wpu.nu

Uppslag:Z8445-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8445-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-07 00:00
Avslutat


PÅ SPANINGSUPPSLAG 2 8445SWICE ZREO COMETEOR

uppgav följande:

28 februari vid 20:30-tiden anlände hon till norrgående tågens perrong på Gamla Stans T-banestation.

Hon gick upp på nämda perrong norra trappuppgången och ställde sig ett par meter norr om uppgången.

Efter 6-7 min kom paret Palme upp samma väg till perrongen.

De vek omedelbart av till vänster när de kom upp på perrongen.

De ställde sig cirka en meter från trappstaketet i höjd med trappans slut (Se skiss).

Planås såg ej om det kom någon efter paret.

En bit till vänster om paret Palme, vid trappstaketet stod två män.

Den man som stod närmast Olof tilltalade denne.

Olof Palme skrattade då till och sedan sades inget mer. Planås uppfattade inte vad som sades.

Dessa män stod enligt Planås på nämnda plats innan paret Palme anlände.

Planås vet ej hur länge männen stått där.

När T-banan anlände klev paret Palme på i mitten eller längst bak i vagnen.

Planås gick på samma tåg i mitten eller längst fram i vagnen.

L

Hon minns endast att det var dörren in till den som paret klev på genou.

Plands stod sedan vid mittstolpen their 1 den sertion hon finne 1Planås klev ar nämnda tåg vid T-centralen, det att paret Palme klivit på tåget vid Gaala Stans T-banestation hon inte till dem ner. Planås vet ej heller var de två männen tog vågen.

be tratar i paret i 20-årsåldern, stod de på perrongen när Planås dit. De läste bioannonser i en tidning enligt Plands,

PÅ DEN MAN SOM STOD TÄRMAST PALMES PÅ PERRONGEN

25 år, 175-180 cm lång. Blond hårfing, kortklippt. andre mannen kunde inte Planås ge något signalement på då han var skymd.

PÅ DET UNGA PARET

, cia 20 år, ora 175 cm, normal leppsbyggnad. Ljust kortklippt hår. ansikte. Iförd en grå fiskbensmönstrad rock med skärp. , dia 20 år, ora 165 om lång. Ljust axellångt lockigt hår, MATH&Ex 1. Till -

Pol-1986-04-07 Z8445-00-A Maria Planås.pdf

Pol-1986-04-07 Z8445-00-A Maria Planås.pdf

PÅ SPANINGSUPPSLAG 2 8445SWICE ZREO COMETEOR

uppgav följande:

28 februari vid 20:30-tiden anlände hon till norrgående tågens perrong på Gamla Stans T-banestation.

Hon gick upp på nämda perrong norra trappuppgången och ställde sig ett par meter norr om uppgången.

Efter 6-7 min kom paret Palme upp samma väg till perrongen.

De vek omedelbart av till vänster när de kom upp på perrongen.

De ställde sig cirka en meter från trappstaketet i höjd med trappans slut (Se skiss).

Planås såg ej om det kom någon efter paret.

En bit till vänster om paret Palme, vid trappstaketet stod två män.

Den man som stod närmast Olof tilltalade denne.

Olof Palme skrattade då till och sedan sades inget mer. Planås uppfattade inte vad som sades.

Dessa män stod enligt Planås på nämnda plats innan paret Palme anlände.

Planås vet ej hur länge männen stått där.

När T-banan anlände klev paret Palme på i mitten eller längst bak i vagnen.

Planås gick på samma tåg i mitten eller längst fram i vagnen.

L

Hon minns endast att det var dörren in till den som paret klev på genou.

Plands stod sedan vid mittstolpen their 1 den sertion hon finne 1Planås klev ar nämnda tåg vid T-centralen, det att paret Palme klivit på tåget vid Gaala Stans T-banestation hon inte till dem ner. Planås vet ej heller var de två männen tog vågen.

be tratar i paret i 20-årsåldern, stod de på perrongen när Planås dit. De läste bioannonser i en tidning enligt Plands,

PÅ DEN MAN SOM STOD TÄRMAST PALMES PÅ PERRONGEN

25 år, 175-180 cm lång. Blond hårfing, kortklippt. andre mannen kunde inte Planås ge något signalement på då han var skymd.

PÅ DET UNGA PARET

, cia 20 år, ora 175 cm, normal leppsbyggnad. Ljust kortklippt hår. ansikte. Iförd en grå fiskbensmönstrad rock med skärp. , dia 20 år, ora 165 om lång. Ljust axellångt lockigt hår, MATH&Ex 1. Till -

NAT SKI9S OVER PLANAS PLACERING PÅ GAMLA STANS T+BANESTATION, PERPONGEN POR NORRGÅENDE TÅG, I FÖRHÅLLANDE TILL PARET PALHE.Sve

S 11 ans

Mu

TE

HAPA

RETIEN

S

Tate GET MED ET20 REBRO

OLOP PALYE LISBEE PALME

20:42 I ARSÅLDERN

5220

Ein UE

W/

PLANAS

N

e om blankeller anvands som fortsattningsblad

Ex 1

Pol-1986-04-07 Z8445-00-A Maria Planås.pdf

Pol-1986-04-07 Z8445-00-A Maria Planås.pdf

NAT SKI9S OVER PLANAS PLACERING PÅ GAMLA STANS T+BANESTATION, PERPONGEN POR NORRGÅENDE TÅG, I FÖRHÅLLANDE TILL PARET PALHE.Sve

S 11 ans

Mu

TE

HAPA

RETIEN

S

Tate GET MED ET20 REBRO

OLOP PALYE LISBEE PALME

20:42 I ARSÅLDERN

5220

Ein UE

W/

PLANAS

N

e om blankeller anvands som fortsattningsblad

Ex 1