Uppslag:KD10402-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
10402-00
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1990-04-18
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
ANKN D44,I4401,F2 880902,V 9057
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


$4

Пое

02 Arbetsenhel KK 1

09 Plate for lortursstämpel 03 Uppgifts moltaBane 03 telefon

Os datum

08 klockan Härling 86.409

5 10 Broil med vilket uppslaget har samman

11 Span Ingeuppe lagel Tomnat mordet på Palme

vid person ligt besök par telefon

Dorbrey 12 Uppgiftelēmnerene efternamn och alla förnamn {i rält folid, tilltalenam net markeras

Farmà nl-dag 1 or Sture Danielsson 13 Yrke'titel

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden

44 80 86 15 Arbetsplats (arb slegivere. Posladress och leleton ardelel)

RPK, Huddinge sjukhus tel 746 45 0. 16 Uppelaget avser

37 Händelse (kart jubricering 10x Talitagelse av person, lordon, gods skotilossning etc med anglvande av tid

och plats) misstarktis possono pes fordon man nycket lik skuggan

n gods 16 ! sak (anteckna först känd persona yake, namn, födelsetid, boblad, lelefon och arbetagivare - okänd persone: kön, ålder, signalement och kiadsel -

beroit lordone reg nr. labrikat, typ, ere modell, targ mm samt annat gode med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgliter med angivande av ev hållpunk:er for tider och platser samt bedömning av uppgillelàmnarane trovůjdighet och sv sprti eller narkotikepdverkan

Danielsson uppger att Krister Pettersson " Bajonettmannen" kallad är mycket lik skuggan. Pettersson satt på RPK sista gången för ca To år sedan. Han hade

24 stuckit ner någon med bajonett. Pettersson är ca 40 år

Plaug - 190? - Farlig-psykop. "Bra typ" Al

RPS 463.1.1--4. 84-09. 25 000 set. ALLF 400 84 111 Ekonomitryck Blanketten 4090

Pris3

Forte-blad

20 Tagil del conco

19 Ovansteende uppeleg kan anknya

lu pslag nr 21

Spaningecher Blgnatur

Bitr spaningechel i Regletrajor Signatur

Signatur

anknylar till uppslag nt 2 Registrerat: 26 Arendet tilldelat

Signalur

dalum

| Bignatur

24

bearbetst: datum

25 Danehof: a ign

Med feta linjer avgränsade avenitt ifylle a) av uppgifts moltagaren

Ex 1: Till originalpärm (i fr-följd)

Pol-1986-04-09 KD10402 Sture Danielsson tipsar om CP.pdf