wpu.nu

Uppslagskoder

Från wpu.nu

Uppslagskod = "<Avsnitt><Avsnittsnummer>-<Uppslagsnummer>"

Exvis E63-01-C E = Avsnitt: Iakttagelser vid brottet (Sveavägen och City) 63 = Avsnittsnummer: Stig Engström 01-C = Uppslagsnummer Det måste vara ett bindestreck mellan avsnittsnummer och uppslagsnummer annars går vissa uppslag inte skiljas åt. tex D2421-C skulle kunna vara D242-01C, D24-21C, D2-421C etc.


I många dokument anges dessa i olika format. Vedertagna standarder verkar vara:

  • Det kan förekomma bindestreck mellan avsnitt och avsnittsnummer. Verkar vara ovanligt på tidiga dokument.
  • Det kan förekomma nollor mellan avsnitt och avsnittsnummer. Exvis E00063-01C
  • Om uppslagsnumret är 00 kan det utelämnas. Exvis E63 för Engströms första förhör.

Det har skett en omläggning av liggaren någon gång under utredningens första tid. Många dokument har både den gamla och den nya uppslagskoden registrerad, med den gamla ofta överstruken.