kan dock inte Harry uttala sig om.

När de åkt från Christers lägenhet, åkte de in till Sigge Cedergren på Tegnérgatan 16. Varför de åkte till Sigge, kommer inte Harry ihåg idag. Han har dock ett klart minne av att han hade den tidigare nämnda 635:an, när han kom upp till Sigge. Om han har fått den ute hos Christer av Kjelle eller om han har fått den av Kjelle i bilen in till stan, kommer han dock inte ihåg. Något annat vapen hade han inte med sig, då han kom upp till Sigge.

Harry tillfrågas om vem som följde med honom upp till Sigge Cedergren. Han säger då att han inte har något minne av, vem som följt med upp.

Förhörsledaren läser då ur förhöret hållet den 4 oktober 1988 med Harry. Det som läses upp, står på sidan tre, femte stycket och det börjar med: efter det att punkt, punkt och slutar med ifrån Sigges port. När förhörsledaren läst upp detta, vidimerar han att så var fallet. Han har nu kommit ihåg det hela.

Ifylis ej om blanketten används som taris 5tninsbjad

När Harry kommer upp i lägenheten, möts han av troligtvis Sigge som öppnade dörren. Om det fanns någon ytterligare person i lägenheten, kommer han inte ihåg. Möjligtvis fanns Reine där. Vidare möjligtvis Lena. De satte sig i vardagsrummet, varefter Harry berättade att han var ute efter Kuitum och samtidigt visade han sin förnicklade 635:a. Sigge tyckte detta var skräp och han gick ut i köket och hämtade ett annat vapen. Under tiden Sigge gick in i köket, satt han kvar i vardagsrummet. Möjligtvis kanske Sigge ropade in honom i köket, när han tagit fram vapnet. Harry hade nämligen ingen vetskap om var Sigge förvarade vapnet. Det är mycket möjligt att Harry hade kännedom om var Sigge gömt vapnet, men han kan idag inte komma ihåg detta, Vad han kommer ihåg idag, var enbart 357:an som Sigge visade honom, den här gången. Harry tillfrågas om han kände till något ytterligare gömställe som Sigge hade. Harry säger då att han har något svagt minne av detta, men var detta är, kan han inte idag komma ihåg. Till vapnet följde fem/sex stycken patroner. Lika många som han tappade i porten vid gripandet. Patronerna förvarade han i en plastpåse, typ systempåse. Om vapnet förvarades i något hölster eller på något annat sätt, tror Harry att så inte var fallet. Han har ett minne av att han stoppade vapnet innanför byxlinningen, oladdat.

Sigge berättade inte varifrån han hade fått vapnet, utan Harry sade så här att: "det är ju sammma sorts vapen, som Palme mördades med." Sigge berättade då att det inte kunde vara detta vapen, på grund av att han hade haft det under sin kontroll, vid tiden för mordet. Hur länge Sigge haft vapnet, berättade han dock inte. Harry sätter då sin tilltro till Sigge och gjorde den avvägningen att Sigge pratade sanning och tog emot vapnet. Han ville ju inte gå omkring och jaga Kuitum med ett vapen som Palme mördades med. Harry tillfrågas om han vid detta tillfälle såg något annat vapen hos Sigge. Harry säger då att han har ett svagt minne av att han eventuellt såg ett vapen till. Hur detta såg ut, har han dock inget minne av. Möjligtvis var det samma sort som det andra eller om det var någon annan sorts vapen. Han har dock ett minne av att han ställdes inför någon valsituation. Något annat från detta tillfälle, kommer inte Harry ihåg.

Harry tillfrågas om hur han förvarade 635:an då han lämnade Christers lägenhet.

trylls al ON Llanikelen onvenus som fortsättningsblad

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

När Harry kommer upp i lägenheten, möts han av troligtvis Sigge som öppnade dörren. Om det fanns någon ytterligare person i lägenheten, kommer han inte ihåg. Möjligtvis fanns Reine där. Vidare möjligtvis Lena. De satte sig i vardagsrummet, varefter Harry berättade att han var ute efter Kuitum och samtidigt visade han sin förnicklade 635:a. Sigge tyckte detta var skräp och han gick ut i köket och hämtade ett annat vapen. Under tiden Sigge gick in i köket, satt han kvar i vardagsrummet. Möjligtvis kanske Sigge ropade in honom i köket, när han tagit fram vapnet. Harry hade nämligen ingen vetskap om var Sigge förvarade vapnet. Det är mycket möjligt att Harry hade kännedom om var Sigge gömt vapnet, men han kan idag inte komma ihåg detta, Vad han kommer ihåg idag, var enbart 357:an som Sigge visade honom, den här gången. Harry tillfrågas om han kände till något ytterligare gömställe som Sigge hade. Harry säger då att han har något svagt minne av detta, men var detta är, kan han inte idag komma ihåg. Till vapnet följde fem/sex stycken patroner. Lika många som han tappade i porten vid gripandet. Patronerna förvarade han i en plastpåse, typ systempåse. Om vapnet förvarades i något hölster eller på något annat sätt, tror Harry att så inte var fallet. Han har ett minne av att han stoppade vapnet innanför byxlinningen, oladdat.

Sigge berättade inte varifrån han hade fått vapnet, utan Harry sade så här att: "det är ju sammma sorts vapen, som Palme mördades med." Sigge berättade då att det inte kunde vara detta vapen, på grund av att han hade haft det under sin kontroll, vid tiden för mordet. Hur länge Sigge haft vapnet, berättade han dock inte. Harry sätter då sin tilltro till Sigge och gjorde den avvägningen att Sigge pratade sanning och tog emot vapnet. Han ville ju inte gå omkring och jaga Kuitum med ett vapen som Palme mördades med. Harry tillfrågas om han vid detta tillfälle såg något annat vapen hos Sigge. Harry säger då att han har ett svagt minne av att han eventuellt såg ett vapen till. Hur detta såg ut, har han dock inget minne av. Möjligtvis var det samma sort som det andra eller om det var någon annan sorts vapen. Han har dock ett minne av att han ställdes inför någon valsituation. Något annat från detta tillfälle, kommer inte Harry ihåg.

Harry tillfrågas om hur han förvarade 635:an då han lämnade Christers lägenhet.

trylls al ON Llanikelen onvenus som fortsättningsblad

Han säger då att han förvarade den troligtvis i byxlinningen, då han gick ut. Troligtvis visade han vapnet för Kicki och Kjelle i samband med att de gick in i bilen. Detta beroende på att han innan färden började gömde vapnet, bakom reservdäcket i bagageluckan. Vapnet tog han sedemera upp, när han kom fram till Sigge och tog med det upp till Sigge.

Kassetten vändes.

Efter cirka en halvtimme, lämnade Harry och Kjelle Sigges lägenhet. De båda skildes utanför Sigges port, Harry tog en taxi till Gustav Ekervald på Folkungagatan 150. Gustav var dock inte hemma, varför han gick till sandlådan på Östgötagatan vid OK-garaget och gömde vapnet. Därefter gick han tillbaka till Gustav och därifrån ringde han till Kjell Johansson, som kom och hämtade honom. När Kjelle kom och hämtade Harry, var Inga Sellman med i bilen. De åkte i Kjelles Mercedes och de åkte via sandlådan på Östgötagatan, tog fram vapnet och begav sig ut till kjelles lägenhet, på Läggestavägen. I samband med att de stannar utanför porten kommer det en svartvit polisbil och Harry grips och förs upp till krim.

Harry tillfrågas om vad Christer brukade ha för kläder omrking årsskiftet 85/86. Harry säger då att han brukade ha en längre brun skinnjacka. Skinnjackan gick till halva låret, vidare till det hade han jeans. Vidare hade han fått en mörkblå vadmalstypsjacka i flanell. Den var midjekort. Något ytterligare i klädväg vad Christer hade, kommer inte Harry ihåg riktigt. Han hade ingen skäggväxt/mustasch i ansiktet vid detta tillfälle. Däremot var han ofta orakad.

2

Harry tillfrågas om han känner till några kvinnliga bekanta som Christer har eller har haft. Han säger då att några såna känner han inte till, men han har ett svagt minne av att Christer har läst upp ett brev från en kvinna. Detta har skett efter mordet på Palme och kvinnan har Christer något år innan bott tillsammans med i en annan stad, troligtvis i Katrineholm. Brevet handlade om att kvinnan var upprörd. Att hon var upprörd, berodde på att Christer hade stulit hennes bandare, vidare var det någonting om knark. Möjligtvis handlade det am Christers inställning gentemot Palme. När Christer läste detta, blev Christer väldigt upprörd. Några andra kvinnliga bekanta, känner inte Harry till. Om Christer har några manliga bekanta förutom Laddaren, känner inte Harry till.

  • Ifylla ej om Slankelien anvende som tortsū Hningabad.

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Han säger då att han förvarade den troligtvis i byxlinningen, då han gick ut. Troligtvis visade han vapnet för Kicki och Kjelle i samband med att de gick in i bilen. Detta beroende på att han innan färden började gömde vapnet, bakom reservdäcket i bagageluckan. Vapnet tog han sedemera upp, när han kom fram till Sigge och tog med det upp till Sigge.

Kassetten vändes.

Efter cirka en halvtimme, lämnade Harry och Kjelle Sigges lägenhet. De båda skildes utanför Sigges port, Harry tog en taxi till Gustav Ekervald på Folkungagatan 150. Gustav var dock inte hemma, varför han gick till sandlådan på Östgötagatan vid OK-garaget och gömde vapnet. Därefter gick han tillbaka till Gustav och därifrån ringde han till Kjell Johansson, som kom och hämtade honom. När Kjelle kom och hämtade Harry, var Inga Sellman med i bilen. De åkte i Kjelles Mercedes och de åkte via sandlådan på Östgötagatan, tog fram vapnet och begav sig ut till kjelles lägenhet, på Läggestavägen. I samband med att de stannar utanför porten kommer det en svartvit polisbil och Harry grips och förs upp till krim.

Harry tillfrågas om vad Christer brukade ha för kläder omrking årsskiftet 85/86. Harry säger då att han brukade ha en längre brun skinnjacka. Skinnjackan gick till halva låret, vidare till det hade han jeans. Vidare hade han fått en mörkblå vadmalstypsjacka i flanell. Den var midjekort. Något ytterligare i klädväg vad Christer hade, kommer inte Harry ihåg riktigt. Han hade ingen skäggväxt/mustasch i ansiktet vid detta tillfälle. Däremot var han ofta orakad.

2

Harry tillfrågas om han känner till några kvinnliga bekanta som Christer har eller har haft. Han säger då att några såna känner han inte till, men han har ett svagt minne av att Christer har läst upp ett brev från en kvinna. Detta har skett efter mordet på Palme och kvinnan har Christer något år innan bott tillsammans med i en annan stad, troligtvis i Katrineholm. Brevet handlade om att kvinnan var upprörd. Att hon var upprörd, berodde på att Christer hade stulit hennes bandare, vidare var det någonting om knark. Möjligtvis handlade det am Christers inställning gentemot Palme. När Christer läste detta, blev Christer väldigt upprörd. Några andra kvinnliga bekanta, känner inte Harry till. Om Christer har några manliga bekanta förutom Laddaren, känner inte Harry till.

  • Ifylla ej om Slankelien anvende som tortsū Hningabad.

Harry säger att Christer är en väldigt ensam människa och han betecknar honom som en ensamvarg.

Harry tillfrågas om när han hade sista kontakten med Christer Pettersson. Troligtvis träffade han honom sista gången maj/juni -87. De träffades då hemma hos Harry i Rågsved. I samband med detta, hade han även ett telefonsamtal från Christer, där Harry skulle fixa knark. Detta kunde dock inte Harry göra. Efter detta har han inte haft någon som helst kontakt med Christer. Harry säger att Christer troligtvis inte vet var han nu befinner sig. Och Harry innehar inte för tillfället Christers telefonnummer.

F

Förhörsledare Sandberg, Harry

S

-

F: Ja Harry, du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren?
S: Ja, det har jag gjort.


F: Vill du ha bandet uppspelat?
S: Näe. Näe. Näe,jag orkar inte lyssna på det, jag tror att vi har rättat till alla fel, under förhörets gång, så att säga.


F: Du godkänner bandet som det är? 5. Ja, det gör jag. Då avslutar vi förhöret klockan 21.00. F. noont unlich Kramføre den 23 november 1908. Ingvar Kjellvås/krinsp.

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Harry säger att Christer är en väldigt ensam människa och han betecknar honom som en ensamvarg.

Harry tillfrågas om när han hade sista kontakten med Christer Pettersson. Troligtvis träffade han honom sista gången maj/juni -87. De träffades då hemma hos Harry i Rågsved. I samband med detta, hade han även ett telefonsamtal från Christer, där Harry skulle fixa knark. Detta kunde dock inte Harry göra. Efter detta har han inte haft någon som helst kontakt med Christer. Harry säger att Christer troligtvis inte vet var han nu befinner sig. Och Harry innehar inte för tillfället Christers telefonnummer.

F

Förhörsledare Sandberg, Harry

S

-

F: Ja Harry, du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren?
S: Ja, det har jag gjort.


F: Vill du ha bandet uppspelat?
S: Näe. Näe. Näe,jag orkar inte lyssna på det, jag tror att vi har rättat till alla fel, under förhörets gång, så att säga.


F: Du godkänner bandet som det är? 5. Ja, det gör jag. Då avslutar vi förhöret klockan 21.00. F. noont unlich Kramføre den 23 november 1908. Ingvar Kjellvås/krinsp.

Harry följande:

Ja, vi satt och pratade om gemensamma bekanta och efter en stund, kan ej erinra mig hur länge, så skulle Krister och "Lidingö-k jelle" åka ut på något uppdrag, vet icke vad de hade i kikarn, men de skulle väl ut på något, som jag tidigare nämnt.

Här tillfrågades l'arry hur Krister, som enligt honom var så försiktig mot okända personer, kunde "ta med sig" Lidingö-kjelle, som han icke träffat tidigare, med på något uppdrag. Harry uppgav då att "jag var ju med som garanti" och på mig litar ju Krister till etthundratio procent och han vet ju vidare att jag icke tar med mig några "blåbär" till hans lägenhet.

Han berättade vidare att han och Krister umgåtts rätt flitigt som han uttrycker sig, ända sedan våren 1983. Krister har bl.a varit hemma hos honom i Rågsved vid ett flertal tillfällen och han har även varit barnvakt till makarna Sandbergs dotter.

På fråga om Mikkalina hade något vapen med sig till Kristers lägenhet, så uppgav han att så icke var fallet och tillägger "jag tror heller inte att Lidingö-Kjelle hade något med sig".

Tillfrågad om vad han och Kicki gjorde under tiden de var ensamma i lägenheten, uppgav Harry, att han och Kicki umgicks "lite så där" som han säger.

Krister och Kjelle var borta från lägenheten ungefär en timma, och de kom tillbaka till lägenheten tillsammans. Harry har då för sig att han efter det de kommit tillbaka till lägenheten fick ett vapen i sin hand. Hur det kom i hans hand, har han dock inget minne av, men tillägger "någon av dom måste ju ha haft vapnet med sig". Vapnet var en revolver, okänt fabrikat, troligen kal:6.35. Vapnet var förnicklat och hade svart kolv, vad han kunde erinra sig i dag.

stylls el om blankciien används som fortsauning:bjad

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Harry följande:

Ja, vi satt och pratade om gemensamma bekanta och efter en stund, kan ej erinra mig hur länge, så skulle Krister och "Lidingö-k jelle" åka ut på något uppdrag, vet icke vad de hade i kikarn, men de skulle väl ut på något, som jag tidigare nämnt.

Här tillfrågades l'arry hur Krister, som enligt honom var så försiktig mot okända personer, kunde "ta med sig" Lidingö-kjelle, som han icke träffat tidigare, med på något uppdrag. Harry uppgav då att "jag var ju med som garanti" och på mig litar ju Krister till etthundratio procent och han vet ju vidare att jag icke tar med mig några "blåbär" till hans lägenhet.

Han berättade vidare att han och Krister umgåtts rätt flitigt som han uttrycker sig, ända sedan våren 1983. Krister har bl.a varit hemma hos honom i Rågsved vid ett flertal tillfällen och han har även varit barnvakt till makarna Sandbergs dotter.

På fråga om Mikkalina hade något vapen med sig till Kristers lägenhet, så uppgav han att så icke var fallet och tillägger "jag tror heller inte att Lidingö-Kjelle hade något med sig".

Tillfrågad om vad han och Kicki gjorde under tiden de var ensamma i lägenheten, uppgav Harry, att han och Kicki umgicks "lite så där" som han säger.

Krister och Kjelle var borta från lägenheten ungefär en timma, och de kom tillbaka till lägenheten tillsammans. Harry har då för sig att han efter det de kommit tillbaka till lägenheten fick ett vapen i sin hand. Hur det kom i hans hand, har han dock inget minne av, men tillägger "någon av dom måste ju ha haft vapnet med sig". Vapnet var en revolver, okänt fabrikat, troligen kal:6.35. Vapnet var förnicklat och hade svart kolv, vad han kunde erinra sig i dag.

stylls el om blankciien används som fortsauning:bjad

Efter det att Krister och Kjelle kommit tillbaka satt samtliga och pratade en stund, varefter de åkte tillbaka till stan. Krister däremot stannade kvar i sin lägenhet.

Harry tillfrågades nu om han kände till vilken inställning Krister hade till Olof Palme. På den frågan kan jag bara säga att någon älskare av Olof Palme var han icke. Tvärtom vill jag påstå att han hatade honom otroligt och visade många gånger ett hatiskt förakt mot honom. Denna sin uppfattning grundade Harry på uttalanden som Krister gjort under deras långvariga bekantskap.

Harry ville även betona att det i Kristers lägenhet fanns "attribut" som tydde på att Krister "dyrkade" Hitler och hans uppfattning om vissa människor och då framför allt judar. Därför "rimmade" det illa med den bild av Olof Palme, som Krister hade "ställt" vid sängens fotända i sin lägenhet.

På fråga om Harry sett några vapen hemma hos Krister, så uppgav han, att det hade han aldrig gjort, om man inte kallar yxor och sånt för vapen, för det såg han att Krister hade hemma i lägenheten.

Efter det att Harry, Lidingö-Kjelle och Kicki lämnat lägenheten åkte de in mot stan. Harry hade ett "ärende" förbi Sigge Cedergren på Tegnergatan och han har för sig att Kjelle även följde med upp i lägenheten. Däremot tror han att Kicki stannade kvar i bilen som de parkerade en bit ifrån Sigges port.

Inkomna i lägenheten förevisade Harry "sitt vapen" för Sigge. Den sistnämnde tittade på vapnet och sa därefter "ett sånt här skitvapen" kan du inte gå omkring med", varefter Sigge "tog fram" ett som han sa bättre vapen.

På fråga var Sigge hämtade vapnet svarade Harry; jag tror han hämtade det någonstans i köket. Harry tog emot vapnet från Sigge och yttrade samtidigt som han tog emot detsamma. "Jamen det här är ju samma sorts vapen som Palme blev skjuten med".

Sigge intygade då att det icke var det vapnet och Harry fick den bestämda

tyjis ej om blankelien anvnds som fortsättninabled

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Efter det att Krister och Kjelle kommit tillbaka satt samtliga och pratade en stund, varefter de åkte tillbaka till stan. Krister däremot stannade kvar i sin lägenhet.

Harry tillfrågades nu om han kände till vilken inställning Krister hade till Olof Palme. På den frågan kan jag bara säga att någon älskare av Olof Palme var han icke. Tvärtom vill jag påstå att han hatade honom otroligt och visade många gånger ett hatiskt förakt mot honom. Denna sin uppfattning grundade Harry på uttalanden som Krister gjort under deras långvariga bekantskap.

Harry ville även betona att det i Kristers lägenhet fanns "attribut" som tydde på att Krister "dyrkade" Hitler och hans uppfattning om vissa människor och då framför allt judar. Därför "rimmade" det illa med den bild av Olof Palme, som Krister hade "ställt" vid sängens fotända i sin lägenhet.

På fråga om Harry sett några vapen hemma hos Krister, så uppgav han, att det hade han aldrig gjort, om man inte kallar yxor och sånt för vapen, för det såg han att Krister hade hemma i lägenheten.

Efter det att Harry, Lidingö-Kjelle och Kicki lämnat lägenheten åkte de in mot stan. Harry hade ett "ärende" förbi Sigge Cedergren på Tegnergatan och han har för sig att Kjelle även följde med upp i lägenheten. Däremot tror han att Kicki stannade kvar i bilen som de parkerade en bit ifrån Sigges port.

Inkomna i lägenheten förevisade Harry "sitt vapen" för Sigge. Den sistnämnde tittade på vapnet och sa därefter "ett sånt här skitvapen" kan du inte gå omkring med", varefter Sigge "tog fram" ett som han sa bättre vapen.

På fråga var Sigge hämtade vapnet svarade Harry; jag tror han hämtade det någonstans i köket. Harry tog emot vapnet från Sigge och yttrade samtidigt som han tog emot detsamma. "Jamen det här är ju samma sorts vapen som Palme blev skjuten med".

Sigge intygade då att det icke var det vapnet och Harry fick den bestämda

tyjis ej om blankelien anvnds som fortsättninabled

i grövre brollmål

07 Avsnitt

08 Lopande nr

12 Arbatsen he:

03 Upprättat d) av

telefony

04

Tuppgiks jam nara Hernamn och 10snamn

For gåttningsblad

09 Brclined vilket uppgiften bör gemmen

05

OG

Utaknftsdatum

Fochorsprol

Promemoria

10

gek

uppfattningen att Sigge haft kontroll över vapnet och därför var så säker på att det icke vor mordvapnet.

Här tillfrågdes Harry vad Sigge menade med kontroll över vapnet. Harry svarade då; ja vad jag kan förstå så visste väl Sigge var han hade vapnet den kväll statsministern mördades.

Harry "stoppade" på sig vapnet och lämnade så småningom Sigges lägenhet. Han kunde dock ej erinra sig om han och Kjelle gjorde sällskap från Sigges lägenhet, men han höll det för troligt. Hur han färdades från platsen kunde han ej heller erinra sig, men han tror i alla fall att han skildes från Kjelle och Kicki någonstans på stan.

Tillfrågad om han ofta brukade besöka Sigge så uppgav Harry att han ofta besökte honom före mordet på statsministern och även efter den händelsen.

På fråga om vilka personer han träffat hos Sigge berättade han följande:

Hos Sigge brukade jag träffa Reinhold Jansson, Kjelle Fernberg, Lena Åkerblom samt en man som han endast känner till förnamnet "Leffe". Vidare hade han vid något enstaka tillfälle träffat Anni Fernberg där.

,

Tillfrågad om han träffat Krister hos Sigge i dennes lägenhet så uppgav han att han träffat Krister hos Sigge vid ett par tre tillfällen. Därefter tillade han; jag har för mig att Sigge och Krister umgicks sporadiskt vid tiden för mordet på Olof Palme. Jag tror nog att de träffades både före mordet och efter den händelsen, om jag inte missminner mig. Hur pass väl bekanta de var kan jag dock ej uttala mig om.

APS 463 2.14 99-01 25 000 set ALLE 400 8 504 Ekonomiryck Blanketten 2008

Därefter ville Harry berätta en sak som han fått sig berättade av Roger Östlund, hemmahörande i Södertälje, och som för övrigt är mycket god vän med Sigge. Vid tillfället, någon gång i maj/juni 1986, sammanträffade han med Roger. Denne berättade då för Harry att han gjort ett inbrott och vid inbrottet skulle

han ha kommit över ett flertal vapen. Efter inbrottet hade Roger sålt de tillO gripna vapnen till sig Cedergren. Reger skulle bl a ha fått narkotika som

Ilyals ei om blanketten användig som forestningsbled.

Ex 1: Till originalpärm {i nr-följdi

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

i grövre brollmål

07 Avsnitt

08 Lopande nr

12 Arbatsen he:

03 Upprättat d) av

telefony

04

Tuppgiks jam nara Hernamn och 10snamn

For gåttningsblad

09 Brclined vilket uppgiften bör gemmen

05

OG

Utaknftsdatum

Fochorsprol

Promemoria

10

gek

uppfattningen att Sigge haft kontroll över vapnet och därför var så säker på att det icke vor mordvapnet.

Här tillfrågdes Harry vad Sigge menade med kontroll över vapnet. Harry svarade då; ja vad jag kan förstå så visste väl Sigge var han hade vapnet den kväll statsministern mördades.

Harry "stoppade" på sig vapnet och lämnade så småningom Sigges lägenhet. Han kunde dock ej erinra sig om han och Kjelle gjorde sällskap från Sigges lägenhet, men han höll det för troligt. Hur han färdades från platsen kunde han ej heller erinra sig, men han tror i alla fall att han skildes från Kjelle och Kicki någonstans på stan.

Tillfrågad om han ofta brukade besöka Sigge så uppgav Harry att han ofta besökte honom före mordet på statsministern och även efter den händelsen.

På fråga om vilka personer han träffat hos Sigge berättade han följande:

Hos Sigge brukade jag träffa Reinhold Jansson, Kjelle Fernberg, Lena Åkerblom samt en man som han endast känner till förnamnet "Leffe". Vidare hade han vid något enstaka tillfälle träffat Anni Fernberg där.

,

Tillfrågad om han träffat Krister hos Sigge i dennes lägenhet så uppgav han att han träffat Krister hos Sigge vid ett par tre tillfällen. Därefter tillade han; jag har för mig att Sigge och Krister umgicks sporadiskt vid tiden för mordet på Olof Palme. Jag tror nog att de träffades både före mordet och efter den händelsen, om jag inte missminner mig. Hur pass väl bekanta de var kan jag dock ej uttala mig om.

APS 463 2.14 99-01 25 000 set ALLE 400 8 504 Ekonomiryck Blanketten 2008

Därefter ville Harry berätta en sak som han fått sig berättade av Roger Östlund, hemmahörande i Södertälje, och som för övrigt är mycket god vän med Sigge. Vid tillfället, någon gång i maj/juni 1986, sammanträffade han med Roger. Denne berättade då för Harry att han gjort ett inbrott och vid inbrottet skulle

han ha kommit över ett flertal vapen. Efter inbrottet hade Roger sålt de tillO gripna vapnen till sig Cedergren. Reger skulle bl a ha fått narkotika som

Ilyals ei om blanketten användig som forestningsbled.

Ex 1: Till originalpärm {i nr-följdi

betalning för vapnen. Roger hade även berättat för Harry, att han trodde att även mordvapnet fanns bland de tillgripna vapnen. Inbrottet skulle Roger ha gjort en kort tid före mordet på statsministern. Var han gjort det hade icke Harry fått någon uppfattning om.

Därefter tillfrågades Harry om han haft någon uppgörelse med Roger angående att denne skulle ha "burit sig illa åt" hemma hos honom i samband med ett besök i hans och hans frus lägenhet.

Harry ugyav att detta var riktigt och att anledningen var att Roger och en person som han endast känner till namnet "Kojtem" tillgripit en del saker hemma hos Harry och hans fru. De hade bl a tillgripit en bandspelare som tillhörde hans dotter. Harry och hans fru hade blivit mycket upprörda av detta och hade icke kunnat föreställa sig att Roger skulle göra någonting sådant efter som de känt varandra i så många år.

Harry berättade detta för Krister Pettersson som i sin tur blivit mycket förbannad och av den anledningen hade de gemensamt beslutat att "göra upp" med Roger. Genom diverse efterforskningar hade de fått fram att Roger bodde hos en kvinna på Katarina Bangata, troligen nummer 63, högst upp. Han och krister åkte till adressen där de anträffade Roger. De tog honom "under behandling' som Harry säger, och under denna "behandling" stog Roger på knä och bad om nåd för sitt liv. På fråga om vem som förde befälet på platsen uppgav Harry att det gjorde han, men det var Krister som skulle utföra vad som behövdes på platsen, för han ser ju rätt skräckinjagande ut när han blir arg. Tillfrågad om tidpunkten för

händelsen kunde han ej erinra sig denna. Tillfrågad om de hade vapen med sig så uppger Harry att väl han kunde erinra sig i dag så hade de inga vapen men tillägger i nästa sekund att visst kunde vi ha haft vapen med oss, och i så fall var det nog jag som medförde detta.

Harry tillfrågades vidare hur långt han tänkte låta Krister "gå". På detta svarade Harry, det bestämde jag eftersom det var jag som lejt Krister. Hur "långt" han tänkte låta Krister "gå" ville han icke svara på.

Erylls cj om blanketten används som fortsanningsblad

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

betalning för vapnen. Roger hade även berättat för Harry, att han trodde att även mordvapnet fanns bland de tillgripna vapnen. Inbrottet skulle Roger ha gjort en kort tid före mordet på statsministern. Var han gjort det hade icke Harry fått någon uppfattning om.

Därefter tillfrågades Harry om han haft någon uppgörelse med Roger angående att denne skulle ha "burit sig illa åt" hemma hos honom i samband med ett besök i hans och hans frus lägenhet.

Harry ugyav att detta var riktigt och att anledningen var att Roger och en person som han endast känner till namnet "Kojtem" tillgripit en del saker hemma hos Harry och hans fru. De hade bl a tillgripit en bandspelare som tillhörde hans dotter. Harry och hans fru hade blivit mycket upprörda av detta och hade icke kunnat föreställa sig att Roger skulle göra någonting sådant efter som de känt varandra i så många år.

Harry berättade detta för Krister Pettersson som i sin tur blivit mycket förbannad och av den anledningen hade de gemensamt beslutat att "göra upp" med Roger. Genom diverse efterforskningar hade de fått fram att Roger bodde hos en kvinna på Katarina Bangata, troligen nummer 63, högst upp. Han och krister åkte till adressen där de anträffade Roger. De tog honom "under behandling' som Harry säger, och under denna "behandling" stog Roger på knä och bad om nåd för sitt liv. På fråga om vem som förde befälet på platsen uppgav Harry att det gjorde han, men det var Krister som skulle utföra vad som behövdes på platsen, för han ser ju rätt skräckinjagande ut när han blir arg. Tillfrågad om tidpunkten för

händelsen kunde han ej erinra sig denna. Tillfrågad om de hade vapen med sig så uppger Harry att väl han kunde erinra sig i dag så hade de inga vapen men tillägger i nästa sekund att visst kunde vi ha haft vapen med oss, och i så fall var det nog jag som medförde detta.

Harry tillfrågades vidare hur långt han tänkte låta Krister "gå". På detta svarade Harry, det bestämde jag eftersom det var jag som lejt Krister. Hur "långt" han tänkte låta Krister "gå" ville han icke svara på.

Erylls cj om blanketten används som fortsanningsblad

Därefter uppgav Harry att det under "behandlingen" av Roger framkommit att denne var oskyldig. Roger hade nämligen uppgivit att det var "Kojtem" som tillgripit det saknade hos Harry.

Tillfrågad om han och Krister diskuterat mordet på Olof Palme någon gång så uppgav han att de aldrig pratat om det eftersom Krister icke var någon beundrare av Palme och av den anledningen hade Harry icke velat föra det på tal.

Han tillfrågades även om Krister berättat för honom vad han gjorde den 28/2 1986. På detta svarade Harry bestämt att det hade de aldrig gjort.

Tillfrågade vad han själv gjorde den aktuella kvällen hänvisade Harry till uppgifter som han lämnat vid tidigare förhör och där han uppgivit att han var hemma hos familjen.

I övrigt hade han inga uppgifter som kunde föra oss närmare en lösning av mordet, varför förhöret avslutades.

Det nedtecknade upplästes för Mikkalina och han lämnade anteckningarna utan

erinran.

Förhöret avslutades kl. 20.00.

Lunde var'v Sonovan,

Thure Nassén

krinsp

Ex 1: Till

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Därefter uppgav Harry att det under "behandlingen" av Roger framkommit att denne var oskyldig. Roger hade nämligen uppgivit att det var "Kojtem" som tillgripit det saknade hos Harry.

Tillfrågad om han och Krister diskuterat mordet på Olof Palme någon gång så uppgav han att de aldrig pratat om det eftersom Krister icke var någon beundrare av Palme och av den anledningen hade Harry icke velat föra det på tal.

Han tillfrågades även om Krister berättat för honom vad han gjorde den 28/2 1986. På detta svarade Harry bestämt att det hade de aldrig gjort.

Tillfrågade vad han själv gjorde den aktuella kvällen hänvisade Harry till uppgifter som han lämnat vid tidigare förhör och där han uppgivit att han var hemma hos familjen.

I övrigt hade han inga uppgifter som kunde föra oss närmare en lösning av mordet, varför förhöret avslutades.

Det nedtecknade upplästes för Mikkalina och han lämnade anteckningarna utan

erinran.

Förhöret avslutades kl. 20.00.

Lunde var'v Sonovan,

Thure Nassén

krinsp

Ex 1: Till

Protokoll fört vid förhör med, lantbruksarbetaren SANDBERG, HARRy Sakari, född 410131-9459. Bor Kilvägen 4, 870 40 Lunde, tfn 0612-32357. Anställning Bröderna Berglund AB, Fiskja, tfn 0612-30001. Förhöret hållet på Kramfors polisstation, onsdagen den 23 november 1988 med början klockan 18.05. Förhörsledare: krinsp Ingvar Kjellvås och krinsp Thure Nässén. Förhörsvittne: ej tillgängligt. Bandupptagning.

Sandberg informeras om att han skall höras kompletterande till förhör hållet den 10 oktober 1988. Och det är utredningen om mordet på Olof Palme.

Sandberg kommer hädanefter att kallas för Harry.

Harry tillfrågas om anledningen till att Kicki, Kjelle och han åkte ut till Christer Pettersson i Rotebro i mitten av april 1986. Harry säger då att han träffade Kicki och Kjell i en lägenhet i Tensta. Adressen dit är okänt för Harry, men han hittar dock dit. Kicki och Kjelle skulle till någon bekant, som ligger utanför Rotebro någonstans. Vem denne var, kan inte Harry säga. När de passerade Rotebro, sade Harry till Kjell som körde bilen att de skulle stanna till hos Christer. Detta beroende på att Harry ville ta sig en sil. Vidare var även Kicki sugen på narkotika.

Vad Harry kommer ihåg var det en vardag, vilken veckodag kan han inte säga, som färden började. Vad han kommer ihåg så var det någon gång på förmiddagen, närmare klockslag kan han dock inte säga. Vad de hade för bil aktuell dag,

Llyils ej om blankollen unvonds on tortunin9sblad

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Protokoll fört vid förhör med, lantbruksarbetaren SANDBERG, HARRy Sakari, född 410131-9459. Bor Kilvägen 4, 870 40 Lunde, tfn 0612-32357. Anställning Bröderna Berglund AB, Fiskja, tfn 0612-30001. Förhöret hållet på Kramfors polisstation, onsdagen den 23 november 1988 med början klockan 18.05. Förhörsledare: krinsp Ingvar Kjellvås och krinsp Thure Nässén. Förhörsvittne: ej tillgängligt. Bandupptagning.

Sandberg informeras om att han skall höras kompletterande till förhör hållet den 10 oktober 1988. Och det är utredningen om mordet på Olof Palme.

Sandberg kommer hädanefter att kallas för Harry.

Harry tillfrågas om anledningen till att Kicki, Kjelle och han åkte ut till Christer Pettersson i Rotebro i mitten av april 1986. Harry säger då att han träffade Kicki och Kjell i en lägenhet i Tensta. Adressen dit är okänt för Harry, men han hittar dock dit. Kicki och Kjelle skulle till någon bekant, som ligger utanför Rotebro någonstans. Vem denne var, kan inte Harry säga. När de passerade Rotebro, sade Harry till Kjell som körde bilen att de skulle stanna till hos Christer. Detta beroende på att Harry ville ta sig en sil. Vidare var även Kicki sugen på narkotika.

Vad Harry kommer ihåg var det en vardag, vilken veckodag kan han inte säga, som färden började. Vad han kommer ihåg så var det någon gång på förmiddagen, närmare klockslag kan han dock inte säga. Vad de hade för bil aktuell dag,

Llyils ej om blankollen unvonds on tortunin9sblad

kommer inte Harry ihåg.

Harry nämner vidare att anledningen till att han följde med Kjelle var att Kjelle innehade ett vapen, plus att han hade narkotika. Vapnet var en liten förnicklad revolver, kaliber 635, vad det var för fabrikat, kommer inte Harry ihåg. Orsaken till att han var intresserad av vapen, var att han var ute efter en kille vid namn Kuitem. Anledningen till att han var ute efter kuitum, var att Kuitum hade stulit grejer i Harrys hem, inom en tvåveckor speriod från datumet de åkte ut till Rotebro. Det kan även vara några dagar innan den KXXX aktuella resan. Kuitum hade stulit två saker. Nämligen Harrys hustrus kamera och dotterns bandspelare. Att han ville ha ett vapen, berodde på att han visste att Kuitum själv var beväpnad.

Någon telefonkontakt med Christer innan de åkte ut, hade inte Harry haft. Så något annat skäl, förutom att de skulle stanna till och Harry skulle få inta narkotika fanns inte.

Harry tillfrågas om anledningen till besöket ute hos Christer var att Christer skulle hjälpa honom i eftersökandet efter Kuitum. Harry säger då att detta var inte aktuellt, utan detta skedde senare. Med senare menar han några dar efter det här besöket. Möjligtvis kom då Christer till honom på Harrys adress i Rågsved och de senare letade efter kuitum. Vid detta tillfälle hittade de bara Roger på Katarina Bangata.

Tidsmässigt säger Harry att han greps för olaga vapeninnehav dagen efter besöket ute hos Christer. För detta fick han sitta på krim i fem dagar, varefter han släpptes i häktningsförhandlingen och dagen efter detta, kom Christer hem till honom och de sökte upp Roger på Katarina Bangata. Tipset att Roger befann sig på Katarina Bangata, fick han av en kille vid namn Gurra Gamen. När Christer och Harry kom till Rogers lägenhet på Katarina Bangata, numret okänt, befann sig en kvinna och Roger i lägenheten.

När Roger kom och öppnade, framförde Harry sina ärenden, varvid Roger förstod

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

kommer inte Harry ihåg.

Harry nämner vidare att anledningen till att han följde med Kjelle var att Kjelle innehade ett vapen, plus att han hade narkotika. Vapnet var en liten förnicklad revolver, kaliber 635, vad det var för fabrikat, kommer inte Harry ihåg. Orsaken till att han var intresserad av vapen, var att han var ute efter en kille vid namn Kuitem. Anledningen till att han var ute efter kuitum, var att Kuitum hade stulit grejer i Harrys hem, inom en tvåveckor speriod från datumet de åkte ut till Rotebro. Det kan även vara några dagar innan den KXXX aktuella resan. Kuitum hade stulit två saker. Nämligen Harrys hustrus kamera och dotterns bandspelare. Att han ville ha ett vapen, berodde på att han visste att Kuitum själv var beväpnad.

Någon telefonkontakt med Christer innan de åkte ut, hade inte Harry haft. Så något annat skäl, förutom att de skulle stanna till och Harry skulle få inta narkotika fanns inte.

Harry tillfrågas om anledningen till besöket ute hos Christer var att Christer skulle hjälpa honom i eftersökandet efter Kuitum. Harry säger då att detta var inte aktuellt, utan detta skedde senare. Med senare menar han några dar efter det här besöket. Möjligtvis kom då Christer till honom på Harrys adress i Rågsved och de senare letade efter kuitum. Vid detta tillfälle hittade de bara Roger på Katarina Bangata.

Tidsmässigt säger Harry att han greps för olaga vapeninnehav dagen efter besöket ute hos Christer. För detta fick han sitta på krim i fem dagar, varefter han släpptes i häktningsförhandlingen och dagen efter detta, kom Christer hem till honom och de sökte upp Roger på Katarina Bangata. Tipset att Roger befann sig på Katarina Bangata, fick han av en kille vid namn Gurra Gamen. När Christer och Harry kom till Rogers lägenhet på Katarina Bangata, numret okänt, befann sig en kvinna och Roger i lägenheten.

När Roger kom och öppnade, framförde Harry sina ärenden, varvid Roger förstod

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

det hela. Med vid detta tillfälle var Christer och det förekom något tillhygge. Vad för slags till hygge detta var, kan dock inte Harry säga, yxa, kniv eller bajonett. Möjligtvis ett vapen. Om det var ett vapen skulle jag ha hållt i det, säger Harry.

Harry säger nu spontant att han är tveksam om den här händelsen inträffade före eller efter det att han gripits för olaga vapeninnehav.

Vi återgår nu till Christers lägenhet och vad som hände där.

Harry tillfrågas om han tagit kontakt med Christer via telefon samma dag innan de åkte ut. Han säger då att samma dag har han inte tagit kontakt med Christer, möjligtvis hade han ringt kanske någon dag innan eller några dar innan och därvid berättat om Kuitums stöld. Vidare tillfrågas Harry om hans ärende till Christer var att han skulle få hjälp av honom i samband med Kuitums historia. Harry säger då att detta kan vara möjligt, men han har inget minne av detta.

De parkerade bilen på parkeringsplatsen utanför Christers bostad. De parkerade cirka 30 meter från porten. Harry kan inte adressen, man han hittar med absolut säkerhet till adressen.

De tre gick ur bilen, varefter de gick upp till Christers lägenhet, som ligger i mittenvåningen på huset på loftgången längst bort till vänster.

Troligtvis ringde Harry på dörren, varvid Christer kom och öppnade. De tre gick in i lägenheten och satte sig i köket, för att prata. Det var diskussion om narkotikaintag, hur denna diskussion var kommer inte Harry ihåg, men han har ett minne av att Christer tog sig en sil först. Efter detta gick Harry och Kicki in i Christers rum, varvid Harry tog en sil. Även Kicki skulle ta sig en sil, men hon lyckades inte nåt vidare med detta.

Vad de pratade om i köket, kommer inte Harry ihåg. Vad Harry kommer ihåg idag, satt samtliga i köket och pratade. Vad de pratade om, kommer inte Harry ihåg.

Igyils. ej om blanketten anvendt som .

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

Pol-1998-10-04 1740 KC10400-00-C Harri Sandberg-Miekkalina.pdf

det hela. Med vid detta tillfälle var Christer och det förekom något tillhygge. Vad för slags till hygge detta var, kan dock inte Harry säga, yxa, kniv eller bajonett. Möjligtvis ett vapen. Om det var ett vapen skulle jag ha hållt i det, säger Harry.

Harry säger nu spontant att han är tveksam om den här händelsen inträffade före eller efter det att han gripits för olaga vapeninnehav.

Vi återgår nu till Christers lägenhet och vad som hände där.

Harry tillfrågas om han tagit kontakt med Christer via telefon samma dag innan de åkte ut. Han säger då att samma dag har han inte tagit kontakt med Christer, möjligtvis hade han ringt kanske någon dag innan eller några dar innan och därvid berättat om Kuitums stöld. Vidare tillfrågas Harry om hans ärende till Christer var att han skulle få hjälp av honom i samband med Kuitums historia. Harry säger då att detta kan vara möjligt, men han har inget minne av detta.

De parkerade bilen på parkeringsplatsen utanför Christers bostad. De parkerade cirka 30 meter från porten. Harry kan inte adressen, man han hittar med absolut säkerhet till adressen.

De tre gick ur bilen, varefter de gick upp till Christers lägenhet, som ligger i mittenvåningen på huset på loftgången längst bort till vänster.

Troligtvis ringde Harry på dörren, varvid Christer kom och öppnade. De tre gick in i lägenheten och satte sig i köket, för att prata. Det var diskussion om narkotikaintag, hur denna diskussion var kommer inte Harry ihåg, men han har ett minne av att Christer tog sig en sil först. Efter detta gick Harry och Kicki in i Christers rum, varvid Harry tog en sil. Även Kicki skulle ta sig en sil, men hon lyckades inte nåt vidare med detta.

Vad de pratade om i köket, kommer inte Harry ihåg. Vad Harry kommer ihåg idag, satt samtliga i köket och pratade. Vad de pratade om, kommer inte Harry ihåg.

Igyils. ej om blanketten anvendt som .