wpu.nu

Uppslag:Z8119-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8119-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
FU-DEL3
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Polisdigtrekt

9

Sign

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmdi

07 Avsnitt

9 Looanot ni

Arbetsont

z 8119:/

. lippiantaila ay

telaton

| Uppgiftstarnare letternamn och tornani

Oui Fortsatt

ningsblad

Brott ned kilka uppgileen no Laman

payme- mordet

DS

25

| Uiscrittsdaium

Forhors pai

Promemoria

sak

UPPFÖLJNING AV

28119

Förhör hållet med förskole-lararen Johansson, Marie-Loise, född - . for under adress Hagvägen 64, 2 tr, 194 40 Upplands-Väsby. Tel.: 0760/84322. Anställd vid Daghemmet Regnbagen Bronsbodavägen 17. 194 41 Upplands-Väsby. Tel.:_0760/23341..

Förhöret hållet i tjänstebil på väg från Upplands-Väsby in till Gamla Stan, Stockholm och delvis under promenad i Gamla Stan.

Förhöret hållet den 12 mars 1986 kl 14.15.

Förhörsledaren krinsp Leif Bokström/Lars Harunar.

Fröken Johansson delgavs att förhöret och promenaden gällde hennes iakttagelser då hon tillsammans med sin fästman den 28 februari 1986 vid 20.30-tiden kom till Gamla Stan och ifrån Mälartorget promenerade upp till Västerlånggatan och där passerade Olof och Lisbet Palme.

Fröken Johansson uppger, att hon och hans hennes fästman kom till Gamla Stan vid ca 20-30-tiden. De parkerade bilen på Mälartorget 13 och gick först till Restaurang Emidas som ligger vid Mälartorget. Restaurangen var för kvällen abonnerad varför de vände och sedan gick upp Schönfeldts Gränd. Under promenaden i Schönfeldts Gränd uppger hon att de mötte ett gäng med punkare. Då de kom fram till Lilla Nygatan, går de till vänster mot Restaurang Sarajevo men vänder och går vidare upp Schönfeldts Gränd och sedan Stora Nygatan till höger fram till Restaurang Valters vid nummer 35.

Då de inte såg något trevligt ut inne på restaurangen gick fröken Johansson ah hennes f d fästman upp Tyska Brinken och

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Polisdigtrekt

9

Sign

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmdi

07 Avsnitt

9 Looanot ni

Arbetsont

z 8119:/

. lippiantaila ay

telaton

| Uppgiftstarnare letternamn och tornani

Oui Fortsatt

ningsblad

Brott ned kilka uppgileen no Laman

payme- mordet

DS

25

| Uiscrittsdaium

Forhors pai

Promemoria

sak

UPPFÖLJNING AV

28119

Förhör hållet med förskole-lararen Johansson, Marie-Loise, född - . for under adress Hagvägen 64, 2 tr, 194 40 Upplands-Väsby. Tel.: 0760/84322. Anställd vid Daghemmet Regnbagen Bronsbodavägen 17. 194 41 Upplands-Väsby. Tel.:_0760/23341..

Förhöret hållet i tjänstebil på väg från Upplands-Väsby in till Gamla Stan, Stockholm och delvis under promenad i Gamla Stan.

Förhöret hållet den 12 mars 1986 kl 14.15.

Förhörsledaren krinsp Leif Bokström/Lars Harunar.

Fröken Johansson delgavs att förhöret och promenaden gällde hennes iakttagelser då hon tillsammans med sin fästman den 28 februari 1986 vid 20.30-tiden kom till Gamla Stan och ifrån Mälartorget promenerade upp till Västerlånggatan och där passerade Olof och Lisbet Palme.

Fröken Johansson uppger, att hon och hans hennes fästman kom till Gamla Stan vid ca 20-30-tiden. De parkerade bilen på Mälartorget 13 och gick först till Restaurang Emidas som ligger vid Mälartorget. Restaurangen var för kvällen abonnerad varför de vände och sedan gick upp Schönfeldts Gränd. Under promenaden i Schönfeldts Gränd uppger hon att de mötte ett gäng med punkare. Då de kom fram till Lilla Nygatan, går de till vänster mot Restaurang Sarajevo men vänder och går vidare upp Schönfeldts Gränd och sedan Stora Nygatan till höger fram till Restaurang Valters vid nummer 35.

Då de inte såg något trevligt ut inne på restaurangen gick fröken Johansson ah hennes f d fästman upp Tyska Brinken och

Polisdikt

san 2

SPANINGSUPPSLAG I grövra brotimál

07 Avsnitt

OB Losander

Arbetsen het

Uporattara) av

Colofon

uppgiftslamnare letternamn ocn tornamn

Foitsätt ningstiad

as

06

I U1skeill9dalur.

8.0m med yotkat uppgitton hol sommon

Palme-mordet

FarhorsDÓ!

Promemoria

sak

sedan vänster på västerlånggatan.

Nästan omedelbart på Västerlånggatans jämna sida, tittar hon in i skyltfönstret på affären diska, vilken ligger på Västerlånggatan 50. Hon kommer även ihåg att hon tittar på skylten på Västerlånggatan 44, där hon upptäcker en Folkdräkt från Leksand. Hon kommer väl ihåg det då hon själv har en sådan dräkt och även kommer från Leksand. Hon tittar också i skyitfönstret på Nina Walgrens affär.

Fröken Johansson konmer även ihåg att framme vid en gränd som hon nu även visar skylten som hon såg, som det står "Got to Hurry". Hon komoner ihåg att fästmannen hade högt för sig själv Täst "Go to Hurra"

ihögt och hon hade då börjat skratta och rättat till honom och förklarat det rätta uttalet. De hade då ytterligare förflyttat sig en bit på Västerlånggatan

Pontusion och då fröken går och pratar och småskrattar med sin fästman kommer Olof Palme ut ifrån en port. Han kommer ut på gatan, stannar till och småler mot frk Johansson samtidigt som han sätter på sig sina handskar. Kort efter kommer Lisbet Palme och säger något till Olof, vilket hon inte uppfattar vad som sägs.

Fröken Johansson beskriver klädsen på Palme enligt följande:

Han har en mörk rock, vilken går över knäna. Han har svartgråa byxor med ljusa strumpor varför hon obs de ljusa strumporna är, att blicken fastnar på hans, som hon tycker, förkorta byxor. Vidare kommer hon ihåg handskarna som han satte på sig då han kom ut ur porten. Någon huvudbonad hade Palme inte då han kom ut ur porten. Kragen på överrocken var uppfälld.

Angående klädsen på Lisbet Palme har hon ingen minnesbild av. Hon har bara en känsla av att hon hade något mörkt på sig.

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Polisdikt

san 2

SPANINGSUPPSLAG I grövra brotimál

07 Avsnitt

OB Losander

Arbetsen het

Uporattara) av

Colofon

uppgiftslamnare letternamn ocn tornamn

Foitsätt ningstiad

as

06

I U1skeill9dalur.

8.0m med yotkat uppgitton hol sommon

Palme-mordet

FarhorsDÓ!

Promemoria

sak

sedan vänster på västerlånggatan.

Nästan omedelbart på Västerlånggatans jämna sida, tittar hon in i skyltfönstret på affären diska, vilken ligger på Västerlånggatan 50. Hon kommer även ihåg att hon tittar på skylten på Västerlånggatan 44, där hon upptäcker en Folkdräkt från Leksand. Hon kommer väl ihåg det då hon själv har en sådan dräkt och även kommer från Leksand. Hon tittar också i skyitfönstret på Nina Walgrens affär.

Fröken Johansson konmer även ihåg att framme vid en gränd som hon nu även visar skylten som hon såg, som det står "Got to Hurry". Hon komoner ihåg att fästmannen hade högt för sig själv Täst "Go to Hurra"

ihögt och hon hade då börjat skratta och rättat till honom och förklarat det rätta uttalet. De hade då ytterligare förflyttat sig en bit på Västerlånggatan

Pontusion och då fröken går och pratar och småskrattar med sin fästman kommer Olof Palme ut ifrån en port. Han kommer ut på gatan, stannar till och småler mot frk Johansson samtidigt som han sätter på sig sina handskar. Kort efter kommer Lisbet Palme och säger något till Olof, vilket hon inte uppfattar vad som sägs.

Fröken Johansson beskriver klädsen på Palme enligt följande:

Han har en mörk rock, vilken går över knäna. Han har svartgråa byxor med ljusa strumpor varför hon obs de ljusa strumporna är, att blicken fastnar på hans, som hon tycker, förkorta byxor. Vidare kommer hon ihåg handskarna som han satte på sig då han kom ut ur porten. Någon huvudbonad hade Palme inte då han kom ut ur porten. Kragen på överrocken var uppfälld.

Angående klädsen på Lisbet Palme har hon ingen minnesbild av. Hon har bara en känsla av att hon hade något mörkt på sig.

Potsd strict

3

11

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grovro brotimal

07 Avsnitt

08 Lobanden

Arbocsanhat

Upprättat d) av

1e Jalon

Uppgiftslamnare leternamn och tornany

04 Fortsatt

ningsblad

Ds

TUISET 1130 alum

Brot: med vukat upogled har sammen

Palme-mordet

Forhor's rot

Promemoria

sok

Fröken Johansson och hennes fästman går nu vidare på Västerlånggatan och stannar till vid hotellet Lord Nelsson, Västerlånggatan 26. Hon vänder sig om och ser hur Olof och Lisbet går Västerlånggatan i motsatt riktning. Hon kan inte se om de viker av i någon gränd.

Under tiden som hon står på Västerlånggatan vid hotell Lord Nelsson ser hon en person, som står på Västerlånggatan, utanför nummer 24 vid gränden, Ignatiigränd, hon har inte uppfattat personen mer än flyktigt och kan inte säga huruvida det var en man eller kvinna. Hon ser samtidigt receptionisten inne på hotell Lord Nelsson och hon ser även att receptionisten är ensam. Receptionisten skall vara en kvinna med ljust hår, uppsatt.

Fröken Johansson tror att klockan nu kan vara ca 20.45.

Vad fröken Johansson kan minnas, så efter det att hon sett Lisbet och Olof Palme och då fästmannen och hon började gå vidare på Västerlånggatan, mötte de ett yngre och ett äldre par. Hon kan inte uppge vart dessa tog vägen för då hon kom upp till Lord Nelsson och vände sig om såg hon endast Olof och Lisbet Palme på Västerlånggatan.

Wohansson Fröken och fästmannen går nu vidare och framme vid Storkyrkobrinken ser hon ett antal pojkar, som hon bedömer i aldern,yngre än henne själv som passerar och någon beskrivning på dessa kan hon inte lämna. Hon och fästmannen går vidare fram till Restaurang Chapeau Claque och av någon anledning hittar de inte genast ingången, utan kommer við sidan om i en gränd och går på det viset runt huset och när de kommer åter upp på Västerlånggatan får de stå en stund kö innan de kommer in och får ett bord.

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Potsd strict

3

11

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grovro brotimal

07 Avsnitt

08 Lobanden

Arbocsanhat

Upprättat d) av

1e Jalon

Uppgiftslamnare leternamn och tornany

04 Fortsatt

ningsblad

Ds

TUISET 1130 alum

Brot: med vukat upogled har sammen

Palme-mordet

Forhor's rot

Promemoria

sok

Fröken Johansson och hennes fästman går nu vidare på Västerlånggatan och stannar till vid hotellet Lord Nelsson, Västerlånggatan 26. Hon vänder sig om och ser hur Olof och Lisbet går Västerlånggatan i motsatt riktning. Hon kan inte se om de viker av i någon gränd.

Under tiden som hon står på Västerlånggatan vid hotell Lord Nelsson ser hon en person, som står på Västerlånggatan, utanför nummer 24 vid gränden, Ignatiigränd, hon har inte uppfattat personen mer än flyktigt och kan inte säga huruvida det var en man eller kvinna. Hon ser samtidigt receptionisten inne på hotell Lord Nelsson och hon ser även att receptionisten är ensam. Receptionisten skall vara en kvinna med ljust hår, uppsatt.

Fröken Johansson tror att klockan nu kan vara ca 20.45.

Vad fröken Johansson kan minnas, så efter det att hon sett Lisbet och Olof Palme och då fästmannen och hon började gå vidare på Västerlånggatan, mötte de ett yngre och ett äldre par. Hon kan inte uppge vart dessa tog vägen för då hon kom upp till Lord Nelsson och vände sig om såg hon endast Olof och Lisbet Palme på Västerlånggatan.

Wohansson Fröken och fästmannen går nu vidare och framme vid Storkyrkobrinken ser hon ett antal pojkar, som hon bedömer i aldern,yngre än henne själv som passerar och någon beskrivning på dessa kan hon inte lämna. Hon och fästmannen går vidare fram till Restaurang Chapeau Claque och av någon anledning hittar de inte genast ingången, utan kommer við sidan om i en gränd och går på det viset runt huset och när de kommer åter upp på Västerlånggatan får de stå en stund kö innan de kommer in och får ett bord.

Pobsdistrik

Sid 21

4.

SPANINGSUPPSLAG 1 grövra brottmái

07 Avsnill

0.1 Lopanden

Arbalsenhar

telefon:

Uppraia(d) av

telefon

Od Fortsatt.

ningsbiad

Upposiislamnare (elternamn och jornams)

Brolt med vilket uppgiften hor samman

OS

fiskriscatum

Palme-mordet

Foraorsbrot

Promemoria

Vid 23.30 24-tiden lämnar fröken Johansson och fästmannen restaurangen. De går då Västerlånggatan ungefär samena väg som då de gick till restaurangen ner till personbilen som står parkerad på Mälartorget 13.

De åker sedan till Royal Viking, där de sedan är fram till kl 02-tiden- De är sedan åter hemma i bostaden vid 03-tiden. Färden från Royal Viking går Vasagatan över Norra kantorget och sedan ner mot St Eriksgatan för att sedan köra ner mot Norrtull och E 4 ut mot Upplands - Väsby.

Fröken Johansson uppger att den aktuella kvällen var hon själv iklädd svarta byxor, gråblå stövlar med byxorna utanpå stövel skaften. Hon hade på sig en svart/vit skjorta samt en grå-stickad tröja med rosa pilar tvärs över bröstet. Hon hade även på sig en grå/brun jacka, typ midie-jacka och hade en vit halstuk.

Fröken Johansson kan beskrivas enligt följande:

164 cm lång, ljust axellångt hår, blå-gröna ögon och friska tänder.

Fröken Johansson har i övrigt inget att tillägga angående sina iakttagelser den 28 februari 1986, varför förhöret avslutades kl 15.10.

Stockholm den 12 mars 1986.

ale Bokstrom kriminalinspektör

/MA

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Pol-1986-0312 Z8119-01 Förhör med Marie-Loise Johansson.pdf

Pobsdistrik

Sid 21

4.

SPANINGSUPPSLAG 1 grövra brottmái

07 Avsnill

0.1 Lopanden

Arbalsenhar

telefon:

Uppraia(d) av

telefon

Od Fortsatt.

ningsbiad

Upposiislamnare (elternamn och jornams)

Brolt med vilket uppgiften hor samman

OS

fiskriscatum

Palme-mordet

Foraorsbrot

Promemoria

Vid 23.30 24-tiden lämnar fröken Johansson och fästmannen restaurangen. De går då Västerlånggatan ungefär samena väg som då de gick till restaurangen ner till personbilen som står parkerad på Mälartorget 13.

De åker sedan till Royal Viking, där de sedan är fram till kl 02-tiden- De är sedan åter hemma i bostaden vid 03-tiden. Färden från Royal Viking går Vasagatan över Norra kantorget och sedan ner mot St Eriksgatan för att sedan köra ner mot Norrtull och E 4 ut mot Upplands - Väsby.

Fröken Johansson uppger att den aktuella kvällen var hon själv iklädd svarta byxor, gråblå stövlar med byxorna utanpå stövel skaften. Hon hade på sig en svart/vit skjorta samt en grå-stickad tröja med rosa pilar tvärs över bröstet. Hon hade även på sig en grå/brun jacka, typ midie-jacka och hade en vit halstuk.

Fröken Johansson kan beskrivas enligt följande:

164 cm lång, ljust axellångt hår, blå-gröna ögon och friska tänder.

Fröken Johansson har i övrigt inget att tillägga angående sina iakttagelser den 28 februari 1986, varför förhöret avslutades kl 15.10.

Stockholm den 12 mars 1986.

ale Bokstrom kriminalinspektör

/MA