wpu.nu

Namibia

Från wpu.nu


Namibia, formellt Republiken Namibia, är en stat i sydvästra Afrika, vid Atlanten.

Landet gränsar till Angola, Botswana, Sydafrika och Zambia. Längs kusten finns Namiböknen och i öster Kalahariöknen.

Landet räknas som ett av de rikare i Afrika, med ekonomiskt tonvikt på gruvnäring som svarar för omkring 20 procent av BNP.

Omkring hälften av befolkningen lever på jordbruk, framförallt småjordbruk.

Hälsosituationen är allvarlig, framförallt gällande aids. Ett annat stort problem är vattenbristen.

Landets huvudstad och största stad är Windhoek.

Namibia är det glesast befolkade landet i Afrika.

RELEVANS

Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986 var Namibia annekterat av Sydafrika i strid med resolution 2145 av 1966-10-27 i FN:s generalförsamling. Detta år, 1966, bröt det Namibiska befrielsekriget ut mellan Sydafrika och SWAPO:s (South-West Africa People’s Organisation svenska Sydvästafrikanska folkorganisationen) para-militära gren PLAN (People’s Liberation Army of Namibia).

Kriget pågick fram till 1988 och Olof Palme var genom sitt sändebud Bernt Carlsson involverad i den politiska sidan av konflikten.

Organisationer och personer i dessa misstänkta för delaktighet i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme deltog på Sydafrikas sida i det Namibiska befrielsekriget också kallat Sydafrikanska gränskriget.

Organisationer: (personer misstänkta/omnämnda i Palmeutredningen)

  • South Africa Military Defence Forces (SADF)
Directorate of Military Intelligence (DMI)
Craig Williamson (DMI/Andere Lande)
Directorate of Covert Collection (DMI/DCC)
Roy Allen (DMI/DCC/Front


Källor / Referenser

Datum Rubrik / Länk Källor
1884/1885 Berlinkonferensen Wikipedia
svenska
1884/1885 Berlin Conference Wikipedia
engelska
1884-1915 Tyska Sydvästafrika Wikipedia
svenska
1960-nu South West Africa People's Organisation (SWAPO) Wikipedia
engelska
1962-1990 People's Liberation Army of Namibia (PLAN) Wikipedia
engelska
1966-08-26 Namibian War of Independence, (South African Border War 1966-1990) Wikipedia
engelska
1966-10-27 XXI. Resolution 2145. Question of South West Africa UN General Assembly
UNHCR
1988-12-21 Lockerbieattentatet - sprängattentat på ett passagerarplan över den skotska byn Lockerbie. Wikipedia
svenska
1988-12-22 Tripartite Accord (1988) Wikipedia
engelska
1990-nu Namibia - republik i södra Afrika Wikipedia
svenskaUnder uppdatering: Senast Uppdaterad: 2024-05-27 11:20