wpu.nu

Uppslag:T8820-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8820-00
Registrerat
1991/02/07
Ad acta
1991/09/12
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör Energiminister Birgitta Dahl
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-25 00:00
Avslutat


FÖRHÖR

med  Energiminister Birgitta Dahl 

Förhöret hållet påav krinsp. Lars Thonander och Gunnar Heierner den 25.4.1986 med början kl. 0900.

 Dahl  berättar att hon känt Olof Palme sedan 1962. Efter det att hon varitknöts hon uppp på departementsnivå, där hon började med olika utredningsuppdrag, för att så småningom hamna i den position där hon nu befinnes sig.

 Dahl  beskriver Olof Palme som en mycket väldisiplinerad person. Han var en god människokännare och väldigt mån om de personer han kände. Han hade lätt för att knyta ihop stridande viljor i olika beslutssammanhang. han förmedlade sällan eller aldrig saker från sitt privatliv till regeringskamraterna Under det sista halvåret 1985, samt en bit in på -86, verkade han de sista veckorna före mordet väldigt harmonisk,

Beträffande organisationer som kan ligga bakom mordet tror  Dahl  ej på

Däremot anser hon mordet som men kan ej finna något rimligt motiv för dessa. Vidare nämner  Dahl 

 som är känd för sitt

Palmehat.

Pol-1986-04-25 T8820-00 Förhör-Energiminister-Birgitta-Dahl.pdf

Pol-1986-04-25 T8820-00 Förhör-Energiminister-Birgitta-Dahl.pdf

FÖRHÖR

med  Energiminister Birgitta Dahl 

Förhöret hållet påav krinsp. Lars Thonander och Gunnar Heierner den 25.4.1986 med början kl. 0900.

 Dahl  berättar att hon känt Olof Palme sedan 1962. Efter det att hon varitknöts hon uppp på departementsnivå, där hon började med olika utredningsuppdrag, för att så småningom hamna i den position där hon nu befinnes sig.

 Dahl  beskriver Olof Palme som en mycket väldisiplinerad person. Han var en god människokännare och väldigt mån om de personer han kände. Han hade lätt för att knyta ihop stridande viljor i olika beslutssammanhang. han förmedlade sällan eller aldrig saker från sitt privatliv till regeringskamraterna Under det sista halvåret 1985, samt en bit in på -86, verkade han de sista veckorna före mordet väldigt harmonisk,

Beträffande organisationer som kan ligga bakom mordet tror  Dahl  ej på

Däremot anser hon mordet som men kan ej finna något rimligt motiv för dessa. Vidare nämner  Dahl 

 som är känd för sitt

Palmehat.

Mordveckan hade  Dahl  ett par telefonsantal på tisdagskvällen. Palme hade då kommit hem från en tjänsteresa till Jämtland.
Under torsdagen träffades de vid regeringssammanträdet. Här lämnade Palme sammanträdet under några minuter för ett telefonsamtal från Vad hon vet, hade dessa två ytterligare ett samtal senare på dagen. Okänt vad samtalen handlade om. På fredagen var det regeringslunch mellan kl. 13 - 14. Olof Palme kom ca 1330.
När han kom in i rummet kom han den normala vägen, d.v.s. innifrån huset.

Efter detta äter regeringsmedlemmarna lunch och har ärendegenomgång. Olof deltar i detta med nästan överdriven energi.
 Dahl  erindrar sig vidare att Palme, när han kom till lunchen, har med sig en liten papperspåse. Vad den innehöll vet hon inte.
Efter lunchen skildes alla åt, och hon hade aj någon ytterligare kontakt med Palme.

 Dahl  underrättades per telefon om dödskjutningen,

Pol-1986-04-25 T8820-00 Förhör-Energiminister-Birgitta-Dahl.pdf

Pol-1986-04-25 T8820-00 Förhör-Energiminister-Birgitta-Dahl.pdf

Mordveckan hade  Dahl  ett par telefonsantal på tisdagskvällen. Palme hade då kommit hem från en tjänsteresa till Jämtland.
Under torsdagen träffades de vid regeringssammanträdet. Här lämnade Palme sammanträdet under några minuter för ett telefonsamtal från Vad hon vet, hade dessa två ytterligare ett samtal senare på dagen. Okänt vad samtalen handlade om. På fredagen var det regeringslunch mellan kl. 13 - 14. Olof Palme kom ca 1330.
När han kom in i rummet kom han den normala vägen, d.v.s. innifrån huset.

Efter detta äter regeringsmedlemmarna lunch och har ärendegenomgång. Olof deltar i detta med nästan överdriven energi.
 Dahl  erindrar sig vidare att Palme, när han kom till lunchen, har med sig en liten papperspåse. Vad den innehöll vet hon inte.
Efter lunchen skildes alla åt, och hon hade aj någon ytterligare kontakt med Palme.

 Dahl  underrättades per telefon om dödskjutningen,