wpu.nu

Uppslag:KD10406-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10406-00-A
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1990-12-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
1986-11-11 kl 12.30 besöktes ovan Spinxars för samtal.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-11-11 13:15
Avslutat


kl 12.30 besöktes ovan Spinxars för samtal. Spinnars uppgav att han kvällen den 28/2-36 befann sig på adressen Kung tans vä€35 i Rotebro. goren till lägenheten är Krister Pette son. f. - Spinnars hade anlänt till adressen vid 21.60-tiden för att bevaka lägenheten medans Pettersson var borta psa att Pettersson hade taj pa i vort sina nycklar. När Pettersson åter anlände till sin läsenhet vid 01.06-tilen lämnade Spinnars lägenheter och begav sig adressen Gillbostråket 53 , i Hotebro, Sninnars Jode på adres en vid den tiden eftersom ägaren satt inne på Säterssjukhus. įgaren till lägenheten heter Ofstad i efternamn. Vad han heter i förrann kann ej Spinrars komma ihåg. Spina's hade kommit till sin lägenhet strax efter 01,66-tiŪen den 1/3-86 och vid 05.C-tiden samma morgon hade han slagit på sin xadi. och då fått reda på att Olof Palm: blivit mördad. Varför spinnars skulle kunna vara mis tänkt tycker han är konstigt. Det enda han kan tillegga är att han brukar bli våldsam när 12x1 dricker sprit och "Naxx då händer det att han "klarar till någon kompis men att han skulle göra nåera grövre våldsbrott skulle vara uteslutet.

Cevercoglia

Göran Westman

86-03000 setEkonomitryck Blanketten 6140

spaningschel Regislator

Pol-1986-11-11 1315 KD10406-00-A Förhör med Ulf Spinnars .pdf

Pol-1986-11-11 1315 KD10406-00-A Förhör med Ulf Spinnars .pdf

kl 12.30 besöktes ovan Spinxars för samtal. Spinnars uppgav att han kvällen den 28/2-36 befann sig på adressen Kung tans vä€35 i Rotebro. goren till lägenheten är Krister Pette son. f. - Spinnars hade anlänt till adressen vid 21.60-tiden för att bevaka lägenheten medans Pettersson var borta psa att Pettersson hade taj pa i vort sina nycklar. När Pettersson åter anlände till sin läsenhet vid 01.06-tilen lämnade Spinnars lägenheter och begav sig adressen Gillbostråket 53 , i Hotebro, Sninnars Jode på adres en vid den tiden eftersom ägaren satt inne på Säterssjukhus. įgaren till lägenheten heter Ofstad i efternamn. Vad han heter i förrann kann ej Spinrars komma ihåg. Spina's hade kommit till sin lägenhet strax efter 01,66-tiŪen den 1/3-86 och vid 05.C-tiden samma morgon hade han slagit på sin xadi. och då fått reda på att Olof Palm: blivit mördad. Varför spinnars skulle kunna vara mis tänkt tycker han är konstigt. Det enda han kan tillegga är att han brukar bli våldsam när 12x1 dricker sprit och "Naxx då händer det att han "klarar till någon kompis men att han skulle göra nåera grövre våldsbrott skulle vara uteslutet.

Cevercoglia

Göran Westman

86-03000 setEkonomitryck Blanketten 6140

spaningschel Regislator