wpu.nu

Uppslag:Z1482-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1482-00
Registrerat
2009/11/27
Ad acta
2009/12/10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Om WT män i Olof Palmes gångväg till TB mordkvällen. Misstänkt övervakning? WT man på Tunnelgatan någon minut efter mordet.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-08 00:00
Avslutat


RIKSPOLISSTYRELSEN
Säkerhetsavdelningen
STOCKHOLM
Kriminalinspektör Bo Engqvist

Z1482-00 PM 1986-03-08


CIRKULÄRMEDDELANDE

Till samtliga RPS Säks spaningsenheter i anledning av vittnesuppgifter med anknytning till mordet på Olof Palme.


Fredagen den 1986-02-28 20:35 iakttogs av vittne Z8075-00 på tunnelbanestationen Gamla Stan två män som kommunicerade i så kallade "walkie-talkie".

  • * * * * *

I hörnet av Olofsgatan & Tunnelgatan den 1986-02-28 23:23 iakttogs av vittne en man som talade eller lyssnade i "walkie-talkie"

  • * * * * *

ÅTGÄRD

Den eller de polismän som vet med sig att ha befunnit sig på eller i närheten av angivna platser vid tiden för iakttagelserna skall omedelbart höra av sig till spaningsledningen vid KK 1, tfn 4129 alt. 4572 så att vittnesuppgifterna kan få en förklaring.

(signatur)
Bo Engqvist 8276, 8269

2009-12-16 SE

Pol-1986-03-08 Z1482-00 Cirkulärmeddelande-WT-Gamla-Stan-tunnelbana-Olofsgatan-Tunnelgatan-46.pdf

Pol-1986-03-08 Z1482-00 Cirkulärmeddelande-WT-Gamla-Stan-tunnelbana-Olofsgatan-Tunnelgatan-46.pdf

RIKSPOLISSTYRELSEN
Säkerhetsavdelningen
STOCKHOLM
Kriminalinspektör Bo Engqvist

Z1482-00 PM 1986-03-08


CIRKULÄRMEDDELANDE

Till samtliga RPS Säks spaningsenheter i anledning av vittnesuppgifter med anknytning till mordet på Olof Palme.


Fredagen den 1986-02-28 20:35 iakttogs av vittne Z8075-00 på tunnelbanestationen Gamla Stan två män som kommunicerade i så kallade "walkie-talkie".

  • * * * * *

I hörnet av Olofsgatan & Tunnelgatan den 1986-02-28 23:23 iakttogs av vittne en man som talade eller lyssnade i "walkie-talkie"

  • * * * * *

ÅTGÄRD

Den eller de polismän som vet med sig att ha befunnit sig på eller i närheten av angivna platser vid tiden för iakttagelserna skall omedelbart höra av sig till spaningsledningen vid KK 1, tfn 4129 alt. 4572 så att vittnesuppgifterna kan få en förklaring.

(signatur)
Bo Engqvist 8276, 8269

2009-12-16 SE