Craig Williamson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Misstänkt Sydafrikan.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Craig Williamson i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Craig Williamson ligger under avsnittet HBJ i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBJ1196-00 (2009-11-24, Info om  )
 • HBJ4997-00 (1997-07-01, DNR:1132-96, SLAGN 1 SA BETEXXXXXXXXXXXXXXXXX 970701 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ4999-00 (1997-07-01, BREV TILL SVD FR 1987 970701 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ5021-00 (1997-07-01, DNR:124-97, KLAGOSKRIVELSE FR   ADV 970701 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HO till SE)
 • HBJ5021-01 (1997-07-01, DNR:1051-96, KLAGOSKRIVELSE FR   ADV 970701 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ5021-02 (1997-07-03, KLAGOSKRIVELSE FR     ADV 970701 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HO till SE)
 • HBJ5048-00 (1997-07-01, DNR 1024-96-216-97, PORTUGISISKT FH MED 970701 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ tl SE)
 • HBJ5048-00-A (1997-07-02, DNR 598-97, PORTUGISISKT FH MED 970701 tilldetat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ5048-01 (1997-07-09, PORTUGISISKT FH MED 970701 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ5167-00 (1997-07-03, CATS. 970704 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ5171-00 (1997-07-03, PM,   SCHWEIZ 970704 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBJ6511-00 (1997-07-09, DNR:605-97, FAX, ARTIKEL  )
 • HBJ6511-01 (1997-10-20, FAX ARTIKEL   X)
 • HBJ6511-02 (1997-10-20, FAX, ARTIKEL  )
 • HBJ6511-03 (1998-02-16, DNR:112-98, FAX,ARTIKEL  )
 • HBJ6511-03-A (1998-03-12, FAX ARTIKEL  )
 • HBJ6532-00 (1997-07-09, 970812 tilldelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE)
 • HBJ11166-00 (1997-06-04, TIDN.REF, ANG  )
 • HBJ11166-00-A (1997-07-03, DNR:818-96, TIDN.REF I II ANG  )
 • HBJ17837-01 (1997-04-03)
 • HBJ19614-00 (2003-03-10, DNR 101-03, Skrivelse från APAL-428-101-03 ang Sydalrikaspåret bi uttalande I oktober/november 1985 från dir han starka ordalag anklagar Sverige för angrepp mot Sydafrika bla em bojkotter, handels-o Investerinesförbud, FN -sankboner mm. 071013 inlamnat aa.lagg na)
 • HBJ22231-00 (2018-05-31, 2015-04-29 undersoker mordetpd A   och har komma fram tal at hade kontor på samma gata som fyra andra personer som var inblandade i mordet på)

Dokument

Det finns inga dokument registrerade i HBJ

Det finns inga dokument registrerade där Craig Williamson är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Craig Williamson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Craig Williamson som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Craig Williamson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer