wpu.nu

Uppslag:L852-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
852-00-E
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-25 12:10
Avslutat


1988-04-25 12:10 kontaktades
 Fr. Söderström 
-

per telefon av krinsp Per Gustavsson i anledning av hennes inringda uppgifter från den 1988-03-03 .

Hon skall försöka få tag på denna kvinna och återkomma.


1988-04-26 12:15 ringde  Fr. Söderström  och meddelade att flickan förmodligen heter


Pol-1988-04-25 L852-00-E Helin och Söderström.pdf

Pol-1988-04-25 L852-00-E Helin och Söderström.pdf

1988-04-25 12:10 kontaktades
 Fr. Söderström 
-

per telefon av krinsp Per Gustavsson i anledning av hennes inringda uppgifter från den 1988-03-03 .

Hon skall försöka få tag på denna kvinna och återkomma.


1988-04-26 12:15 ringde  Fr. Söderström  och meddelade att flickan förmodligen heter