Roy Allen

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Roy Daryl Allen


Relevans
Misstänkt
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Roy Allen i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Roy Allen ligger under avsnittet HBX i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBX19134-00 (2002-01-24, UL: -angsydafrika fd hemhg polis i Sydafrika) menar att Israel USA o Sydafrika är inblandade I mordet jobbat under (mellanhand). kontakt med 071017 Fickårendet aalagtav /HM 19134-10 Kopior av dokument rörande sydatnkaspåret inkomna från)
 • HBX19134-00-A (2002-01-24)
 • HBX19134-00-B (2002-01-24)
 • HBX19134-00-C (2002-01-24)
 • HBX19134-00-D (2002-01-24)
 • HBX19134-00-E (2002-01-24)
 • HBX19134-00-F (2002-01-24)
 • HBX19134-00-G (2002-01-24)
 • HBX19134-00-H (2002-01-24)
 • HBX19134-00-I (2002-01-24)
 • HBX19134-00-J (2002-01-24)
 • HBX19134-00-K (2002-01-24)
 • HBX19134-00-L (2002-01-24)
 • HBX19134-00-M (2002-01-24)
 • HBX19134-00-N (2002-01-24)
 • HBX19134-00-P (2002-11-04, DNR 4006-02)
 • HBX19134-00-Q (2003-05-09, band 653 DNR 139-03)
 • HBX19134-02 (2002-01-24)
 • HBX19134-02-A (2003-01-22, dnt 3947-02 handlingar CD från  )
 • HBX19134-02-B (2003-01-28, Ballisttsk utregning  )
 • HBX19134-03 (2002-01-24)
 • HBX19134-04 (2002-01-24)
 • HBX19134-05 (2003-02-07, beslagprotokoll)
 • HBX19134-06 (2003-02-07, beslagprotokoll)
 • HBX19134-07 (2003-02-07, beslagprotokoll)
 • HBX19134-08 (2003-05-15, info om "chaselnternational" från internet Foto med  )
 • HBX19134-09 (2011-08-24)
 • HBX19134-10 (2014-04-30, Kopior av dokument rörande sydafrikaspåret intomna från  )
 • HBX19134-11 (2014-10-13, Privatspanaren manlar och berättar att han privat reser ull Sydafrika och trättar sydatnikanske frianslournaksten fo att ultsammans prata med 80 ge som var het to Han madar ven wa Sen berättar han om mötet där han tycker sie ha fått bevsat an är hjärnan, backup=Detonmamannen. Motwet han ha varit illegal vapenhandel och kan ha sagtult otf det Han finner vid bra vigör och trovärdig vilatt ska skriva)
 • HBX19134-12 (2014-10-13, kommer på DesoK, han viHb! a överlämna en DVD med inspelning från hans Watimed Liudkvaltn är dock väldigt dålig Han tycker att viska åka ta Sydaftika och höra Han överlämnar även begäran om att få ut handingar I 13)
 • HBX19134-13 (2014-10-13, A326 638/14, lämnar 13 punkter med handlingar från olika avsnitt han vill ha ut. Får svar att han tår kopior på 43 sidor av utländska tidningsartiklar, resten)
 • HBX19134-14 (2014-10-13, skickar mail och berättar att han har förtlöpande kontakt med kom Skövde Han är fortsatt intresserad av den ombyggda SAAB en och har kontaktat SAAB-entusiaster för att försöka bevisa att fotot av den som huntades I kassaskåp är tysk eter holländskregad)
 • HBX19134-15 (2014-11-05,   SKICKa Nalli8en, nu har han uppdaterat sig på Flashback, inget av intresse)
 • HBX19134-16 (2018-06-12, 2015-12-22 överlämnar dokument tll Palmegruppen, bl a)
 • HBX19134-16-A (221806-11-01, I 2015-10-01 Sammanfattning av samtal mellan   och)
 • HBX19134-16-B (2018-06-12, 2015-06-18 Sammanfattning av samtal mellan   och  )
 • HBX19134-16-C (2018-07-18, 2018-06-25       skickar in sammanfattning av boken Devil)
 • HBX19134-16-D (2018-10-19, 2018-09-14 Svar skickat till    )
 • HBX19134-16-E (2018-11-01, 2018-06-24 inkommer medinformationomen som säger sg företräda en agent som åt Sydalnkas mänåra underrättelsetjänst utförde mordet)
 • HBX19134-16-F (2019-01-11, 2018-11-27 Bekräftar att källa   kommer att besöka Stockholm 17-19 januan)
 • HBX19134-16-G (2020-02-14, 2020-02-12     inkommer med telefonintervju med     bifogar ven sin ecen Palmerapport 20200202)
 • HBX19134-16-H (2020-02-14, 2020-02-12 Inkommet mail från  )
 • HBX19134-16-I (2020-02-21, 2020-02-20 delger en artikel som ni kan finna intressant Sydafnkansk riksåklogare säger sig väg att hjälpa vil.)
 • HBX19134-16-J (2020-02-21, 2020-02-20   skriver att han blyn kontaktad av  )
 • HBX19134-16-K (2020-02-24, 2020-02-24 Utgående fråga til    )
 • HBX19134-16-L (324384-12-11T12:00:00)
 • HBX19134-16-M (2020-03-23, 2020-03-21     skriver att Bitr nksåklagaren i Sydafrika,     nämnt att The Zondo Commission " möjligen kan vara till vår tl hjälp om vi skulle vara eråva dunare i Sydafrika)
 • HBX19134-16-N (2020-03-25, 2020-03-32     inkommer med 1ank tl UTArag ur  )
 • HBX19134-16-O (2020-05-05, 2020-04-26 Skrivelse från    )
 • HBX19134-16-P (2020-05-05, 2020-04-29 SKrivelse från    )
 • HBX19134-16-Q (2020-05-11, 2020-05-09     inkommer med utdrag ut   dagbok)
 • HBX19134-16-R (2020-05-11, 2020-05-09     inkommer med utdrag ut   dagbok)
 • HBX19134-16-S (2020-05-29, 2020-05-21 inkommer med information om att han har kontakt med någon inom sydafrikanska så erhetstjänsten som berättat att Sydafrika låg bakom mordet på Olov Palme och att motevet var att Palmes roll internationellt var till nackdel får sydafrikanska vapenhandiare)
 • HBX19134-16-T (2020-06-09, 2020-06-04 inkommer med ytterhgare information om Sydafrikas eventuella inblandning I mordet)
 • HBX19134-16-U (2020-06-09, 2020-06-04 vidarebefordrar e-mail från   rörande hennes amtal med    )
 • HBX19134-16-V (2020-06-11, 2020-06-09 Mail från    )
 • HBX19134-17 (2018-10-31, 2015-06-07   meddelar att han reser ull Svdafrika)
 • HBX19134-18 (2018-10-31, 2015-03-02 = inkommer medinfo om   och meddelar även att)
 • HBX19134-19 (2018-10-31, 2014-04-28     tror att   är välie att hialpa til)
 • HBX19134-20 (2018-10-31, 2014-04-28 Kopior på handlingar intämnade av     Sydafrikaspåret Kopiorna förvaras endast I onginalpärm)
 • HBX19134-21 (2018-10-31, 2014-0801 gjort ny sökning på och hittade honom på Sydatnkas ambassad I Luanda precissom = kontakt antydde)
 • HBX19134-22 (2018-10-31, 2014-06-25 interviu med general   I Johannesburg)
 • HBX19134-23 (2018-10-31, 12014-07-29   anteckningar från mötet med major general  )
 • HBX19134-24 (2018-10-31, 2014-04-28 inkommer med information om att lIOYeI)da har ått Information från KGB om hur Hammarskjöld blev mördad Det har också framkommit att han haft samröre med ryska maffian och var anlitad av Säpo.)
 • HBX19134-25 (2018-10-31, 2014-05-30 harskkkat ett utdrag av dokument rörande Operation Slingshot til General Han bedömer dokumenten som)
 • HBX19226-00 (2002-01-24, omreg fr HBL 19134-1, Tetefontips från ang hans bekant info om en person som kan vara av Intresse för Palmeutredningen. 071016 Inlåmnat aa-last av HM)
 • HBX19250-00 (2002-01-24, lafo betr Sydafnikadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 Inlämnat aa-iagt av   HM -)
 • HBX19250-01 (2002-01-24, lafo bets Sydafrikadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 Intamnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-01-A (2002-01-24, lnfö betr Sydafrikadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 Inlämnat aa-tagt av   HM)
 • HBX19250-01-B (2002-01-24, Info betr Sydafrikadeten om Generalen, Slangbeltan,     Wellington 071018 Inlämnat 33-Iag1 av   HM)
 • HBX19250-01-C (2002-01-24, Info betr Sydafrivadelen om Generalen, Slangbeltan,     Wellington 071018 inlämnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-01-D (2002-01-24, Info betr Sydafnikadelen om Generalen, Slangbellan, Vellington 071018 Inlämnat aa-lagt av HM)
 • HBX19250-01-E (2002-01-24, Info betr Sydafrikadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 inlämnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-01-F (2002-01-24, Info bets Sydafnkadelen om Generalen, Stangbellan,     Wellington 071018 Inlämnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-02 (2002-01-24, Info betr Sydafnkadeten om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 Inlämnat aa-lagt av   HM ee)
 • HBX19250-03 (2002-01-24, Infö betr Sydalnkadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 Inlämnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-04 (2002-01-24, Info betr Sydafrikadelen om Generalen, Slangbellan,     Wellington 071018 inlämnat aa-lagt av   HM)
 • HBX19250-05 (2002-01-24, Info betr Sydafnikadelen om Generalen, Slangbeltan,  )
 • HBX19371-00 (2001-11-16, Hotelikontroll "generalen", Kontroll hotell, HBL 19134, HBL 19250 071017 Inkom aa-lagt från /HM)
 • HBX19371-01 (2001-11-16, DNR 428-01 Visenngar, Kontroll hotell, HBL 19134, HBL 19250 071017 Inkom aa-laet från JHM)
 • HBX19371-02 (2001-11-16, ONR 429-01 Telefonlista rum 225, Kontroll hotell, HBL 19134, HBL 19250 071017 Inkom aa-laet från /MHM)
 • HBX19426-00 (2002-01-25, Förhör generalen videoinspelat, Skrvelse fråå4 obe mm, APAL 428-463 or Då uppslaget nlhör Sydafrika övertors dett /HM 071017 Fxkärengetaa-agtav HM 2004-03-31 nngde som hade haft kontakt med som meddelar arr seseråknngtör ar alk 2015-04-14 inkom från Information om vad advokat har att såga om . 2016-02-09 PM från om Sydafrikas relationer tel Sverige unde apartheldregimen 2016-10-15 Anger angående debattartikel i Expressen där det påstås att ett vntne från Säpo skulle befunnit sig i Hovrätten men att detta enlut)
 • HBX19426-00-A (2002-01-25, Förhör mm med A A A Generalen) 071016 Inlämnat aadaetav ÅN HM)
 • HBX19426-01 (2002-01-25, Förhör mm meg / /NAN Generalen) 071016 Inlämnat aatast av ÅN HM)
 • HBX19426-01-A (2002-01-25, Förhör mm med ANNAN Generalen) 071016 nlämnat aa-lagt av ÅN HM)
 • HBX19426-02 (2002-01-25, Förhör mm med /A 7M /M Generalen) 071016llgmnat aa.Ia91 an ÅN HM)
 • HBX19426-03 (2002-01-25, Förhör mm med AN NAN Generaten) 071018 Ilämnal.aa.1aet av ÅN HM)
 • HBX19426-04 (2002-01-25, Förhör mm meg / 7N /M Generalen) 071016 nlmnat aa.lat av ÅN HM)
 • HBX19426-05 (2002-01-25, Förhör mm med /A 74 A Generalen) 071016 Inlämnat aa-taet av ON HM)
 • HBX19426-06 (2002-01-25, Förhör mm med /N 7MX /N Generaten) 071016 Inlämnat Antaor av ÖN HM)
 • HBX19426-07 (2002-01-25, Förhör mm med AA A A GSGeneralen) 071016 Inlämnat aa taet av ÅN HM)
 • HBX19426-08 (2003-02-07, beslagprotokoll, Förhör mm meg /N 7MX /N Generalen))
 • HBX19426-09 (2003-02-07, beslagprotokoll, Förhör mm med /AA 7M / Generalen) 071016 Inlämnat aataet av ÅN HM)
 • HBX19426-10 (2003-02-07, beslagprotokoll, Förhör mm med, ANNAN Generalen) 071016 inlämnat aa.laet av /X HM)
 • HBX19427-00 (2002-01-24, 071016 inldmnat aa-fagt av   HM)
 • HBX19428-00-G (2002-03-08, Skrivelse från     betr  )
 • HBX19428-00-H (2002-03-13, Skrivelse från     beter  )
 • HBX19428-00-I (2002-05-03, DNR 261-02, Skrivelse från     bett  )
 • HBX19428-00-J (2002-05-13, Skrnetse fran     betr  )
 • HBX19428-00-K (2002-05-13, Skrivelse fran     betr  )
 • HBX19428-00-L (2002-11-13, Skrivelse fran     betr  )
 • HBX19428-00-M (2003-02-13, DNR 36-03, Skrivelse fran     betr  )
 • HBX19428-01 (2002-12-16, Skrivelse från     betr  )
 • HBX19428-02 (2002-12-16, Skrivelse från     betr  )
 • HBX19428-03 (2003-01-22, Skrivelse från     betr  )
 • HBX19428-04 (2004-01-14, Handlingar frånXXXXXX, Skrvelse från     betr  )
 • HBX19428-05 (2004-04-07, 2004-03-31 ringde som hade haft kontakt med     som meddelar art reseräknine för   är falsk, Skrevelse frdn     betr  )
 • HBX19428-06 (2015-04-15, 2015-04-14 inkom från Införmation om vad advokat  , Skrvelse från     betrXXXXX)
 • HBX19428-07 (2016-08-31, 2016-02-09 PM från, om Sydafrikas relationer til Sverige under apartbexireermen, Skrivelse frdn     betrXXXXX)
 • HBX19428-08 (2016-11-07, 2016-10-15 ringer angående debattaruikel I Expressen där det påstås att ett vntne från Säpo skule befunnit sig I Hovrätten men att detta entigt, Skrvelse från     bete  )
 • HBX19428-09 (2018-05-08, 2016-02-12   Inkommer med artikel från FIB-aktuellt rörande)
 • HBX19429-00 (2018-08-15, 2001-02-08 Holellkontroll Welington)
 • HBX19430-00 (2002-01-25, Kontroll hotellbasen Bla om namnetXXXX förekommer som hotellgäst samt avseende nationalnet Sydafnika)
 • HBX19430-01 (2001-02-08, 010208 Kontroll I hotellbasen avseende namnet   9 trättar på hotellgäster, ingen har bott på hoell Wellington)
 • HBX19430-02 (2001-02-08, 010208 Kontroll hotellbasen . Slutsatser. Ingen person med namnet    )
 • HBX19430-03 (2015-10-27, 010208 Kontroll hotelibasen avseende nationalitet Sydafrika 16 träffar, ingen)
 • HBX19431-00 (2002-01-25, Namnkontroll)
 • HBX19432-00 (2001-02-06, PM Inresekontroller. Kontroll av inresekort utfärdade februan 1986, medborgare Irån Sydafrika, England och Zimbabwe (59 inresekort anträttades))
 • HBX19432-01 (2001-02-07, PM Kontroll av inresekort 1986 , personer som inrest till Sverige via Danmark (68 Instesekort for tebruani) ej bifogade uppslaget)
 • HBX19432-02 (2001-02-14, PM Kontroll av utresehandlingar, bla kopior av passs och div passagerarlistor tiden efter mordet 1986)
 • HBX19432-03 (2015-10-15, PM anginresekort från Arlandda, 59 st i orginal Korten förvaras i onginalpärm)
 • HBX19433-00 (2002-01-24, 071017 Fick årendet aa-lagt av   HM)
 • HBX19434-00 (2002-01-24, Kontroll med Uppsala Universitet betr uppgifter om inskrivna studenter 1985-1986)
 • HBX19434-01 (2002-02-25, Kontroll med Uppsala Universitet betr uppgifter om inskrivna studenter 1985-1986)
 • HBX19434-02 (2002-02-25, Kontroll med Uppsata Universitet betr uppgifter om inskrivna studenter 1985-1986)
 • HBX19434-03 (2002-02-25, Kontroll med Uppsala Universitet betr uppgifter om Inskrrna studenter 1985-1986)
 • HBX19443-00 (2002-02-25, Förhörsanalys  , Analys av förhör med     I Sydafdrikadelen- komm   HX 071017 Fukätendet sataet av   HM)
 • HBX19444-00 (2002-02-25, Förfrågan  , FFR bett AN NAN lI Anterpen, Belgien 5 Flyttade til England 1992-02-21 071016 Intämnat antas av ÅN HM)
 • HBX19444-01 (2002-02-25, Svar  , FFR bett AN NA Antwerpen, Belgien B Flynade til England 1992-02-21 071016 Inlämnat aatagt av ÅN HM)
 • HBX19448-00 (2002-03-06, Betr sydafrikanska företaget intercol , ankn HBG 5862 m N 071017 Fick ärendet aa-lastav HM)
 • HBX19450-00 (2002-03-07, DNR 2101-02, Begäran om undersökning vid SKL - handlingar CD-skrva - märkt HX, APAL-428-2101-02 071016 Inlämnat aalaet av HM)
 • HBX19450-01 (2002-06-27, förhandsbesked skl, Begäran om undersökning vid SKL - handlingar CD-skiva - märkt HBX, APAL-428-2101-02 071016 Inlämnat aa-laetav = HM)
 • HBX19450-02 (2002-08-13, Begäran om undersökning vid SKL - handlingar CO-skrva . mårkt HBX, APAL-428-2101-02 071016 Inlämnat aa.t:94 av HMA)
 • HBX19454-00 (2002-03-13, PM fr ang kontakt med SIS/HQ I sA-delen I (PM ol 071016 Inlämnataaaetav = HM)
 • HBX19546-00 (2003-01-22, Dnr 4006-02 artiklar tidningar sydafrika, Material överlämnat av  .   från Sydafrikansk ndning (arnklar) 071017. Fick ärendet aa-lagt av   HM)
 • HBX19547-00 (2003-01-22, Förfrågan Interpol 030121 otell a London dnr 28-03, Ffr gm Interpol betr hotellräkning)
 • HBX19547-01 (2003-02-13, svar 030203 NCIC London neg, Ffr gm Interpol betr hotellråkning)
 • HBX19548-00 (2003-01-22, Förhör   020507, Förhörsprotokolt bete 0000000, ankn H8X19428 Overfört från X tål   då heta Sydafrika skall handläggas och bedömas av honom /HM 071017 Fick ärendet aataet av   HM)
 • HBX19548-00-A (2003-01-22, Fortsatt förhör   020508)
 • HBX19548-01 (2003-01-22, kopierat   pass)
 • HBX19548-02 (2003-01-22, ONR 428-01 om afråaans omnämnt rXXXXX förhör 020508 s 24-25)
 • HBX19548-03 (2003-01-22, Tolkräkning    )
 • HBX19548-04 (2003-12-04, DNR 268-03)
 • HBX19549-00 (2003-01-22, Förhör 020507 adv, Forhorsprotokoll betr   , ankn HBD17830, HBD11782 071017 Fick ärendet aadast av   HM)
 • HBX19549-01 (2003-01-22, kopierat   pass, Förhörsprotokoll betr   , ankn HBD17830, HBD11782 071017 Fick ärendet aa-tagt av   HM)
 • HBX19579-00 (2003-02-07, DNR 66-03, E-mail från Sv ambassaden i Pretoria - ang tel samtal Wn lamb om o om tvivelaktig äkthet vad avser nresenterada handlingar.)
 • HBX19592-00 (2003-02-13, Förfrågan via Interpol betr   o   och bolag som misstänks för mäjonsvindet LUSA. Begäran om kopia av dom Anka HBX 19593)
 • HBX19592-01 (2003-02-13)
 • HBX19592-02 (2003-02-13)
 • HBX19592-03 (2003-09-02, IP Washington)
 • HBX19593-00 (2003-02-13, DNR 41-03, E-matl till RKC -   fran adv   ang fee med hopior pd dv)
 • HBX19593-01 (2003-05-26, svar til   030522)
 • HBX19594-00 (2003-02-14, Fax om rättshjälpsbegäran ull Thatand, Infö om underlag betr rättshjålpshandlingar mm från i Bangkok 19594 8 Arbetskopor lämnade av palmeutredaren Isamband med pension Förvaras I separat pärm bland originalpärmarna, märkt sarbetskoptor ärende HBXL9594)
 • HBX19594-01 (2003-02-14, ONR 35-03 öå Rättshjälpsbegåran 030124)
 • HBX19594-02 (2003-02-18, Utredningsanteckning)
 • HBX19594-03 (2003-05-26, pass- id-handling för    )
 • HBX19594-04 (2003-05-26, dnr 35-02 Utredningsanteckning)
 • HBX19594-05 (2003-05-26, dnr 35-02)
 • HBX19594-06 (2003-05-26, bestag handhineay   beslagsnr 0104-15-03)
 • HBX19594-07 (2003-05-26, Förhör     I band, CO-skiva svensk översättning)
 • HBX19594-08 (2015-10-28, Arbetskopsor lämnade av palmeutredaren i samband med penstom Forvoras)
 • HBX19632-00 (2003-03-24, Förhör    , PM - förhör med    )
 • HBX19664-00 (2003-05-26, Fa från    , Telefax från   ang Sydafrika-spåret, HBX 19226, 19134, 19371,)
 • HBX20589-00 (2007-01-02, tar kontakt och uppger sig vara maka ul som hörts)

Dokument

Dokument i avsnitt HBX

 • HBX19594-07 (Förhör med Roy Allen 2003-01-28–29 Svensk version., 2003-01-28)

Det finns inga dokument registrerade där Roy Allen är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Roy Allen omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Roy Allen som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Roy Allen har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer